Náš právní stát – 2. část Kdo maří spravedlnost?

Alena Vitásková
10. 11. 2019
· Blahoslav Němeček nesplňoval podmínku praxe v energetice a přitom vykonával funkci prvního místopředsedy na ERÚ, v plném rozsahu předsedu zastupoval
· Renata Vesecká nebyla nikdy první místopředsedkyní na ERÚ a nikdy předsedkyni nezastupovala (viz dokazování v hlavním líčení)
· Státní zástupce Kamil Špelda toleruje lež, kterou svědek Němeček sdělil soudnímu senátu při hlavním líčení. Svědek lež uvedl ve snaze poškodit Vitáskovou
· Ani jeden z členů Rady ERÚ nemá vůbec žádnou praxi v energetice


V roce 2014 zaměstnanec ČEZ Pavel Prokeš podává trestní oznámení na předsedkyně ERÚ Vitáskovou za jmenování JUDr. Renaty Vesecké místopředsedkyní ERÚ pro věci právní. To, že se na tomto trestním oznámení podíleli i další lidé, není v této fázi důležité. Jak se obyčejný občan může domnívat, vůbec nešlo o to, zda Vesecká splňuje vágní ustanovení zákona – praxe v energetice. Vesecká byla pro zločinecký syndikát hrozba tak velká, že se musely neprodleně udělat kroky k jejímu odstranění. Jestli je pravda, že se trestní oznámení sepisovalo v restauraci, tak pak nelze pochybovat o tom, že se jednalo o objednávku trestního stíhání Aleny Vitáskové – v té době předsedkyně ERÚ, a znemožnění práce Vesecké v této instituci.

Rovněž nelze opomenout, proč se „kauzy“ chopili policisté z Hradce Králové. Původně šetření zahájili policisté z Plzně. Podle pravděpodobných zadavatelů nepracovali tak svižně, jak by měli. Asi se jim do trestního stíhání, z kterého čišelo zadání jako sláma z bot, nechtělo. Spis byl převeden do Hradce Králové a státní zástupce Špelda se chopil této kauzy, která asi nebyla jeho prvotinou, kdy se pokoušel Vitáskovou trestně stíhat.

Jak sdělil u jihlavského soudu v srpnu 2019 svědek Němeček (bývalý první místopředseda ERÚ), tak Vitásková porušila jmenováním Vesecké energetický zákon. Sice v té době již několik let na ERÚ nepracoval, ale dle jeho svědecké výpovědi se tím „zabývali“ a zjistil, že byl porušen energetický zákon. Na tento jeho názor se ho sice nikdo neptal, ale považoval asi za nutné tento svůj pohled na věc uvést. Jestli se tím zabýval ve spolupráci s panem Prokešem, tak to u soudu neuvedl. Je sice pravda, že pan Němeček po „nuceném“ odchodu z ERÚ obdržel lukrativní nabídku v poradenské společnosti Ernst and Young (dále jen EY), kde se zřídila samostatná energetická sekce, do které postupně nastupovali odpadlíci z ERÚ. (Nejen o tom podrobněji píši v knize, která v těchto dnech vychází „Krvavé slunce pod gilotinou“). Nicméně pan Blahoslav Němeček, bývalý první místopředseda ERÚ, za jehož éry došlo k překompenzaci podpory obnovitelných zdrojů, především fotovoltaik, s téměř biliónovým dopadem do kapes daňových poplatníků, tak měl v té době kancelář EY přímo v prostorách ČEZ.

U soudu svědek Němeček uvedl nepravdu, když na otázku advokáta Vitáskové sdělil, že on nemusel splňovat jako první místopředseda podmínku praxe v energetice, protože to zákon neukládal. Jelikož se tak pečlivě zabýval po několika letech odchodu z ERÚ tím, zda tuto podmínku splňovala Vesecká, tak je nanejvýš pravděpodobné, že svědek před soudem vědomě lhal. Totiž přesně stejná podmínka platila v energetickém zákoně od roku 2009, kdy Němeček vykonával funkci prvního místopředsedy. To znamená, že v plném rozsahu zastupoval předsedu ERÚ a přitom neměl vůbec žádnou praxi v energetice. Do té doby pracoval totiž pouze a jen ve státní správě.

To znamená, že při nesplnění podmínky praxe v energetice vykonával Němeček tuto funkci téměř 3 roky, čímž byla způsobena škoda velkého rozsahu, tak jak to vnímá státní zástupce Špelda se svoji „opatrovnicí“ v případě Vitáskové.

Bývalé vedení ERÚ za předsedování Fiřta a prvního místopředsedy Němečka (to je před příchodem Vitáskové), bylo u solárního boomu. S pravděpodobností hraničící s jistotou mělo i znalosti, kdo je do této „taškařice“ za miliardy korun ze strany nejen politiků zainteresován, včetně některých zaměstnanců ERÚ. Mohli se tito lidé obávat Vesecké, bývalé nejvyšší státní zástupkyně s více než dvaceti sedmiletou praxí na státním zastupitelství? Tito lidé se nemohli Vesecké obávat, oni se museli strachem třást.

Doufám, že se státní zastupitelství již začalo zabývat tím, že státní zástupce Kamil Špelda vědomě straní (zametá trestnou činnost jiných osob) je nečinný, maří spravedlnost. Konkrétní příklad, nepravdu, kterou sdělit Němeček před soudem, dále skutečnost, že ani jeden ze stávajících členů Rady ERÚ nemá vůbec žádnou praxi v energetice. Všichni mají praxi pouze ve státní správě.

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV