Manipulátoři se nezapřou

Avatar
Původní autoři
Jan Schneider

Jan Schneider
2.7.2019 Manipulátoři
reakce na článek: https://manipulatori.cz/komentar-vlci-mlha-bezpecnostniho-analytika-jana-schneidera/


Na webu s příznačným názvem „manipulatori.cz“ byl dne 23. 6. 2019 zveřejněn text „Vlčí mlha bezpečnostního analytika Jana Schneidera“, podepsaný jakýmsi Milošem Kadlecem. Reaguje v něm na mé odpovědi na otázky Parlamentních listů, zveřejněné 19. června 2019 pod názvem Babiš čelí Kubiceho zprávě číslo 2. Byl jsem u toho, viděl jsem ty lži z Prahy.

Kadlecův článek je tak nehoráznou snůškou nepravd a manipulací, že jsem – s odvoláním na §10 tiskového zákona – požádal šéfredaktora tohoto webu o zveřejnění mé odpovědi.

Kadlec v článku napsal, že jsem „označil protesty Milionu chvilek pro demokracii těmito slovy za srovnatelné s antisemitismem“, což doprovodil autentickým citátem z mého textu: „Cíl protestu coby viník všech těch útrap je vybrán pro svou snadnou rozlišitelnost, odlišnost, bohatost, nesrozumitelnost jeho zájmů a motivů. Čili mechanismus je velmi podobný antisemitismu. Bohužel i ta další fáze, jejíž zárodky začínáme tušit, která se vyznačuje stoupající agresivitou a mizející tolerancí. Identické je přesvědčení, že za současné trable světa prostě může ‚někdo jiný‘.“

Kadlec k tomu dodal: „To je ovšem lež. V případě Andreje Babiše nejde ani o rasu, ani o bohatství, ale o střet zájmů, očividné obcházení zákona tím, že svěřenský fond (nikoli svěřenecký) vede Babišova manželka a právníci a o podivnosti kolem dotací z EU. Jan Schneider se dopouští falešné argumentace, nálepkování oponentů jako fašistů, což je obvyklý faul používaný zejména v souvislosti s Ukrajinou či s oblibou aplikovaný nedostudovaným subalterním úředníkem Ovčáčkem proti odpůrcům Miloše Zemana.“

Kadlec buď není schopen mému textu porozumět, což by pak byla vina šéfredaktora, že takové intelektuálně podlimitní texty zveřejňuje, nebo můj text úmyslně desinterpretuje. V obou případech jde o manipulátorství, neboť:

* protesty jsem neoznačil za srovnatelné s antisemitismem. Za antisemitismu VELMI PODOBNÝ jsem označil MECHANISMUS VÝBĚRU CÍLE PROTESTU.

* za IDENTICKÉ s antisemitismem jsem uvedl nikoliv protesty, ale „přesvědčení, že za současné trable světa prostě může ‘někdo jiný‘.“

* jako důvod výběru cíle protestů jsem explicitně uvedl „snadnou rozlišitelnost, odlišnost, bohatost, nesrozumitelnost jeho zájmů a motivů“. NIKOLIV RASU, jak si vymýšlí Kadlec – to je zcela evidentní faul, eristické Kadlecovo podsouvání něčeho, co nebylo napsáno.

Pointou Kadlecovy MANIPULACE je nařčení, že „nálepkuji oponenty jako fašisty“, a na základě tohoto zcela vylhaného fejku pak spouští tirádu dalších hybridních klišé.

V dalším textu pak Kadlec už jenom pouze vrší různé domněnky a názory na jednu hromadu, a to ještě bez ohledu na čas. Pro zdání pravdivosti k tomu dodává nějaká fakta, přesně podle desinformačních příruček. Není pak divu, že se tomu výslednému eintopfu sám diví. Tento zmatek se pak snaží dát na vrub tomu, koho/co nepokrytě předpojatě napadá, místo aby se k té nechutné šlichtě přiznal sám, neboť on ji sám navařil.

Svou ideologicky kovanou, doslova „normalizační“ předpojatost dává Kadlec najevo ohledně „vysloužilého agenta StB Andreje Babiše“, když mé referování o velmi pečlivě vedených prvo- a druhoinstačních procesech v této věci na Slovensku označuje za „neumětelskou obranu“. Jistě, někomu demokratické či soudní procesy nevoní, obzvlášť když nedopadnou podle jejich předpojatých představ.

Kadlec se bůhvíproč rozepisuje o mé údajné slabosti pro bývalé agenty i členy StB a KGB, což se snaží doložit mým hodnocením profesionální činnosti Miroslava Polreicha. Ten byl ovšem v době normalizace persekvován lidmi, bezpochyby názorově blízkými tomuto Kadlecovi, když se tak dojemně v názoru na Polreicha shodují.

Kadlec zcela průkazně lže. Já lidi neposuzuji podle toho, kde formálně byli, ale podle jejich činů. Důkazem je skutečnost, že již mnoho let bojuji proti prokázanému agentovi StB Jaromíru Štětinovi, který v roce 1977 udal své spolupracovníky, a jehož spis z kontrarozvědky nikdy na (českou) rozvědku nedoputoval, ačkoliv měl, což lze vykládat – s přihlédnutím k jeho četným cestám i do zakázaných zón tehdejšího Sovětského svazu – jako důkaz jeho nadstandardních vztahů ke státobezpečnostním orgánům tehdejšího SSSR. To ale ideologicky předpojatému kádrovákovi a manipulátorovi Kadlecovi vůbec nevadí.

Závěrem lze konstatovat, že ačkoliv se na tomto webu občas objeví hodnotné a potřebné příspěvky, jsou zcela zdiskreditovány intelektuálně a morálně deficitními příspěvky, jako je tento Kadlecův. Škoda.