Oranžový poslanec Petr Dolínek zmodral a z ČSSD není sám

Petr Dolínek byl svého času radní na dopravu.
Nyní míří i s politikou doprava
-ps-

15.9.2019 PoslaneckáSněmovna a PrvníZprávy
Poslanec Petr Dolínek byl svého času radní pro dopravu. Nyní míří i s politikou doprava. Vyplývá to z jeho vystoupení ve Sněmovně, ve které navrhl odvolat z funkce místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Filipa za jeho názor na vepřín v Letech. Z ČSSD nebyl sám, který hlasoval pro odvolání Filipa.


„My máme totiž štěstí, že už třicet let žijeme v demokratické společnosti, kde diskusi si může dovolit každý a nehrozí mu za to represe. Někdy slyším názor, že svoboda slova je bezbřehá a nemají se na ni uplatňovat limity. Ano, svoboda slova je asi jedním z hlavních základů toho, v čem chci žít i do budoucna, jedna z nejvyšších hodnot. Ale právě proto si musíme svobodu slova hájit. Třeba tím, že dáme jako poslanci najevo, že porušování poslaneckého slibu, to znamená obcházení a porušování zákonů, je nepřijatelné a že na lži o historii i současnosti budeme jednoduše reagovat. Pokud dokážeme, že hájíme nějaké etické principy a hodnoty našeho státu, povede to pouze ke kultivaci a k tomu, že v příštích letech a měsících každý zváží, jak se bude vyjadřovat,” řekl mimo jiné ve Sněmovně poslanec Petr Dolínek.

„Zástupce Poslanecké sněmovny v nejvyšších volených funkcích není pouze za sebe. Je i za Sněmovnu a měl by vážit to, jak hovoří. Při této souvislosti bych se ještě rád zmínil o výroku ruského ministra kultury na starostu Prahy 6. Já nemusím s politikou pana starosty souhlasit. Ale nemohu souhlasit ani s panem místopředsedou Filipem, který řekne, že nebude interpretovat slova pana ministra, ale že to, jak to Praha 6 nezvládla, a tak dále a tak dále. Přece je povinností místopředsedy Sněmovny, ať je za jakoukoliv stranu, že se zastane zvoleného starosty jakékoliv obce této země proti tak nehorázným výrokům, jaké učinil ministr kultury Ruské federace,” mínil Dolínek.

„Za sebe tedy zopakuji návrh, který jsem přednesl – a opakuji, dávám ho jako řadový poslanec, ne jako politické poselství, jako člověk, který byl osloven řadou svých spoluobčanů -, abychom zařadili na tuto schůzi bod Projednání výroků místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Vojtěcha Filipa,” uzavřel svůj návrh Petr Dolínek.

Na Dolínkův návrh reagovala poslankyně ODS Jana Černochová.

„Musím říct, že většinu z toho, co tady před malou chvílí zaznělo, určitě nejenom já, ale i moji kolegové z Občanské demokratické strany můžeme podepsat. Ale trošku mě překvapuje ten způsob. Trošku mě překvapuje ta forma. Protože jestli se nemýlím, tak pan poslanec Dolínek je stále člen vládní koalice, která je držena u vlády i díky hlasům poslanců za komunistickou stranu. A možná i ten způsob, který navrhuje pan poslanec Dolínek, není dokonalý. Mně by se, pane poslanče Dolínku prostřednictvím pana předsedy, moc líbilo, kdyby v předsálí byl podpisový arch, a to podpisový arch v souladu s § 31 jednacího řádu, kde stojí, že odvolat předsedu Sněmovny nebo místopředsedu Sněmovny lze jen na písemný návrh nejméně dvou pětin všech poslanců. Pak by vaše slova měla váhu, pak bychom rozuměli tomu, co jste tady před malou chvílí přednesl,” navrhla Jana Černochová.

“Já jsem původně vůbec nechtěl vystupovat, nicméně vzhledem k tomu, že kolega Dolínek tady otevřel takovou v podstatě perestrojku v rámci vládní koalice, tak se nemůžu tohoto nezúčastnit. Myslím si, že to je vhodný okamžik, abychom začali nový školní rok s čistým štítem a abychom budovali důvěru občanů v instituce, které nám tady vládnou,” řekl mimo jiné poslanec Jakub Michálek.

Nu a jak dopadlo hlasování o zařazení bodu ohledně výroků Vojtěcha Filipa a kdo hlasoval z ČSSD pro zařazení bodu společně s Petrem Dolínkem, na to se podívejte v následujících tabulkách.

Nakonec poslanec Petr Dolínek podle zpravodajství ČT24, jak mu poradila Jana Černochová, listinu na podpisy poslanců žádající odvolání z funkce místopředsedu Sněmovny Vojtěch Filipa vyrobil, ale nezískal patrně tolik podpisů, aby mu to stačilo k zařazení do projednávání ve Sněmovně.