Zamyšlení se nad způsobem, jakým mainstream „informuje“ obyvatelstvo

Avatar
Původní autoři

Honza999 

16. 11. 2019 Outsidermedia
Na webu Aktualne.cz jsem dnes (14. 11. 2019) narazil na článek s názvem Vyšetřovatelé pádu MH17 vydali nové dokumenty, odhalují vztahy separatistů a Moskvy. Po jeho přečtení mi začal v hlavě vrtat červíček pochybností o pravdivosti informací v něm obsažených.

Zarazilo mne tam jedno tvrzení. A to, že raketa BUK použitá při sestřelení letadla nad Ukrajinou patřila do výzbroje 53. protiletadlové brigády v Kursku. Říkal jsem si – jak to mohou vyšetřovatelé vědět? Ruská armáda snad zveřejňuje sériová čísla jednotlivých raket a zveřejňuje údaje o tom, u kterého útvaru se ta která raketa nachází?

Někde dříve jsem se dočetl, že tato informace se nacházela ve vojenských archívech. Pro upřesnění – v ukrajinských vojenských archívech, jak jinak by ukrajinské státní orgány tuto informaci o vybavení 53. brigády mohly získat,že… A že se v těchto archívech tato informace nacházela proto, že 53. protiletadlová brigáda byla před rozpadem SSSR dislokována na území Ukrajiny. A domnívám se, že tato informace o dislokaci této vojenské jednotky na Ukrajině byla pravdivá, protože jinak by o ní v ukrajinských vojenských archívech nemohla být žádná zmínka – proč by ukrajinské vojenské archívy měly obsahovat informace o vojenské jednotce u Kurska, včetně detailů o sériových číslech zbraní, kterými disponovala.

Když se SSSR rozpadl, došlo pochopitelně pak také k reorganizaci armádních jednotek. 53. protiletadlová brigáda na území Ukrajiny prostě byla zrušena. A co vám nikdo neřekne, její výzbroj zůstala na území Ukrajiny. Je logické, aby Rusko z území Ukarajiny stahovalo zastaralé konvenční zbraně (protože model rakety BUK použitý při sestřelení letadla byl již v době rozpadu SSSR zastaralý) – a přitom tam ponechalo zbraně jaderné, které pak z Ukrajiny byly horkotěžko získávány za použití dalších mnohonárodních jednání? Brigáda prostě byla zrušena, osazenstvo – nepochybně smíšené rusko-ukrajinské – bylo rozpuštěno a dislokováno v nových jednotkách v nově vzniklých státech. Pro ruskou část posádky pak po doplnění stavů v Rusku byla nově zformována „nová“ 53. protiletadlová brigáda v Kursku a byla nově vyzbrojena modernějšími raketami BUK.

Inkriminovaná raketa BUK tedy nepochybně zůstala – stejně jako další desítky tisíc kusů techniky (rakety, tanky, munice, pěchotní zbraně i další armádní materiál) bývalé Rudé Armády – na Ukrajině. Není mi známo, že by si Ukrajina po svém osamostatnění stěžovala, že ji Rusko odzbrojilo a ponechalo bezbrannou.

Podle mého názoru je tvrzení o příslušnosti rakety k 53. protiletadlové brigádě ruské armády u Kurska hrubou dezinformací. V ukrajinských vojenských archívech se nepochybně nacházejí i informace o tom, jak bylo po rozpadu SSSR s onou raketou naloženo, ale kupodivu se tuto informaci nikomu „nepodařilo najít“.