Greta aneb oslava ne(do)vzdělanosti

Jiří Jírovec
18. 9. 2019
Kde se někdo ptá, tam nikdo neodpovídá a kde by někdo odpověděl, tam se nikdo neptá. Edward Albee
Bonmot amerického dramatika vyjadřuje náš svět naprosto přesně. Pokud se publikum ptá, odpověď je volena tak, aby neohrozila postavení odpovídajícího, kdežto publikum se neptá, hrozí-li odpověď, kterou nechce slyšet.


Švejk vykládá příhodu o časopisu Nezávislost: “Jeho redaktor slíbí napsat za pohoštění fejeton do tý Nezávislosti, do toho nezávislýho časopisu, ve kterým von byl vodvislej.”

To je případ ČT, která je nezávislá a zve pořád stejné na ní odvislé lidi, aby neřekli něco, co nechce slyšet.

Objevila se nedovzdělaná Greta. Nikdo se jí na nic neptá, protože by se mohlo ukázat, že nerozumí ani těm jednoduchým heslům, která recituje.

Skutečných odborníků je v každé disciplině málo až nepatrně. Ve sdělovacích prostředcích se s nimi nesetkáte, protože by, obrazně řečeno, snadno rozkopávali bábovičky uplácané neznalými.

Nedovzdělanosti se přiznává větší váha než vzdělanosti, protože je srozumitelná.

Odstrašujícím příkladem může být osud projektu, který se zabýval trvalým uložením (disposal) jaderného odpadu ve štolách vyražených ve vzdálené oblasti Kanadského štítu.

Podnik Atomic Energy of Canada Ltd předal výsledky rozsáhlého a nákladného výzkumu kanadské vládě. Ta po 8 (slovy osmi) letech zkoumání a mnoha veřejných slyšeních, dospěla k tomuto závěru (plné znění zprávy je na adrese (1):

“While the safety of the AECL concept has been adequately demonstrated from a technical perspective, from a social perspective it has not. The AECL concept in its current form for deep geological disposal does not have broad public support, and does not have the required level of acceptability to be adopted as Canada’s approach for managing nuclear fuel wastes. Safety is a key part, but only one part, of acceptability. Safety must be viewed from two complementary prospectives: social and technical.”

Zde je idiocie kanadských politiků v českém překladu:
“Bezpečnost konceptu AECL byla dostatecně prokázána z technického hlediska, ale nikoli z hlediska společenského. Koncept AECL pro hlubinné geologické uložení odpadu nemá v současné podobě širokou podporu veřejnosti a (tím pádem) odpovídající míru přijatelnosti. Nemůže tedy být použit jako kanadské řešení pro likvidaci vyhořelého paliva. Bezpečnost je pouze jedním, byť klíčovým, kriteriem přijatelnosti (konceptu). Bezpečnost je nutno posuzovat ze dvou vzájemně se doplňujících hledisek společenského a technického.”

Nevzdělanost je síla, praví Orwell. To platí i pro Gretu a její marketinkové kousky, jimiž ohromuje ohlupený svět.

Gretě její loutkovodiči neřekli nic o složitosti světa, geopolitice, válkách a zločincích, kteří jsou ochotni náš svět zničit. Neřekli jí, že establishment již dávno zmáknul vědce, sociology, filosofy a konec konců i ekonomy, takže jejich slovo nemá žádnou váhu.

ČT uvedla pořad (2) týkající se hledání nejlepšího scénáře pro jadernou válku, tedy takového:
“kde útočník použije jaderné zbraně, ale neutrpí odvetou, teroristickými útoky, občanskými protesty ani žádnými dalšími komplikacemi. Autoři chtěli vědět, jak na útočníka dopadnou ostatní efekty jaderných explozí – tedy především silná změna způsobená takzvanou jadernou zimou.”

Povšimněme si, že občanské protesty jsou ve stejné kategorii jako odveta.

Různé hypotetické scénáře představili vědci a experti z Michiganského technologického institutu a Státní univerzity v Tennesese. V obsáhlém článku (3) dospěli k tomu, že z hlediska globální bezpečnosti by žádný stát neměl vlastnit arzenál s více než stovkou jaderných hlavic.

Autorům této studie je jedno, že na jejich závěry čekají politici a generálové, aby mohli zmáčknout knoflík a slavně zvítězit. S odpovědností vědce to nemá nic společného. Studie byla financována přes Fulbright Finland Foundation.

Proč ČT nepozvala Drahoše, který toho ví tolik, ne-li všechno, nebo další vědecké špičky z AV ČR, aby proti této vědecké prostituci protestovali?

Kde jsou filosofové a sociologové, kteří se vyznají ve společnosti, kde jsou vědci, kteří se vyznají v klimatu a síle jaderných výbuchů, kde jsou všichni ti, kteří by měli svět varovat před zločinnými politiky, kteří zkurví náš svět dřív než uhlík.

Na rozdíl od hloupé, zmanipulované Grety potřebnou znalost světa mají, ale mlčí. Přesněji řečeno, nikdo je nebude platit, aby varovali před nehorázným vyhazování peněz na zbrojení, před jadernými zbraněmi a přípravami nových výdělečných válek.

Kdyby Greta byla opravdu nebojácná (pátky za školou se souhlasem rodičů se nepočítají) a měla alespoň špetku vlastního rozumu, musela upozorňovat na to, o čem se mlčí.