Je Evropská komise neomylné božstvo?

Lubomír Man

Lubomír Man
4.12.2019
Jistě je, vždyť je to komise složená z lidí tak nesmírně moudrých a nadaných rozumem tak bezchybným a neselhávajícím, že jakýkoli omyl či chybný úsudek kteréhokoli z jeho osmadvaceti členů je naprosto vyloučen. A je vynikající okolností, že míru této nadlidské duševní dokonalosti celé komise jako celku i každého z jejích členů zvlášť jsme si mohli my Češi v minulosti (a můžeme tak činit i v přítomnosti) tak říkajíc osahat na jednom z členů této komise, jímž je naše krajanka a komisařka Věra Jourová. 

Nuže a teď si představme, že duchem stejně ryzím, úsudkem stejně svrchovaným a rozvahou stejně nadlidskou, jakými vládne ona, vládne ve stejné míře všech 28 členů evropské komise. Takže tady už, moji milí, zapomeňme na pozemská měřítka, zde už míříme – co se ducha týká – k transcendentnu, čili k čemusi, co se vymyká běžným lidským měřítkům. A ptáte-li se v tomto už jakémsi nadpřirozeném světě na to, co je pravda a co je lež, či co je správné a co nesprávné, počínáte si stejně rouhačsky a nepatřičně, jako kdybyste v chrámu páně za zvuků té nejryčnější dechovky otevírali hanbinec.

Evropská komise tedy rozhodla a to, jak rozhodla, se už netýká našich úsudků, je to svaté a jako svaté to tedy musíme i přijmout. A nechytračit, nešvejkovat, nekombinovat, že všechno může snad být i tak, že Evropská komise může jet proti Babišovi, protože on jede proti řízené evropské imigraci, kterou ona naopak tvrdě prosazuje. Že se o něm v evropských městech a hlavně pak v Bruselu mluví jako o balvanu, který v zemích Visegrádské čtyřky stojí této řízené imigraci v cestě, a že kdyby se odvalil on, odvalí se pak už z téže trajektorie pohodlněji i Maďar Orbán, po něm Polák Duda a nakonec i Slovák Pellegrini.

To vše jsou jistě sprosté pomluvy, protože Evropská komise je stejně vysoko morálně i svým rozumem. Takže spěte klidně, nalézáte se v těch nejspolehlivějších a nejspravedlivějších rukou na světě.

Dobrou noc, milé děti.