Učitelé chystají stávku na předvečer výročí Velké říjnové revoluce

Avatar
Původní autoři
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

2. 11. 2019  PrvníZprávy
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga oznámil, že stávkovou pohotovost považoval a  samotnou chystanou stávku školských odborů považuje za zbytečnou. Ministerstvo zveřejnilo dopis Roberta Plagy, kterým reagoval na dopis odborářů poslaný všem členům vlády.

„O tom, že je školství pro současnou vládu skutečnou prioritou, svědčí mj. to, že od roku 2018 dramaticky roste reálný objem prostředků na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků. Od mého nástupu do funkce došlo k růstu objemu prostředků na platy (včetně odvodů) v roce 2018 o 12,3 mld. Kč, což zabezpečilo růst platů pedagogů o více než 10 %, nepedagogů pak o 11,5 %, v roce 2019 jdou do platů prostředky ve výši 15,5 mld. Kč navíc oproti roku 2018, což vytváří předpoklad pro další dynamický růst platů pedagogů o 15 %, a nepedagogů o 10 %. Pro rok 2020 máme zajištěný objem prostředků ve výši 13,4 mld. Kč, což bude znamenat růst platů pedagogů o 10 % a nepedagogů o cca 10 %. Tento bezprecedentní růst je rovněž doprovázen i doposud ojedinělým závazkem vlády na navýšení prostředků na platy pedagogů i pro rok 2021 o nejméně 9 procent, což znamená nárůst objemu prostředků o dalších minimálně 11 miliard korun,” vysvělil ministr práci svého úřadu, který podle něho dělá pro učitele, co může.

„Již v této chvíli je tak jisté, že celkové navýšení ročního objemu prostředků do platové oblasti v regionálním školství bude mezi roky 2018 až 2021 minimálně 52,1 miliardy korun. A nejsou to jediné peníze, které směřují do naplňování školství coby priority vlády.Nad rámec těchto prostředků se nám např. pro rok 2020 podařilo vyjednat další prostředky pro regionální školství, jako například na zvýšení kvality vzdělávání v mateřských školách, navýšení počtu nepedagogických pracovníků ve školách apod., a to v celkovém objemu další 6,6 miliardy korun. Navíc tato vláda během posledních let masivně investuje do školské infrastruktury – do staveb, oprav a rekonstrukcí mateřských a základních škol šlo zatím zhruba 8,5 miliardy korun,” dodal ministr.

„Z výše uvedeného je zcela jednoznačně vidět, že školství je po dvaceti letech opravdovou prioritou vlády. Bez komentáře pak raději ponechám skutečnost, že po celou dobu používáte ke svým propočtům špatná čísla, jejichž nerelevance Vám byla opakovaně vysvětlena, a to naposledy na včerejší schůzce (31. října 2019) s ekonomickou náměstkyní RNDr. Zuzanou Matuškovou. Ve světle těchto skutečností si pevně stojím za tím, že vyhlášení stávky není na místě,” uzavřel svůj dopis Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Odboráři 1. listopadu 2019 v televizních relacích prohlásili, že trvají na svém a od stávky, které se podle odborů má zúčastnit 50% škol, neodstoupí.

Odbory stávku načasovaly na středu 6. listopadu 2019, což je v předvečer 102. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. To jsou paradoxy.