V PACE se objeví zástupce Krymu jako území Ruska

Andrej Babický
27. 7. 2019    ukraina
Přesun poslankyně Státní dumy RF Natalje Poklonské z výboru pro státní bezpečnost do výboru pro mezinárodní záležitosti není nikterak běžnou událostí. Nové postavení zástupkyně Krymu v dolní komoře ruského parlamentu bude mít dalekosáhlé důsledky. Je jasné, proč byl tento krok učiněn právě teď. Ale všechno pěkně popořádku.


Jak je známo, na konci června přijalo Parlamentní shromáždění Rady Evropy pozměňovací návrhy, které umožňují vrátit ruské delegaci všechna práva (a co je nejdůležitější – hlasovací právo), která jí byla v roce 2014 a 2015 odebrána. Dnes je Rusko v PACE přítomno jako plnoprávný účastník bez jakýchkoli omezení. A to je to nejpodstatnější. Natalja Vladimírovna již uvedla, že má v úmyslu “se vyzkoušet v meziparlamentní spolupráci”. Je to přímý náznak toho, že budoucí role Poklonské už byla definitivně určena – odejde do Štrasburku, což je pro Radu Evropy dost nepříjemná zpráva.

Problém spočívá v tom, že poslanci uznáním práva Poklonské na účast na práci v PACE formálně legitimizují Krym jako součást Ruska. Ne, samozřejmě to není plnohodnotné přiznání, ale předehra k němu. Již v červnu členové ruské delegace oznámili, že v případě jakéhokoli omezení práv Ruska opustí organizaci v plném počtu. Proto příchod Natalje Poklonské do Štrasburku se může stát druhou částí Marlezonského baletu. Je již zřejmé, zástupci kterých zemí se postaví hrudí na obranu celistvosti Ukrajiny, která bude s příchodem paní krymské prokurátorky do budovy shromáždění velmi pošlapána.

Nevím, kdo je autorem této pro Evropany působivé a traumatické kombinace, ale jsem s to předpokládat, že předseda výboru Státní dumy RF pro mezinárodní záležitosti Leonid Slucký není jediným člověkem, který přiložil ruku k této kromě všeho ostatního i velmi důvtipné demarši. Nadcházející skandál, a ten nepochybně vypukne, nahrává Rusku, protože znovu oživuje téma Krymu, kvůli kterému byly na ruskou delegaci v letech 2014 a 2015 uvaleny tzv. velké sankce. To znamená, že máme co do činění se svého druhu kruhovou kompozicí. Delegace byla vrácena, ale obecně zůstalo hodnocení kroků Ruska stejné – PACE nadále považuje krymské události za anexi.

Nyní se samotný Krym jako ruské území objevuje ve shromáždění, aby oznámil svou svobodnou vůli. Extravagance Poklonské, která ji nejednou předvedla, bude ve Štrasburku vnímána úplně jinak. Natalja Vladimírovna se jako mimořádně upřímná osoba (a tak je hodnocená ze strany) samozřejmě pokusí vysvětlit pánům Evropanům, že obyvatelé Krymu hlasovali v naprostém souladu se svými vlastními představami o osudu země, která je jejich vlastí.

Je pravděpodobné, že bude učiněn pokus bránit Poklonské v práci, ale pak Moskva bez nejmenšího prodlení znovu svou delegaci odvolá. Zdá se, že to bude velmi zajímavý příběh.

Pánové Ukrajinci, kteří pozastavili svou práci na dobu letního zasedání, mohou na protest ignorovat i další, protože z jejich pohledu se jedná už o naprostém do nebe volajícím pošlapání práv Ukrajiny na zachování její územní celistvosti. A to už je blízko k odvolání Kyjevem jeho poslanecké skupiny. Přesně uhodnout, jak se události budou vyvíjet, to je nyní nemožné. Ale bude to určitě velmi zajímavé.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová