Putin uvedl podíl moderních zbraní a vybavení v armádě, oznámil, že byl odvrácen odchod teroristů ze Sýrie do Ruska, nařídil, aby byla rozšířena řada laserových a hypersonických systémů

23. 11. 2019      russian1 a   russian2 a   russian3
Ruský prezident Vladimír Putin při svém vystoupení na zasedání Rady bezpečnosti Ruska uvedl, že podíl moderních zbraní a techniky v armádě je v současné době 68%. “V armádě a v námořnictvu je podíl moderních zbraní a techniky již více než 68%. Zároveň jsou některé modely svými vlastnostmi několik let před svými zahraničními analogy”, řekl. Hlava státu vyzvala k tomu, aby se podíl moderních zbraní a vybavení v armádě zvýšil na 70%.


Putin dříve konstatoval, že Rusko bude i nadále zdokonalovat své pokročilé zbraně .

Putin oznámil, že byl odvrácen odchod teroristů ze Sýrie do Ruska

Podařilo se předejít masovému odchodu teroristů ze Sýrie do Ruska, konstatoval ruský vůdce Vladimír Putin během zasedání Rady bezpečnosti Ruska.

Jak uvedla hlava státu, operace proti teroristickým tlupám v Sýrii byla pro ruské ozbrojené síly “důležitou zkouškou profesionality”.

“Chci ještě jednou zdůraznit: mužstvo vzdušných a kosmických sil, námořnictva, sil speciálních operací, vojenské policie, dalších oddělení a služeb se v plném rozsahu vypořádalo se stanovenými úkoly, jednalo odvážně, kompetentně a profesionálně”. Nepřipustilo masový odchod teroristů z tohoto území do naší země”, řekl.

Putin dříve uvedl, že Rusko dosáhlo v Sýrii více, než očekával. Jak prezident poznamenal, bylo zničeno velké množství teroristů, “kteří plánovali, že se vrátí do Ruska” nebo do sousedních zemí.

Putin nařídil, aby byla rozšířena řada laserových a hypersonických systémů
Na zasedání Rady bezpečnosti Ruska prezident Vladimír Putin oznámil, že je třeba rozšířit řadu laserových a hypersonických zbraňových systémů a robotických systémů.

Prezident poznamenal, že hlavním úkolem je zvyšovat kvalitativní a kvantitativní charakteristiky zbraní a techniky.

Upřesnil, že jde o moderních a perspektivní modely vysoce přesných zbraní a prostředků vzdušné a kosmické obrany.

Hlavním úkolem nového období je zvyšování kvalitativních a kvantitativních charakteristik zbraní a techniky. Rovněž uvedl, že je třeba aktivně využívat prostředky umělé inteligence při vytváření vojenské produkce.

“Zároveň musí být rozšířena řada bezpilotních průzkumných a útočných dronů, laserových a hypersonických systémů, zbraní, založených na nových fyzikálních principech, a také robotických systémů, schopných plnit na bojišti různorodé úkoly”, řekl.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová