Připravují novou světovou válku: jména, hodnosti

Avatar
Původní autoři

Alexej Selivanov
21. 7. 2019  ren
Již jsme informovali o vojenské činnosti misí NATO na Ukrajině. Účelem těchto misí je transformace silových struktur Ukrajiny na nástroj v rukou NATO. Na zbraň, která je již používána proti Rusku a jeho spojeneckým lidovým republikám Donbasu. Ze všech zemí NATO hrají v tomto procesu hlavní úlohu USA, Velká Británie, Kanada a Litva. Polsko je také poměrně aktivní, o něco méně Francie, Švédsko a Dánsko.


Kanada a Velká Británie provádějí rozsáhlé operace na území Ukrajiny se zapojením stovek vojáků. Britská operace se nazývá mise ORBITAL, v jejímž rámci provádí Británie výcvik ukrajinských vojáků. Kanada provádí misi UNIFIER, oficiálně schválenou a neustále obnovovanou vládou Kanady.

V rámci této operace je na Ukrajině neustále přítomno nejméně 200 kanadských vojáků. Tyto mise jsou nepřetržité a v jejich rámci se každoročně vynakládají stovky milionů dolarů a eur každou ze zemí, účastnících se těchto misí, na posilování ukrajinské (rozuměj protiruské) vojenské síly.

Minulý měsíc bylo oznámeno dokončení další etapy výstavby námořní základny námořních sil Ukrajiny v Očakově. Připomínám, že základnu staví vojenští stavitelé amerického námořnictva. Do práce je zapojený 1. mobilní stavební prapor amerického námořnictva, tzv. “mořské včely”. Budova operačního centra je již hotová, probíhají finální práce na objektu pro údržbu lodí a v plánu je oprava a zpevnění mola.

Po Očakovu američtí vojenští inženýři počítají s účastí na výstavbě objektů v Nikolajevu. Američtí vojáci rekonstruují objekty, nezbytné k plnohodnotnému provádění cvičení Sea Breeze. Jak oznámil zástupce náčelníka štábu ukrajinského námořnictva pro euroatlantickou integraci kapitán prvního stupně Andrej Ryženko, vytvořená infrastruktura bude intenzivně a trvale využívána ukrajinskými vojenskými námořníky při jejich každodenní činnosti.

To je však lest. Kdo staví základnu, ten ji využívá (ukrajinští stavitelé jsou připuštěni akorát tak k odvozu smetí). USA mohou a budou používat základnu v Očakově pro své vlastní účely. Především je to rozvědka. Vedle nového operačního centra se nachází 73. námořní centrum pro speciální operace ukrajinských námořních sil (bojových plavců), jehož specializací je diverzní činnost a rozvědka. Spojené státy mají a široce používají také svůj námořní specnaz, pro nějž již připravili na území Ukrajiny infrastrukturu.

Je třeba si uvědomit, že ukrajinská flotila se skládá z velitelské lodi Getman Sagajdačnyj, corvety Vinnica, výsadkové lodi Jurij Olefirenko a malé průzkumné lodi Perejaslav. Zbytek jsou čluny, pomocné lodě a nafukovací čluny. Taková flotila není schopna plnit samostatné úkoly. Je tedy zřejmé, že Američané budují námořní infrastrukturu na území Ukrajiny, včetně operačního námořního centra pro řízení námořních operací, pro sebe.

Média v anglickém jazyce to neskrývají. Konkrétně 3. července americký list Breaking Defense oznámil, že USA modernizují přístavy na Ukrajině (v Očakově a Nikolajevu), aby mohly přijímat americké válečné lodě. Počínaje rokem 2016 uspořádali důstojníci amerického námořnictva, pracovníci amerického velvyslanectví a inženýři amerických služeb řadu jednání se zástupci administrativy Očakova, Nikolajeva a Oděsy a diskutovali podrobnosti budování zařízení pro síly USA a NATO na pobřeží Černého moře na Ukrajině.

Publikovali jsme již informace o pravidelných kontrolách v tomto regionu, které byly a jsou prováděny nejvyššími vojenskými vyslanci USA a Velké Británie nejvyššího stupně. Taková intenzita vojenské výstavby svědčí o tom, že je plánováno připravit jih Ukrajiny na rozmístění velkých námořních jednotek, hlavní z nichž je 6. flotila USA. Pro zavedení jednotek 6. flotily amerického námořnictva je používáno i námořní cvičení See Breeze.

Je zřejmé, že dalším logickým krokem bude, po vytvoření námořního, vytvoření dalších center operačního velení USA na Ukrajině – leteckého a pozemního.

Je zjevné, že cílem vojenské přítomnosti USA a NATO na území Ukrajiny je působení proti Rusku. Exředitel CIA John McLaughlin to bezostyšně prohlásil. Řekl, že poskytování vojenské pomoci Ukrajině je strategií USA do budoucna. Nicméně uznal, že jeho země nemůže změnit zeměpis nebo přinutit Rusko, aby ignorovalo sousední regiony. Podle McLaughlina mají USA v úmyslu pokračovat “v trestání Moskvy za uchvácení cizích území a provádění tajných operací vlivu s cílem podkopat nezávislost sousedního státu”. Američané tak ústy bývalého ředitele CIA uznávají, že jejich vojenští a zpravodajští pracovníci jsou zapojeni do vojenského konfliktu jako odpůrci Ruska.

Za účelem koordinace práce misí USA, Británie, Kanady a dalších zemí NATO a dosažení vzájemné kompatibility se silovými strukturami Ukrajiny byl vytvořen mnohonárodnostní sjednocený koordinační výbor pro vojenskou spolupráci a reformu obrany. Výbor se skládá z příslušníků armády USA, Británie, Kanady a Litvy. Stanoví úkoly pro ukrajinské dodavatele nejen v ozbrojených silách Ukrajiny, ale také úzce spolupracuje s Národní gardou Ukrajiny, Ministerstvem zahraničních věcí Ukrajiny a dalšími rezorty.

Ze zdrojů blízkých ministerstvu obrany Ukrajiny jsme obdrželi seznam zahraničních vojenských poradců – členů mnohonárodnostního sjednoceného koordinačního výboru. Tito lidé se mají od 26. června do 25. července 2019 nacházet v sídle velitelství Pozemních sil Ukrajiny.

Členové skupiny:

· podplukovník Mindaugas Reakasius – zástupce litevské vojenské výcvikové mise na Ukrajině;
· major Egidijus Čulada – zástupce litevské vojenské výcvikové mise na Ukrajině;
· podplukovník Anthony Bailey – zástupce poradní skupiny pro doktrínu a vzdělávání;
· Major Kevin Boldt – zástupce poradní skupiny pro doktrínu a vzdělávání;
· major Robert Pantocha – zástupce poradní skupiny pro doktrínu a vzdělávání;
· plukovník Timothy Cleveland – vrchní poradce sjednocené mnohonárodní skupiny pro výcvik – Ukrajina;
· podplukovník Robert Tracy – velitel sjednocené mnohonárodní skupiny pro výcvik – Ukrajina;
· major Neal Stark – zástupce sjednocené mnohonárodní skupiny pro výcvik – Ukrajina;
· kapitán Christopher Higgins – zástupce sjednocené mnohonárodní vzdělávací skupiny – Ukrajina;
· seržant Darren Pleskač – hlavní seržant sjednocené mnohonárodní vzdělávací skupiny – Ukrajina;
· major Michael Bailey – zástupce skupiny strategických poradců při ministerstvu obrany a generálním štábu OSU;
· plukovník Michael Weymouth – velitel operace ORBITAL;
· major Struan Cunningham – zástupce operace ORBITAL;
· major Soren Riggelsen – zástupce operace ORBITAL;
· kapitán Henry Freeland – zástupce operace ORBITAL;
· praporčík (Warrant Officer) Stuart Pankhurst – zástupce operace ORBITAL;
· podplukovník Frederick Kote – zástupce operace UNIFIER;
· nadpraporčík Patrice Chartrand – zástupce operace UNIFIER;
· major Jean-Francois Labonte – zástupce operace UNIFIER;
· kapitán Dexter Ruiz-Laing – zástupce operace UNIFIER;
· kapitán Paul Dilpleis – zástupce operace UNIFIER;
· poručík Jean Bey – zástupce operace UNIFIER;
· poručík Christopher Roy – zástupce operace UNIFIER.

Jak vidíme, mnohonárodnostní sjednocený koordinační výbor zahrnuje zástupce všech hlavních vojenských misí, které na území Ukrajiny provádějí země NATO, a je jejich veřejným koordinačním centrem. Znamená to, že mluvit o tom, že Kanada nebo, řekněme, Litva, působí na Ukrajině samostatně, nelze. Západní vojáci působí koordinovaně, sjednocenou pěstí. A tato pěst je nasměrována naším směrem.

Skutečně, blok NATO, především USA, Británie a Kanada, neustále provádí politiku tvrdého vměšování nejen do vnitřních záležitostí Ukrajiny a sousedních států, ale také do nepřátelských akcí na Donbasu. Chci připomenout, že operace silových struktur Ukrajiny na Donbasu proti občanům jejich vlastního státu je nezákonná z hlediska ukrajinské ústavy, což bylo konstatováno expertízou Generální prokuratury Ukrajiny. V důsledku toho jsou nejen ukrajinští vojáci zapojení do tzv. ATO nebo OOS (operace sjednocených sil, pozn. překl.) zločinci. Válečnými zločinci jsou také vojenští a civilní úředníci zemí NATO, kteří poskytují pomoc ukrajinské armádě (a její “protiteroristické” operaci).

I proto pravidelně zveřejňujeme jména a další osobní údaje důstojníků a dalších úředníků NATO, kteří by možná chtěli skrýt svou účast na podněcování příští světové války. Neboť na rozdíl od všech výroků úředníků NATO o “spolupráci pro mír” je jejich činnost na Ukrajině přípravou nové světové války.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová