Neznalost zákona se omlouvá…

Alena Vitásková
1. 9. 2019
Neznalost zákona se neomlouvá u prostých občanů. Neznalost zákona se omlouvá u policistů, státních zástupců, soudců a Nadlidí, kdy se neznalost zákona nahrazuje slovem „právní názor“.
Je to pár měsíců, kdy Institut Aleny Vitáskové z. s. (dále jen IAV) podal trestní oznámení na NSZ Pavla Zemana za nepravdivé důkazy, které předložil Nejvyššímu soudu s cílem poškodit zásadním způsobem občana České republiky. O několik týdnů později podal IAV podnět, ministryni spravedlnosti Marii Benešové, k zahájení kárného řízení s NSZ Pavlem Zemanem za nepravdivé důkazy předložené Nejvyššímu soudu.


Ministryně spravedlnosti Marie Benešová sdělila, že není důvod k zahájení kárného řízení a doporučila hájit se u soudu.

Dovede si občan představit, jak se hájíte u soudu proti Nejvyššímu státnímu zástupci, který předkládá falešné důkazy? Máte se hájit u soudu, který vás nota bene odsoudil bez jediného důkazu o vaší vině, bez toho aniž by to, co vám bylo kladeno za vinu, bylo trestním činem. Na to se budeme znovu ptát ministryně Benešové, protože zfalšování důkazů OČTŘ není ojedinělý případ, stává se z toho běžná praxe.

Další bezmoc prostých občanů je, že záleží na soudci, jaké důkazy bude vyhodnocovat. Stává se v poslední době velmi často, že ani zdaleka nevyhodnocuje všechny důkazy. Když je na vaší likvidaci objednávka, tak Vaše důkazy se prostě nevyhodnocují, soud nepřipustí Vámi požadované svědky k výslechu na hlavním líčení, atd.

A jak reagovalo státní zastupitelství na podané TO na NSZ Pavla Zemana? Městské státní zastupitelství v Brně, konkrétně státní zástupce Mgr. Jan Petrásek vše vyřídil „dopisem“, ze kterého není jasné, zda je to v souladu s příslušnou legislativou vyrozumění, s jakým závěrem. Neznalost zákona Mgr. Jana Petráska omlouvá, vždyť je státní zástupce a ten zákony znát nemusí, jeho plácnutí se považuje za právní názor a hotovo. Řada polopravd, fabulací, domněnek a smyšlenek, které jsou v dopise obsaženy, může zavánět snahou státního zástupce Jana Petráska mařit spravedlnost dle § 347a trestního zákoníku.

Možná, že se státní zástupce Petrásek dočká povýšení, když se mu podaří tento trestný čin ještě v zárodku zamést pod koberec. Možná, že se jen tak „učí“, jak při nedávném rozhovoru sdělil v mediích jejich šéf, Pavel Zeman. Co se učí nyní, to si nedovolím odhadnout, určitě to není zametání stop za možným trestným činem.

Možná, že se opak stane pravdou a státní zástupce Mgr. Petrásek bude stíhán za maření spravedlnosti podle § 349a trestního zákoníku, který platí od 1. 2. 2019 (jak náš IAV sám poučil, tudíž tento paragraf asi zná).

Ve veřejném zájmu IAV neustoupí nátlaku těch, kteří zákony nemusí dodržovat a naopak, za jejich porušování jsou ještě povýšení.

Budeme žádat ministryni spravedlnosti Marii Benešovou, ať občanům poradí:
– Jak se máme bránit proti falšování důkazů a to přímo OČTŘ
– Jak můžeme u „nezávislého“ soudu docílit, aby se vyhodnocovaly všechny důkazy, nejen ty, které se hodí státnímu zástupci k tomu, aby mohli společně trestat a dokonce zavírat nevinné lidi
– Jak se bránit proti hrubé neznalosti zákonů OČTŘ a soudců

Za celospolečensky škodlivé a v rozporu s veřejným zájmem považujeme skutečnosti:
– OČTŘ stíhají občany a mnohdy vyrábějí falešné důkazy za naše peníze, to je peníze daňových poplatníků, ze státního rozpočtu
– Soudy pak do nekonečna soudí vyfabulované kauzy, rovněž za peníze daňových poplatníků
– Mnohé skutečné trestní činy se nestíhají šetřit a promlčují se
– Občan se musí bránit proti vykonstruovaným trestním činům za své peníze
– V průběhu trestního procesu občan ztrácí zaměstnání, zdroj příjmu,
– Pokud má štěstí, že je po deseti letech zproštěn, tak se soudí o odškodnění
– Odškodnění, které stát přizná, nikdy nepokryje skutečné škody, které byly občanu státem způsobeny

Občané ztrácí, nebo již ztratili důvěru v právní stát a to by žádný politik neměl podceňovat.

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV
V Ostravě, dne 1. 9. 2019