Chaos kolem cen energií

Avatar
Původní autoři

Alena Vitásková
29. 9. 2019
· Ústavní soud odmítl návrh poslanců, směřující ke snížení cen energií
· Člen Rady ERÚ informoval veřejnost, že ceny energií mohly být pro letošní rok nižší
· Cenové rozhodnutí nepodepsal předseda, ani místopředseda Rady ERÚ, což vyžaduje zákon
· Ministr Havlíček navrhl odvolat členy Rady ERÚ za údajné zvýhodnění některých subjektů
· Nikdo v tomto státě nechce situaci řešit, poškození spotřebitelé mají nárok na odškodnění.

 „Ústavní soud odmítl poslanecký návrh na zrušení dvou loňských cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ), chyběly mu prý pádné argumenty. Pod návrh se podepsalo 27 poslanců SPD, KSČM a také Jaroslav Foldyna zvolený za ČSSD,“ napsala ČTK.
S překvapením jsme přijali zprávu ČTK, že Ústavní soud odmítl poslanecký návrh na zrušení dvou loňských cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ), chyběly mu prý pádné argumenty.  
V této souvislosti si dovolujeme podotknout, že se jeví být pozoruhodné, že pro soud není dostatečným argumentem sdělení člena Rady ERÚ, že ceny mohly být nižší, než je regulátor určil. Tento negativní dopad do cen energií se týká obyvatelstva a hospodářství České republiky. Je ve veřejném zájmu, aby ceny byly stanoveny v souladu se zákonem a cenová rozhodnutí byla vydána v souladu s Energetickým zákonem, což se zřejmě pro rok 2019 nestalo. 
Přičemž dokonce člen Rady ERÚ (po vydání Cenových rozhodnutí na r. 2019) informoval veřejnost, že ceny mohly být pro rok 2019 nižší a ERÚ nápravu neprovedl. Následně vláda část členů Rady ERÚ odvolala se zdůvodněním mimo jiné, že „přijímá a vyžaduje pokyny od třetí osoby, čímž jedná v tržním zájmu takové osoby“. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček při odvolání členů Rady ERÚ (Vlk, Outrata, Pokorný) sdělil mimo jiné v médiích, že členové Rady nejednali v zájmu spotřebitelů, nechránili oprávněné zájmy zákazníků, spotřebitelů v energetickém odvětví, že přijímali pokyny od třetích osob, čímž jednali v tržním zájmu takové osoby. 
Ceny energií v České republice patří v porovnání se zeměmi EU k nejvyšším. Např. Polsko, či  Maďarsko provedlo pro letošní rok opatření, které nepřijatelnému růstu cen energií brání. V České republice se situace vyvíjí poněkud jinak. Přes snahu některých poslanců (všichni za SPD, část KSČM a jeden za ČSSD) zvrátit nepříznivý vývoj v cenách energií a dopad na spotřebitele se nic zásadního neděje. Všem kompetentním to je jedno! 
Rekapitulace:
·        Ústavní soud odmítl návrh poslanců na zrušení Cenových rozhodnutí ERÚ pro rok 2019 a tím ponechání původních cenových rozhodnutí platných pro rok 2018 (chyběly prý pádné argumenty).
·       Člen Rady ERÚ (Krejcar), která je zodpovědná za vydaná Cenová rozhodnutí, informoval veřejnost, že ceny mohly být pro rok 2019 nižší, než ERÚ určil.
·        Jaký pádnější argument k znevěrohodnění Cenových rozhodnutí ERÚ je ještě potřeba?  Pochopitelně, pokud si to člen Rady ERÚ Krejcar (který informaci veřejnosti sdělil) nevymyslel, což je velmi závažný důvod k odvolání právě jeho. 
·        Tato cenové rozhodnutí odmítl podepsat předseda rady ERÚ Košťál (dle Energetického zákona, podepisuje předseda, nebo jeho zástupce) a jeho zástupce rovněž tato cenová rozhodnutí nepodepsal. Došlo k porušení Energetického zákona a taková cenová rozhodnutí jsou platná? 
·        Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček podal vládě návrh na odvolání členů Rady ERÚ, že údajně jednali v tržním zájmu určitých osob a poškodili spotřebitele
·        Ministr Karel Havlíček tímto přímo potvrdil, že ceny energií, které ERÚ stanovil, mohly být nižší, než jak regulátor určil, na což upozornil i člen Rady ERÚ Rostislav Krejcar.
·        Vláda odvolala dva členy Rady a najmenovala nové, kteří se těší neblahé pověsti kolem nastavení výkupních cen fotovoltaik a s tím spojeného „solárního boomu“.
Situace na energetickém trhu je nepřehledná a vláda svoji pasivitou tomu napomáhá. Kdo se snaží údajné poškození spotřebitelů a účastníků energetickém trhu zamést pod koberec? Opakovaně žádáme informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o rozsahu poškození spotřebitelů na energetickém trhu, jak a kdy budou odškodněni. MPO se tváří tajemně a odmítá jakékoliv informace podat, přičemž je ve veřejném zájmu celou situaci na ERÚ napravit. 
Poslední odpověď ze strany MPO ( ze dne 23. 9. 2019) k předmětným dotazům jsme považovali za irelevantní. Ve veřejném zájmu máme nárok znát, k jakému poškození spotřebitelů, zákazníku došlo a jak a kdy budou odškodněni. Je neakceptovatelné sdělení MPO, „že mu není známo“ v jakém finančním rozsahu došlo k poškození spotřebitelů, zákazníků na energetickém trhu“, „že mu není známo“ kdy, jak a v jaké výši budou poškozeni spotřebitelé a diskriminovaní účastníci energetického trhu odškodněni“.  Takto nekompetentní odůvodnění je možno brát ve svém důsledku, jako politicky motivovaný zásah na ERÚ. Což by ve svém důsledku znamenalo hrubé porušení evropské legislativy o nezávislosti ERÚ.  
Kdo jiný má zajistit transparentní řízení ERÚ, než Rada ERÚ, jejichž členy navrhuje k jmenování vládě MPO. Tudíž je zodpovědnost na MPO, jako gestora Energetického zákona, že pokud došlo k poškození účastníků energetického trhu činností Rady ERÚ, tak bude veřejnost seznámena, v jaké výši byli poškozeni a jak budou odškodněni účastníci energetického trhu. Pokud někdo „přijímá a vyžaduje pokyny od třetí osoby, čímž jedná v tržním zájmu takové osoby“, jak samo MPO uvádí v dokumentu, ve kterém zdůvodňuje odvolání členů Rady, tak se jedná o vážné obvinění, které s sebou nese poškození těch, kteří na zvýhodnění – tržního zájmu jiného subjektu, byli diskriminováni.  
Institut Aleny Vitáskové (dále jen IAV) se s takovýmto postupem nemůže smířit a odmítáme stanovisko ministerstva průmyslu a obchodu. Požádali jsme o rozklad a věříme, že ministr průmyslu a obchodu Havlíček zajistí nápravu poškozených spotřebitelů. Pokud Ústavní soud odmítl podání poslanců, že mu prý chybí pádné argumenty, tak se musíme dále zabývat pravděpodobně nedůvodnými výroky člena Rady ERÚ Krejcara, že ceny mohly být pro letošní rok nižší, než ERÚ určil a dále možnou politicky motivovanou rošádou na ERÚ pod hlavičkou ministra průmyslu a obchodu. O dalším vývoji kauzy kolem cen energií, které povinně platíme na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, Vás budeme informovat.
Ing. Alena Vitásková-předsedkyně IAV,

Ostrava, dne 29. 9. 2019