O čem všem se v bouřlivých polistopadových týdnech cudně mlčelo

Stanislav A. Hošek
11. 11. 2019
Celostátní pozdvižení davů začalo proto, že bylo delší dobu očekávané. Nahodilou rozbuškou konkrétního dění se pak stalo šíření zprávy o zabitém studentovi při studentské demonstraci k 17. listopadu, která podle oněch zpráv byla brutálně napadena represivními složkami státu. Zpráva byla původci určena spíše světu, ale paradoxně právě ona zvedla lidové davy doma, jelikož jim chyběly věrohodné informace o dění v Praze. Ani jedna z těchto zpráv nebyla pravdivá. V případě zabití šlo o čistou lež a brutalita nebyla o nic větší, než bývala a je dodneška užívána proti demonstracím na Západě běžná. Režim, v jehož samotném původu je lež, si toto Kainovo znamení nesl, nese a ponese až do dalšího zvratu.


Dokazuje to i fakt, že hned v prvních týdnech aktivisté z Pražských divadel a kulturních kruhů, nešířili mezi veřejností pravdu, jak se dušoval jejich guru. Doslova před veřejností zamlčovali skutečně připravované a naprosto zásadní společnostní, hospodářské a především politické translace. Tvrdím, že byly cudně, leč záměrně zamlčovány skutečnosti, z nichž některé se pokusím vyjmenovat.

Vědomě se mlčelo o tom, že:

1. Dojde k úplnému odstranění socialismu a obnovení dravého kapitalismu. Václav Havel ve svém prvním veřejném projevu před svým „jmenováním za prezidenta“, celému státu v Československé televizi dne 16. 12. 1989 jasně popřel svůj antisocialismus a nástup kapitalismu v naší zemi.

2. Vláda jedné strany s víc jak milionem členů bude vystřídána soutěží o politickou moc přehršlí pidistran.

3. Je lživým heslo: „Strany jsou pro straníky a OF pro všechny“. OF nikdy nebylo pro všechny, leč jenom pro vyznavače politiky jeho hlavního představitele.

4. Zrušením vedoucí úlohy KSČ se vytváří situace, v níž následujícími volbami už nebudou manipulovat pohlaváři KSČ, ale budou jimi manipulovat vesměs samozvaní předáci OF.

5. Pod frázemi o svobodě se skrývá především svoboda neomezeného hromadění peněz a tím moci.

6. Pod rouškou obecně proklamované demokracie bude nastolena nadvláda největších vlastníků majetku, bohatství a kapitálu, jejichž zájmy ve veřejného prostoru budou zastupovat předáci zmíněných politických pidistran.

7. Propagovaný návrat do Evropy bude ve skutečnosti upadnutím do područí globální hegemonie Západu, čti USA, EU a Německa a z Ruska bude vytvořen nesmiřitelný nepřítel.

8. Naše budoucí neúčast ve vojenských blocích je pouze naivním snem lidí bez občanské odpovědnosti.

9. Budou individuální lidská práva upřednostňována natolik, že dojde k postupné likvidaci kolektivních lidských práv a s nimi souvisejících sociálních jistot.

10. Se budeme omlouvat sudetským Němcům.

11. Přechod na tržní ekonomiku bude v prvním kroku obsahovat devalvaci měny, čili robustní snížení úspor všech obyvatel.

12. Samotná tržní ekonomika bude znamenat likvidaci dvou třetin průmyslových podniků, čímž stát ztratí tvůrce zdrojů na vyplácení penzí, zachování bezplatného zdravotnictví a školství.

13. Pod praporem antisocialismu bude zlikvidována družstevní základna agrární složky národohospodářství a tím zrušena potravinová soběstačnost země.

14. V národohospodářství bude prakticky totálně zrušeno společenské vlastnictví a majetek státu, vytvářený po čtyřicet let všemi občany, bude ve chvatu rozprodán bohatým soukromníkům, tedy převážně cizincům, kteří jej jako konkurenci z velké části zlikvidují.

15. Dojde k revanšistické pomstě provedené vrácením majetku nejen prvorepublikovým podnikatelům, ale i šlechtě a církvi, které jej nabývaly v dobách své absolutistické, čti totalitní vlády.

Nehodlám dále pokračovat, ale upozorňuji, že lze dohledat, jak přední exponenti začínající změny navštěvovali hned v prvních týdnech velvyslanectví Západních zemí a tam dokonce podepisovali sliby, obsahující některé výše zmíněné jevy jako své osobní závazky. Takže z jejich strany zamlčování těchto skutečností je věrolomností, potvrzující existenci Kainova znamení ležícím na celém dnešku.

Ať si třicáté výročí posledního velkého zlomu v historii naší země připomíná každý, jak chce. Ovšem moc bych doporučoval co největšímu počtu svých spoluobčanů, především těch co si pamatují jen na současnost, aby si vyhledali na síti projev Václava Havla v ČS televizi ze dne 16. prosince 1989. Sami pak budou moci posoudit, jestli již od počátku kardinální změny se veřejnosti sdělovala pravda.