Skutečný americký dluh je 18krát vyšší, než si všichni mysleli. Co se teď stane?

Ivan Danilov
12. 9. 2019    riacnbc
Známá americká finanční společnost AllianceBernstein zpracovala studii, která odhalila skutečnou výši amerického státního dluhu, a výsledky této studie šokovaly příslušná média. Americký finanční televizní kanál CNBC vydal při této příležitosti speciální článek s názvem “Skutečná výše dluhu USA může dosáhnout 2 000% (velikosti americké, pozn.red.) ekonomiky, uvádí se ve zprávě Wall Street”.


Hodnocení AllianceBernstein upoutává pozornost nejen kvůli číslům, která americká média nazvala “šokujícími”, ale také proto, že tuto “diagnózu dluhu” provedla velmi známá finanční instituce. AllianceBernstein, založená renomovaným ekonomem a miliardářem Zalmanem Chaimem Bernsteinem, nyní spravuje aktiva ve výši 586 miliard dolarů, což přidává její prognóze významnou dodatečnou váhu.

A co víc: po pečlivém přečtení výpočtů a doporučení amerických finančníků vzniká dojem, že zveřejnění této studie je prvkem přípravy veřejného povědomí na skutečnost, že “Bolivar neunese dva”, a že za účelem záchrany americké ekonomiky bude nutné seškrtat programy sociální podpory a další prvky “společnosti blahobytu”. Ironií osudu je, že samotný Zalman Chaim Bernstein strávil několik let svého života přispíváním k provádění Marshallova plánu, schématu amerických investic v západní Evropě za cílem rozvíjení západoevropské ekonomiky a posilování amerického vlivu v Evropě v souvislosti s konkurencí SSSR. To však bylo v minulosti, ale dnes společnost, založená jedním z účastníků Marshallova plánu, aktivně naznačuje, že k záchraně americké ekonomiky před dluhovou gangrénou bude potřebný skalpel nebo dokonce motorová pila, přičemž řezat není třeba dluh držitelů amerických dluhopisů, nýbrž americké sociální záruky.

Reportéři CNBC vysvětlují, jak AllianceBernstein vypočítala skutečný státní dluh USA a proč je to důležité. “Společnost AllianceBernstein vyvinula metodiku pro výpočet a (obdržela, pozn. red.) výsledek 1832 procent (HDP, pozn. red.), přesněji, zahrnutím nejen tradičních úrovní státního dluhu, jako jsou dluhopisy, ale také finančního dluhu v celé jeho rozmanitosti, a také budoucí závazky pro takzvané (sociální) platební programy, jako je “sociální zabezpečení”, Medicare (lékařské zabezpečení, pozn. red.) a státní důchody. Poté, co se to všechno spojí, vznikne děsivý obraz, ale tento obraz vyžaduje pochopení nuancí. Je velmi důležité si uvědomit, že ne všechny dluhové závazky jsou “vytesány do kamene”, a je důležité vědět, kde se nachází prostor pro svobodu manévrování, zejména ve státních programech, které lze změnit buď zákonem, nebo účetnictvím”.

Obvykle, pokud jde o úroveň státního dluhu USA, je uváděna částka 22,5 bilionu dolarů, což odpovídá asi 106 procentům HDP. Zastánci názoru, že v USA je vše v pořádku se státním dluhem a žádná krize nehrozí, jdou ještě dále a zdůrazňují, že dluhové závazky, které má americká pokladna vůči jiným státním agenturám a fondům, by se měly od této částky odečíst, a pak lze mluvit o dluhu pouhých 16,7 bilionu dolarů, neboli 78 procentech amerického HDP. Problém spočívá v tom, že tento pohled vychází z divného předpokladu, že závazky ministerstva financí USA vůči státním strukturám, které vyplácejí důchody nebo léky nebo vyplácejí různé dávky, není třeba plnit, a ty státní dluhopisy, které jsou v bilanci těchto struktur a díky nimž jsou financovány, je možné jednoduše “odepsat” škrtnutím pera bez jakýchkoli následků.

Hlavní ekonom AllianceBernstein Philipp Carlsson-Szlezak, nedělá takové tolerance a při výpočtu celkového dluhu USA bere v úvahu všechny závazky USA jako státu, nehledě na jejich formu,a proto je obraz mnohem horší, ukazuje se, že celkový státní dluh (ve všech formách) přesahuje 388 bilionů dolarů.

Autor studie však okamžitě čtenáře uklidňije. “Ačkoli je obraz hrozný, tato čísla neprokazují, že jsme odsouzeni nebo že je nevyhnutelná dluhová krize”, píše Philipp Carlsson-Szlezak. A okamžitě nabízí mocné řešení: “Default amerických státních dluhopisů by byl pro světovou ekonomiku katastrofický, zatímco změny v (sociální, pozn. red.) politice (byť bolestivé pro ty, jejichž budoucí platby budou sníženy) by stěží byly zafixovány na ekonomickém horizontu”.

Ukazuje se, že pro záchranu investorů do amerických dluhových závazků se navrhuje obětovat americké občany, jejich dávky a důchody, což nám umožní zachovat formální slušnost a neotřásat důvěrou investiční komunity vůči americkým státním dluhopisům.

Nelze si nevšimnout, že z praktického hlediska obsahuje tento návrh jednu racionální a jednu neracionální úvahu. Racionalita spočívá v tom, že default amerických dluhopisů by byl pro americké i světové finanční trhy skutečně katastrofou, nemluvě o tom, že v tomto scénáři jsou devizové rezervy mnoha centrálních bank, z nichž podstatná část je investována do amerických státních dluhopisů …, které by se přes noc změnily na prach. Je logické, že zástupci finančního sektoru americké a také světové ekonomiky budou tomuto scénáři všemožně odporovat.

Mimochodem, i když Washington vybere právě default, Rusko bude mezi nemnoha zeměmi, které neutrpí přímé finanční škody, protože ruské portfolio obligací bylo dříve prodáno kvůli rizikům sankcí, což nás však nezbaví nepřímých důsledků hypotetického amerického dafaultu, jímž utrpí celý světový finanční systém. A iracionální část návrhu AllianceBernstein spočívá v implicitní víře, že nedostatek finančních prostředků na sociální programy nepovede k těm nejtěžším politickým a ekonomickým důsledkům. Ani jeden americký politik, bez ohledu na stranickou nebo ideologickou příslušnost, nebude s takovým sebevražedným řešením souhlasit.

Vyvstává otázka: co tedy dělat s těmito stovkami bilionů dolarů dluhu? Odpověď lze nalézt v prohlášeních prezidenta Donalda Trumpa, který ještě před volebním vítězstvím hovořil o tom, že americká ekonomika je jedna velká “finanční bublina”, která neustále vyžaduje oslabující se dolar. Pokud bude dolar značně znehodnocen (devalvován), bude možné velmi snadno splatit dluhy, což nezachrání světový finanční systém před krizí a americkou ekonomiku před hlubokou depresí, ale bude možné předstírat, že “strýček Sam” vždy plní své sociální závazky a čestně platí své dluhy. Soudě podle toho, jak aktivně Čína a Rusko najednou nakupují zlato, je na světě dost těch, kteří se chtějí pojistit proti důsledkům použití právě tohoto způsobu k vyřešení problému amerického dluhu.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová