Ivan David v Parlamentu EU: Evropská unie nutí Českou republiku, Slovensko a Maďarsko k přijetí zákonů, které u nich už dávno platí aneb název Istanbulská smlouva zní poněkud podivně (Video)

Avatar
Původní autoři

Ivan David
30.11.2019  vystoupení v Parlamentu Evropské unie (25.11.2019)
“Podle článku 39 Jednacího řádu navrhuji aby projednávání tohoto aktu bylo přerušeno, za účelem přezkoumání právního základu protože podle článku 218 odstavce 8 Smlouvy o fungování Evropské unie může Evropská unie přistoupit k mezinárodní smlouvě pouze na základě jednomyslného souhlasu všech členských států.

Například vlády České republiky, Slovenska a Maďarska tento souhlas podle národních ústav nemohou udělit, protože parlamenty těchto zemí Istanbulskou smlouvu neratifikovaly.

Zdůrazňuji, že tyto země přijaly všechna požadovaná právní opatření proti násilí na ženách, které jsou v této úmluvě zakotveny. V trestním zákoně máme definovány všechny úmluvou požadované trestné činy.
Máme nástroje, které chrání oběti domácího násilí, jako je vykázání agresora, máme z veřejných rozpočtů dotované útulky pro oběti.
To, co odmítáme je uložení povinnosti dotovat nevládní neziskové genderové organizace.
Ratifikace úmluvy ani přistoupení Evropské unie jako celku nijak nezvýší bezpečnost žen před násilím.
Turecko úmluvu ratifikovalo. Vloni 8.3. se v Istanbulu konal pochod žen při příležitosti Mezinárodního dne žen. Na příkaz prezidenta Erdogana byl policií a armádou brutálně rozehnán střelbou gumovými projektily a vodními děly. 300 žen bylo zraněno. Neměly totiž na hlavách tradiční šátky.
Po této zkušenosti zní samotný název Istanbulská úmluva poněkud podivně.”