Zisková demokracie podle neziskovek

Avatar
Původní autoři

Václav Umlauf

3.6.2019   E-republika
Organizátoři už málem celonárodních majdanů proti Benešové a Babišovi by měli do veřejnoprávní TV a do médií, které je fedrují, jasně říci za koho kopou, kdo je platí, proč to doopravdy dělají a čeho chtějí doopravdy dosáhnout, pokud by eventuálně došlo ke splnění jejich požadavků.



Politická neziskovka je oxymóron (protimluv), protože je ostře nastavená (z řeckého oxýs „ostrý“) na své chlebodárce a naopak zcela tupá (z řeckého móros „tupý“) k potřebám prostého lidu, který zpolitizovaný neziskový sektor správně odmítá platit. Tak se podívejme na ideální situaci. Jste včelař a zjistíte, že firma Bayer vám zabíjí včely (Zabít včely to ano, sami opylovat to ne…), pak zjistíte, že herbicid Roundup od Monsanta je ještě lepší, protože možná zabije i vás (Proč zaniká firma Monsanto). Tato dvojí biocida se vám jako zatím živému včelaři nezdá ideálním stavem přírody. Proto se seberete a jako jako člen Svazu včelařů (nebo i nečlen) začnete veřejnou politickou akci (nejlépe u řepkového Babiše) proti těmto zločinným praktikám. Postup je jasný. Jste aktivistka (yes, už jsem přešaltoval rod…) v určitém oboru, najednou zjistíte, že vaše milovaná činnost je ohrožena špatnými politickými rozhodnutími. Z tohoto titulu se stanete politickou aktivistkou v určité kauze. Nebo jste člověk v plísni, pomáháte chudákům, kde můžete, pak zjistíte, kdo všechno je okrádá. A stanete se aktivistickým Jánošíkem a jdete bojovat za chudáky. Tam rod změnit nelze a neoliberální zlodějny také ne, zatím. Špatně skončil i bývalý ministr spravedlnosti Pelikán za vládnoucí ANO a nic nezmohl ani proti exekutorům, tak vaše šance jsou spíše malé (Ministr spravedlnosti Pelikán chce spravedlnost, což je prý šílené). Jinak řečeno, jste činný v neziskovém a veřejně prospěšném sektoru a do politiky z této konkrétní pozice zasahujete jen tehdy, pokud koliduje s vašimi zájmy v této oblasti. Pak je vaše pozice občansky naprosto zřejmá, na požádání ji každému vysvětlíte a zdůvodníte, proč jako včelař nebo sociální aktivista jste angažovaný za změnu toho či onoho zákona nebo špatné praxe.

Další příklad je tento web. Jsme obecně angažovaní za určitý styl demokracie a jsme neziskovka typu občanského spolku. A také jsme vyzývali k podpisovým akcím a k veřejným shromážděním v různých kauzách. Pak ale platí, že musíme veřejně na webu zdůvodnit svou pozici v článku a vyzvat ostatní, aby se nad celou věcí zamysleli a jednali tak, jak jednáme jako občanští aktivisté i my. Finance jsou jasné, viz účet spolku. A pochopitelně, každý občan může vstoupit do nějaké politické strany (nebo si založit vlastní) a tam může dělat politiku ve velkém i v malém.

A nyní k činnosti politicky angažovaných neziskovek. Nedávno jsem psal článek o jejich působení jako páté kolony na Ukrajině (Neziskovky na Ukrajině a jejich vlastenecké ultimátum). Neziskovka politického typu nemá vůbec existovat, viz definice termínu oxymóron. Veřejnou politickou činnost vykonávanou mimo politické strany a sdružení je možné dělat jako aktivista za určité kauzy, viz předešlé případy. Samozřejmě, že touto kauzou může být i obrana demokracie, což je případ našeho webu. Příkladem může být článek Spanilé jízdy Pražské kavárny po zemích českých, ba i moravských, kde jsem ironicky chválil činnost Pražské kavárny. Nyní jsou jasné rozdíly proti hecovacím neziskovkám. Ty berou skrytě peníze ze státního rozpočtu nebo od miliardářů na akce, které nemají charakter původní spolkové činnosti. Organizují účelově prováděné demonstrace, které sledují úzce dané zájmy určité mocenské kliky, ale navenek se manifestují jako veřejný zájem. Viz článek Naši udavači) nebo článek Impérium a cyklon B. Pak to ale znamená, že jsou to nebezpečné populistické skupiny, které ničí demokracii a měly by se zakázat. Důvod jejich populismu podávají následující body.

  • Zneužívají demokratickou svobodu slova tím, že mění veřejnou věc (res publica) na soukromé zájmy jejich chlebodárců.
  • V epoše vytunelované demokracie a logicky daném nezájmu o veřejnou věc (jako je dnes) vytvářejí nebezpečné zdání plurality a hlasu lidu, kdy si zjednají nikým nevolenou ulici jako svůj hlas.
  • Hecováním a řevem brání slušným lidem v demokracii tím, že de facto (ale ne de iure) znemožňují každou rozumnou debatu o veřejných záležitostech. Nechají mluvit pouze emoce, které šikovně manipulují přes jimi ovládaná média.
  • Dlouhodobým nátlakem manipulují naše zkorumpované a nevěrohodné politiky (jako je například Babiš), protože zdánlivě mluví jménem lidu. Ve skutečnosti sledují zájmy jiných oligarchických skupin, které nikdo demokraticky nezvolil (jako naopak zoufalí lidé zvolili Babiše).
  • Kde vládne ulice, tam už začíná nikoliv klasický korporátní fašismus, který máme nyní, ale násilný fašismus typu dnešní Ukrajiny.
  • A pokud se dostanou exponenti a manipulátoři ulice (jako na Ukrajině nacionální fašista Avakov) na vnitro a jinam, pak se bude beztrestně zabíjet a upalovat, jako v Oděse (Po masakru v Oděse již není cesty zpět).

Tak to shrňme. Organizátoři už málem celonárodních majdanů proti Benešové a Babišovi by měli do veřejnoprávní TV a do médií, které je fedrují, jasně říci za koho kopou, kdo je platí, proč to doopravdy dělají a čeho chtějí doopravdy dosáhnout, pokud by eventuálně došlo ke splnění jejich požadavků. Jako bývalý aktivista OF se nestačím divit. Miliardáři ze zahraničí si tu za moje daně začínají provozovat nové OF, které cíleně zaměřují proti zdejším miliardářům, kteří tak hezky a hojně vykvetli na hnoji české demokracie. Nevím, proč bych měl jedno tragické selhání OF, českých aktivistů a disidentů nahrazovat kolosální pitomostí tohoto typu. Nebo máme skončit jako na Ukrajině a Pobaltských zemích, což znamená, že skoro všichni utečeme do ciziny?

Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!