„Došli jsme do situace, kterou popisoval Marx.“ Ekonom o novém příchodu socialismu

Michail Cházin 

1.11.2019 Sputnik
Vlivný ruský ekonom Michail Cházin prohlásil, že téměř 90 % lidí v Rusku je připraveno na nový příchod socialismu. „Až nyní jsme dospěli do situace, o které psal Karel Marx, jelikož kapitalistické trhy se už nemají kam rozšiřovat,“ říká.

Ekonom Michail Cházin ve svém pořadu na rozhlasové stanici Hovoří Moskva (Govorit Moskva) na základě svého dotazníku prohlásil, že přibližně 90 % lidí v Rusku je připraveno na provedení „levého obratu“ směrem k socialismu. Přičemž socialismu ve smyslu zrušení soukromého vlastnictví na výrobní prostředky, nikoli socialismu v západním chápání, které se definuje jako „pouhé“ přerozdělení zisků.

Na základě výsledků zemských voleb v německém Durynsku ekonom říká, že levicové myšlenky se začínají získávat pevnou půdu pod nohama i v Německu. Zemské volby v Durynsku ovládla levicová strana Die Odkaze se ziskem 31 % hlasů, čímž s velkým náskokem předběhla všechny ostatní politické strany. V této souvislosti upozornil na to, že v evropském prostoru není k dispozici žádný životaschopný popis nadcházející ekonomické krize.

„I podle hlasování v Durynsku je již absolutně očividné, že v Německu velmi zesilují levicové myšlenky. Ovšem levicový popis přicházející ekonomické krize není nikde. Jestli se podíváte, co píší o krizi, tak levicový popis krize nikde neexistuje,“ prohlásil ve vysílání Cházin.

Economics proti politické ekonomii

Upozornil také na situaci, kdy současní ekonomové na univerzitách neoperují s životaschopnou ekonomickou teorií, neboť nejsou schopni popsat aktuální stav věcí.

„Economics je na konci 19. na začátku 20. století úmyslně vytvořená alternativa politické ekonomii, kde je tabuizované téma konce kapitalismu. Dnes jsme dospěli k momentu, který je u Marxe popsán jako konec kapitalismu, jelikož celá světová ekonomika tvoří jeden celistvý systém rozdělení práce. V souladu s tezemi Adama Smitha v této situaci není možné další prohlubování rozdělení práce, protože trhy jsou vyčerpány,“ myslí si ekonom a dodává: „Dnes je potřeba snažit se popisovat krizi z pohledu levicové koncepce politické ekonomie. Economics toto téma popsat nemůže, protože téma je tabuizované.“

Při pohledu na vývoj současné ekonomické teorie je, podle názoru Michaila Cházina, vidět, že se nic takového neděje. To ho vede k závěru, že současná levice není skutečnou levicí.

„My ale vidíme výsledek. Nic z toho se neděje. Co to znamená? To znamená, že v současném západním světě neexistuje reálná levice. Oni jsou, jak se moderním jazykem říká, „fejky“. Oni jsou tím, o čem psal ještě Lenin: Buržoazie vytváří komunistické surogáty (náhražky) formou sociálních demokratů, které pomocí sociálně demokratických sloganů prodávají zájmy chudých buržoazii. (…) Vidíme, že reálné levicové hnutí prakticky neexistuje. Zůstalo fiktivní levicové hnutí kryjící se jako sociální demokracie.“

Ve svém pořadu dále vyzdvihl fakt plynoucí z různosti chápání slova „socialismus“ v ruském a americkém pojetí. V ruském chápání slovo „socialismus“ znamená nepřítomnost soukromého vlastnictví na výrobní prostředky. Ve Spojených státech slovo socialismus znamená „pouhé“ přerozdělení zisku, myslí si vlivný ruský ekonom.

Levice na Západě

Michail Cházin na absenci životaschopné levicové ekonomické teorie upozorňuje dlouhodobě. Navazuje tím na své předpovědi, podle nichž západní ekonomiku čeká v nejbližších letech pád až o 50 %.

„Co přijde, bylo vidět již na začátku 80. let. Kvůli tomu se také začala provádět koncepce stimulace poptávky pomocí emise peněz a refinancování soukromých dluhů pomocí snižování úrokové sazby. No, a ta upadla na nulu. Co teď budeme dělat? Kde je cesta ven?“ prohlásil v jednom z rozhovorů pro ruská média.

Cházin v mnoha svých vystoupeních upozorňuje na skutečnost, že západní ekonomické vysoké školy, včetně těch, které jsou považované za „elitní“, učí své studenty bludy.