„Vláda podpořila vznik nové StB,“ říká Benda

Avatar
Původní autoři

-vlkp-

9.11.2019 KosaZostra čili vlkovobloguje.wordpress.com
Nikdy bych nevěřil, že v nějakém politickém pohledu budu souhlasit s věčným poslancem Markem Bendou. Ale zázraky se evidentně dějí. Takže taková, pro mne naprosto nečekaná situace, nastala. On i já máme naprosto výjimečně shodný názor. Babiš a spol. se rozhodli protlačit parlamentem novelu Zákona o policii. Podle ní by informace získané zpravodajskými službami mohly být používány v trestním řízení jako důkazy. Materiálem se nyní bude zabývat sněmovna.

Dovolím si jej citovat:

Marek Benda:  „Vláda schválila nebezpečnou novelu zákona, která v určitých případech umožňuje využití informací získaných tajnými službami jako procesního prostředku při případném trestním řízení. Jde o nejzásadnější změnu postavení tajných služeb od sametové revoluce. Zákon vnímám jako snahu smíchat vyšetřovací a zpravodajskou funkci pod hlavičku tajných služeb – tedy model novodobé StB. Spolupráce mezi zpravodajskými službami a policií dosud fungovala bezproblémově a já nevidím důvod, proč zavedený model měnit. Obzvlášť s vědomím toho, že tajným službám zadává úkoly vláda a prezident republiky a hrozí tak trvalé podezření z úkolování služeb proti politickým oponentům.“

Měřím všem stejně. Těm i těm. Padni komu padni. Nezajímá mne KDO co říká, ale CO kdo říká. Mám to s českými politiky jako s radiem nebo s televizí. Nezajímá mne bedna z které na mne čeští politikáři mluví, nýbrž jen to, co říkají.

Tudíž v daném případě souzním s Markem Bendou a velmi rozumím jeho obavám.

Použitelnost informací má novela omezit na případy, kdy budou obsahovat významné skutečnosti pro trestní řízení, které by šlo jiným způsobem obtížně zjistit. „Typicky půjde o informace získané odposlechy za určitých jedinečných okolností, které se již nemusí opakovat,“ stojí v důvodové zprávě. Trestní řízení bude muset být vedeno pro trestný čin, u kterého je možné povolit nebo nařídit použití obdobného institutu upraveného v trestním řádu.

Vláda se této novely dožaduje přesto, že využívání informací od zpravodajských služeb omezuje mimo jiné rozhodnutí Ústavního soudu z roku 2008, podle kterého takovéto informace nebyly ve smyslu trestního řádu získány zákonným způsobem.

Nicméně ministr vnitra Hamáček to vidí úplně jinak:

„Jsme přesvědčeni, že postupujeme v rámci tohoto judikátu. Jde o to, aby když v případě nějakého teroristického činu zajistí tajná služba důkazy, aby byly použitelné a nehrozilo, že bez nich tento pachatel odejde od soudu,“ uvedl. Podle něj se u závažných trestných činů už nejednou stalo, že tajné služby informace měly, ale nebyly použitelné u soudu. „Z mého pohledu je to dostatečně vyvážené a jsou tam dostatečné pojistky,“

Myslím, že je zde obecně známo mé politické nastavení. Z principu jsem oranžový. Vlastně jsem byl. A je těžko představitelné, že bych někdy bendovsky zmodral. Třeba právě kvůli asociálovi Bendovi, který se snad v parlamentu rovnou narodil jako poslanec a nejspíš v něm také, opět jako poslanec – zemře. Aniž by se někdy jediný den živil jinak, například obyčejnou a užitečnou prací. Ale tedy s ním prostě souzním a nemohu jinak.

Sdílím naplno jeho obavu ohledně toho, že tajné služby jednak budou vstupovat do obyčejných procesů, tedy některých. Což nepochybně ztíží pozici obžalovaného a jeho advokáta. Proč to vysvětluje šéf BIS Koudelka, který je ovšem také PRO novelu – ten v červenci novelu umožňující použití informací tajných služeb u soudů za žádoucí. Podle novely by měl být zachován princip, podle kterého zpravodajská služba zváží, zda informace pro účely trestního řízení předá, nebo zda dá přednost ochraně zpravodajské informace….

Takže si to, co říká Hamáček a Koudelka rozeberme na prvočinitele. Hamáček tvrdí, že typicky půjde

– o případy terorismu

– a využití odposlechů

Koudelka dodává, že TAJNÁ SLUŽBA ZVÁŽÍ, zda inkriminované INFORMACE PŘEDÁ pro účely trestního řízení nebo zda DÁ PŘEDNOST OCHRANĚ ZPRAVODAJSKÉ INFORMACE!!!!

Podle dosud platných zákonů platí povinnost každého, kdo se cokoli dozví o spáchání trestného činu aktivně toto předat orgánům, činným v trestním řízení! Bez výjimky. Koudelka chce pro tajné služby výjimku, když usoudí, že je pro ně ochrana zpravodajské informace, zdroje atd. důležitější než konkrétní zločin! Už jenom kvůli tomuhle, že šéfík nějakých špionů nebo kontrašpionů bude rozhodovat o tom, jestli zločin nechá proběhnout a zločinec například nepotrestán nebo naopak, jestli zločince tajná služba zatíží u soudu způsobem, kterému se sotva bude schopen bránit on a jeho advokát.

Proč? Z jednoduchého důvodu – v současné době žalobce musí předložit relevantní důkazy a také opatřené v souladu se zákonem. Policisté a další svědci se musí u soudu podrobit výslechu, kde je jejich svědectví i oni sami podrobeni velmi důkladnému přezkumu obhajoby. A když je sebemenší podezření, že důkaz nebo policista či znalec, svědek atd. nejsou stoprocentně košer, soud takové důkazy, svědky, znalce vyloučí. Bohužel v české justiční praxi jsou vyloučeny často i důkazy a svědci, jež jsou zcela v pořádku. Jak například předvedl soudce Zelenka v procesu s Rathem, kdy svévolně vyloučil odposlechy, abych jmenoval obecně známý exemplární případ. A nyní to má být nejspíš tak, že zkrátka tajná služba cosi soudu předloží a ten to má brát jako bernou minci, automaticky? Neumím si totiž představit, že špioni a kontrašpioni budou souhlasit s tím, že jejich operativci budou vypovídat před soudy. Aby je šlo dekonspirovat!

Zkrátka a dobře – bude to výběrová záležitost. Podle gusta šéfů tajných služeb! Ačkoli Listina základních práv a svobod praví například tohle:

Článek 37
(3) Všichni účastníci jsou si v řízení rovni.

Článek 38

(2) Každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Veřejnost může být vyloučena jen v případech stanovených zákonem.

Jak si mohou být účastníci řízení před soudy rovni, když v jednom trestním případě nějaká tajná služba usoudí, že to nechají být, že jejich zpravodajská činnost je důležitější než trestný čin a v jiném to uvidí opačně???? Tohle prostě nikdy nepochopím. Já si rovnost před zákonem představuji tak, že platí pravidlo – buď všichni nebo nikdo!

Vedle toho je zřejmé, že tam, kde bude do procesu ingerovat tajná služba, dojde při soudním projednávání k vyloučení veřejnosti. Klasicky “s ohledem na utajované skutečnosti“. Nikdo nebude mít možnost ověřit, co se za zavřenými dveřmi odehrálo. A jaké jsou šance advokátů ověřit tajné informace, prezentované obžalobou, když ho zcela jistě špioni do svých spisů nepustí?

Podobně je to s Hamáčkem. Ten tvrdí, že klasicky půjde o terorismus a odposlechy. Tomu mohu a nemusím věřit. A rovnou dodávám, že nevěřím. Rozhodně ne ve vazbě na budoucnost. Protože když někdo dostane možnost, tak .. no přece příležitost dělá zloděje! Však to známe. Zcela určitě by šlo nejen o odposlechy a také nejen o terorismus!

Co mne dostalo, je následující věta:

Podle něj se u závažných trestných činů už nejednou stalo, že tajné služby informace měly, ale nebyly použitelné u soudu.

To jako vážně? Tajné služby měly informace u závažných trestných činů,ale nebyly použitelné u soudu? Rád bych detaily! Aby bylo jasné co má na mysli.

Ještě k těm odposlechům – dejme tomu, že je opatří Úřad pro zahraniční styky a informace nebo Vojenská rozvědka. Obě ze zákona smí působit jen v zahraničí. Takže odposlechy získané v zahraničí? Kdy zcela nepochybně půjde o tajnou zpravodajskou informaci,nejčastěji BEZ souhlasu místních orgánů, povolujících použití zpravodajské techniky. Tedy půjde o důkaz , získaný ilegálně! Co mi to Hamáček vykládá???

Půjdu ještě dál. Jak se bude postupovat v případě, že důkaz nebo podstatná informace bude dodán, resp. získán CIZÍ,tzv. spřátelenou tajnou službou? Bude připuštěna, procezením přes české špiony a kontrašpiony, před soudem nebo ne? Když ano, to jako se může použít svědectví z druhé ruky a jen na základě toho, že jde o spřátelenoutajnou službu? Jak budou ochráněna práva na řádnou obhajobu, když zdroj bude nedostupný? Nad kterým nemá Česká republika absolutně žádnou kontrolu a který může mít naprosto cílený a ryze specifický,možná i v globálu tuzemsky neakceptovatelný subjektivní zájem, proč se do nějaké trestní kauzy u nás zamíchá!

Když tohle všechno sečtu, jde pro mne o naprosto nepřijatelná rizika, byť latentní. Ale je tu i zcela konkrétní, okamžité! Nebudu ho rozepisovat, vše řekl už Marek Benda:

Obzvlášť s vědomím toho, že tajným službám zadává úkoly vláda a prezident republiky a hrozí tak trvalé podezření z úkolování služeb proti politickým oponentům.“
Po zkušenostech se Zemanem a Babišem a při vědomí, že každá nová vláda od Listopadu byla horší než ta předchozí, se dvěma výjimkami potvrzujícími pravidlo /Špidla, Sobotka/ představa, toho, že tajné služby úkolované těmihle dvěma budou nejen šmírovat politické oponenty nebo ty, kteří si dovolí vzdorovat mstivému starci mohou/musí proti zadaným osobám svědčit, je pro mne naprosto nepřijatelná!Pak se lehko může stát realitou, to co oba nedávno veřejně tvrdili – že v ČR si lze objednat trestní stíhání. Například zaúkolováním tajných služeb.

Bohužel – Marek Benda má pravdu!