Političtí extrémisté opovrhují zákony

Vladimír Pelc

Vladimír Pelc
9.9.2019 VašeVěcPřipravují se političtí extrémisté v čele se starostou městské části Praha 6 Ondřejem Kolářem ke spáchání trestného činu? Podle jeho prohlášení a konkrétních akcí radnice šesté městské části pravděpodobně ano: Chtějí totiž z Náměstí Interbrigády odstranit sochu maršála I. S. Koněva, velitele sovětských jednotek, které v květnu pětačtyřicátého osvobodily Prahu.

Náměstí Interbrigády je podle katastru nemovitostí v obci Praha [554782], v katastrálním území Bubeneč [730106], s výměrou 6 909 m2, LV (list vlastnictví) č. 877, parcelní číslo 2145/7, v majetku Hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, ve svěřené péči Městské části Praha 6, Čs. armády 601/23, Bubeneč, 160 00 Praha 6, tedy podle katastru nemovitostí je vedeno jako zeleň-ostatní plocha, jako památková zóna, jako pozemek v památkové zóně, jako památkově chráněné území (v katastru nemovitostí viz).

Obdobně socha-památník Koněva, která na tomto pozemku stojí, je jako stavba vedena pod parcelním číslem 2145/5 se stejnými vlastnickými parametry a stejnou památkovou ochranou, tedy jako stavba v památkové zóně (v katastru nemovitostí viz).

Může starosta městské části rozhodnout o odstranění sochy? Může takto rozhodnout vedení radnice? Může tak rozhodnout zastupitelstvo městské části?

Nemohou. Nikdo z nich. Proč? Protože jde o památkovou zónu a pomník požívá památkovou ochranu v památkové zóně. Stačí nahlédnout do zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, který jednoznačně určuje, že stavba v památkové zóně je chráněna a její odstranění je možné jen na základě závazného stanoviska po projednání s ministerstvem kultury, schválení krajským úřadem a orgánem územního plánování. Obdobně zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, kupř. v § 128, jasně určuje, že odstranit takový památník lze pouze na základě závazného stanoviska orgánu státní památkové péče. Pouze takové rozhodnutí je kvalifikované; tedy žádný starosta, žádná radnice, žádné referendum. Pokud by socha byla odstraněna bez příslušných povolení, šlo by o trestný čin. I tvrzení O. Koláře, že nikdo jiný nebude o majetku této městské části rozhodovat, je lživé; nejde o majetek šesté pražské městské části.

Musíme se ptát, proč se O. Kolář prezentuje takto mocensky arogantně? Především proto, že je členem politické strany TOP 09. O. Kolář jako člen této strany, která se propadá do politického zapomnění, ji reprezentuje; ovšem reprezentovat ji i sebe prací pro občany je pracné, lopotné, zdlouhavé a většinou málo propagandisticky využitelné. Proto zvolil politický extremismus nalepený na vlnu antirusismu − jedině tak může pro svou stranu získat pár zlomků procentních bodů militantních, až profašisticky zaměřených voličů, kteří kupř. podporují kamarádíčkování se s pohrobky nacistických sudetů, oslavují fašistické jednotky na Ukrajině a antifašismus chtějí odklidit do muzea, a jedině tak se může on sám politicky zviditelnit. Extremisticky. Negativně. Pozitivně to neumí. Taková demonstrace arogantní moci je intelektuálně primitivní, ale svým primitivismem voliče TOP 09 v jejich volebních preferencích utvrdí, je málo pracná, bezduchá, s chvilkovou politickou odezvou a chvilkovou prezentací ve veřejném prostoru.