Otázky ČT pro účastníky pořadu “Máte slovo”

Avatar
Původní autoři

Odpovídá Ivan David
16. 11. 2019
Jaké plusy a jaké mínusy podle Vás přinesla svoboda po sametové revoluci?
Je-li svoboda neomezená, silní využívají své síly na potlačení slabých. Proto, aby společnost mohla fungovat bez krizových situací, musejí existovat podmínky na ochranu oprávněných zájmů slabších. Čím více se společnost podobá džungli, tím hůře pro všechny. Revoluce byla možná sametová, následné podmínky drsné jako rašple.


Mělo se v něčem během těch uplynulých let postupovat jinak? V čem? Jaké jsou následky? Prosím o konkretizaci.
Nemá cenu diskutovat, jak “se mělo” postupovat. Rozhodovali ti, kteří urvali moc a ti nejsou na bezmocné rady zvědaví. Následkem je vláda zahraničních zámů a domácích žraloků a příliš mnoho postižených. Jejich pocit nespravedlnosti je oprávněný.

Které věci (události, dohody,atd.) v polistopadovém vývoji považujete pro nás za důležité a pozitivní a které naopak za negativní a poškozující? Pokud jste na to ještě neodpověděl/a
Důležité a pozitivní je uvolnění iniciativy, negativní a poškozující je druhořadé postavení občanů ve vlastní zemi s postavením kolonie. To je důsledek přílišného prostoru pro uplatnění darebáků a úmyslného oslabení státu. Máme bohatě účetních cizích firem, nemáme skoro žádné národohospodáře.

Jste spokojeni s fungováním demokracie? Přinesla očekávaný vývoj?
S demokracií jsem spokojen, pokud je jí dost. S narůstající nespokojeností lidí a přípravou nadnárodních poškozujících projektů rostou protesty a snaha je potlačovat cenzurou a sankcemi. Tím úroveň demokracie klesá.

Před 30lety se rozpadl komunistický blok – myslíte, že se skutečně rozpadl? Nebo se jen přetransformoval? Jsme sice členem EU i NATO, ale ruský vliv je zde stále a sílí. (alespoň podle některých)
Toto tvrzní musí obhájit ten, kdo ho vyřkl. Je pravda, že Rusko má hranice slále blíže vojenských základen NATO. Rusové jsou kupodivu nervózní a zabývají se protiopatřeními.

Po revoluci se zdálo, že ve společnosti antikomunismus zakořenil, s přibývajícími lety slábne a častěji se objevují srovnání omlouvající minulý režim. Vyrostli jsme už z antikomunismu a je to v pořádku? Nebo jde o unavení z demokracie? Vyhovuje snad autoritářský režim české kotlině více? Nebo se nám vlastně nepovedlo opustit zajeté koleje minulého režimu? Ksčm chystá konferenci k výročí, kde budou hodnotit, co zbylo ze slibů 17.listopadu- není to absurdní?
Antikomunismus velmi zakořenil v hlavách lidí s omezenou zkušeností. Antikomunismus je prosazován o to víc, čím větší jsou o něm pochybnosti. S českou kotlinou jsem nemluvil, ale lidé s reálnými zkušenostmi uvažují reálně a ne podle jakýchkoli vnucovaních ismů. Slabý stát je neškodný pro silné, ale slabým nepomůže. Je přirozené, že hladají autoritu, která by je zaštítila. Pro minulý ani současný režim žádné omluvy neuznávám, i když je třeba vzít v úvahu dané podmínky. Nebyl jsem v KSČ, ale ani antikomunismem jako duševní poruchou jsem netrpěl, myslím, že jsem v pořádku. Pozoruji úpadek demokracie například v Evropském parlamentu, který je předvojem budoucích změn, ale zatím mě to nevyčerpává. Zajeté koleje minulého režimu byly úspěšně opuštěny, například se nestavějí prakticky žádné pro většinu občanů dostupné byty.

Že právě KSČM využívá chyb svých politických oponentů je samozřejmé, činí tak každá strana, která přežila.

Přijde Vám v pořádku, že se oslav státního svátku nezúčastní čelní představitel země? A že není naplánovaná žádná oficiální akce či oslava?
Je zřejmé, že oficiální představitelé správně odhadli náladu v zemi a nechtějí si poškozovat popularitu. Na oslavy Prvního máje a Vítězného února chodilo také stále méně lidí a o to víc profesionálů.

Pokud byste měl/a jednou větou specifikovat dané téma, jak by zněla?​
Jestliže se po třiceti letech propaganda zabývá více minulostí, než je objektivně hodnocena současnost a budoucnost nevypadá lákavě, pak asi není vše v pořádku.