Neměli jste klást odpor. V Česku polili vandalové barvou památník sovětskému vojákovi.

26. 10. 2019   (Novosti, RTV, 25. 10. 2019, 21:22)
V Brně – v ospalém českém městečku – poskvrnili památník sovětskému vojákovi. Polili ho barvou. V této souvislosti jsem si vzpomněl na vyprávění jednoho mého blízkého přítele Andreje Andrejeviče. Před 20 lety seděl se sklenicí piva v centru hlavního města Česka – v Praze. S ním seděli dva známí. Čech a Polák. 


Oba měli také pivo. Polák vrtěl hlavou. Vrtěl a najednou povídá: „ To je krása! U nás ve Varšavě to nemáme. Němci všechno zničili.“

Čech mlčel. Napil se piva a řekl: „ Neměli jste klást odpor.“ Přesně tak to řekl: „Neměli jste klást odpor“.

Tehdy, v pětačtyřicátém, kladli naši dědové odpor za ně. A umírali za ně. A tomu byl věnován památník, který jacísi darebáci poskvrnili. Proč? Možná je jim nepříjemné vzpomínat na naše hrdinství a na jejich, no, sami jistě chápete …

A tak si ty vzpomínky kompenzují smělými – z jejich pohledu – činy na památnících našich dědů. A je dost možné, že to dělají z vrozené servility. Člověku se nechce zjišťovat motivy činu. Jednoduše vše pojmenujme příslušným slovem: hrdinu – hrdinou, a krysu – krysou.

Z ruštiny přeložila PhDr. Jana Görčöšová