Potomci kolaborantů z řad pronacistické šlechty podplatili českou justici a čekají je další pohádkové restituce: kraj i s nevolníky!

Avatar
Původní autoři
Vzpamatuje se česká justice a zavře dveře
všem těm Salmům a Lichtensteinům?

Daniel Novák

13.12.2019 NWOO
,,Uteče pár let, lidi tady budou mít problém se nažrat, a pak jim bude jedno, co se komu vrátí“ – Karel Schwarzenberg, 1990


Po 30 letech od sametového podvodu je vymalováno. Německá šlechta, se sudetoněmeckým landsmanšaftem za zády, se chystá k finálnímu tažení proti zbytkům z posledního poválečného dekretu prezidenta Edvarda Beneše č. 108/1945Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku. Nutno dodat, že tento dekret nebyl žádnou ,,zvůlí“ našeho prezidenta, ale v podstatě povinností uloženou vítěznými mocnostmi 2. světové války a byl plně v souladu s Postupimskou konferencí. Jen připomenu, že zatím již byly prolomeny Benešovy znárodňovací dekrety, které dr. Beneš slavnostně podepsal 24. října 1945 na Pražském hradě:

  • dekret č. 50/1945Sb., o opatřeních v oblasti filmu ( viz. havlovský Barrandov )
  • dekret č. 100/1945Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků
  • dekret č. 101/1945Sb., o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského
  • dekret č. 102/1945Sb., o znárodnění akciových bank
  • dekret č. 103/1945Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven
  • dekret č. 104/1945Sb., o závodních a podnikových radách

Prezident Beneš těmito dekrety zestátnil doly, hutě, banky, pojišťovny, lázně, průmyslové podniky s více než 500 zaměstnanci a jiné podniky s více než 150 zaměstnanci. Celkem Beneš zestátnil v roce 1945 přes 3000 podniků, které představovaly 2/3 tehdejšího průmyslu.

Nyní je na řadě definitivní prolomení dekretu č. 108/ 1945Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a fondech národní obnovy. Tímto dekretem byl bez náhrady konfiskován veškerý majetek ve vlastnictví Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů. I tento dekret byl skrze českou justiční mafii již částečně prolomen kolaborantskou šlechtou – Schwarzenbergové (kteří na svých panstvích zneužívali otrocké práce vězňů z koncentračního tábora Lety), Colloredo-Mansfeldové, Salmové, Harachové již dostali zámky i tisíce hektarů půdy. Současná situace ukazuje, že toto byla pouze ,,ochutnávka“. V sázce je majetek za stovky miliard. Mediální krytí pro operaci v ČR tvoří Česká televize a Bakalova média, politickou podporu tzv. demoblok napojený na německé zájmy a neziskové organizace (např. Konrad Adenauer Stiftung – Praha sobě, Ackerman Gemeinde – KDU/ČSL, sudetští Němci – TOP09, Antifa a němečtí Zelení – Piráti, apod. ). A rozhodčím v této věci je nechvalně proslulá ,,česká“ justice, pro jejíž ,,správnou“ činnost, jak se proslýchá, vyčlenily německé šlechtické rody zhruba čtvrt miliardy korun na úplatky skrze spřátelené advokáty (tak se to v ČR dělá). A výsledek:

,,Z důkazů však nelze dovodit, že by se pan Walderode za druhé světové války provinil proti tehdejší ČSR. Proto neexistuje překážka pro nesplnění restituční podmínky“

míní hradecký soudce (hradecká justice viz. kauza Nečesaný) v pravomocném rozsudku (lze ještě podat mimořádné opravné prostředky jako dovolání k Nejvyššímu soudu či ústavní stížnost k Ústavnímu soudu) ze dne 18.6.2019. Aha, takže Walderode se ničím neprovinil proti republice. K Henleinovcům a do nacistické tajné služby vstoupil zřejmě v zájmu národa a vlasti, na vraždění českých občanů se podílel (jako příslušník nacistické tajné služby za Heydrichiády se nemohl neušpinit) také zřejmě z humanitárních důvodů. Tuzemská justice sestoupila na nové dno: za úplatek prohlásí i Hitlera za světce, přičemž ,,neexistují důkazy“, že by se on osobně něčím provinil proti republice, když se mu přeci tolik líbila Praha. Je to jasný vzkaz: však vy se ty fašouny naučíte milovat (jinak budete tou samou justicí odsouzení ze předsudečnou nenávist, podněcování k nenávisti, šíření extremismu, apod.)!

Hradecký soud vrátil kolaborantovi z nacistické tajné služby a od henleinovců (jeho potomkům) zámek Hrubý Rohozec, kde se pořádaly nacistické večírky, a další majetek v hodnotě 3 miliard korun. Současně řeší nároky Lichtenštejnů 26 okresních soudů. Krajský soud v Brně jim dne 19. listopadu přiznal nárok na desetihektarový pozemek na Prostějovsku. Celkem žalují Lichtenštejni český stát o 70 tisíc hektarů (velikost území třetiny Moravy) pozemků a stovky nemovitostí v hodnotě zhruba 20 miliard korun. Rod Lichtenštejnů má velké zastání v sudetoněmeckém landsmanšaftu a Hans Adam Lichtenštejn je nejbohatší evropský šlechtic s majetkem přes 100 miliard korun. Jeho nadace s rozpočtem 25 miliard korun je napojena na české subjekty a politiky, skrze nichž stupňuje tlak na „vrácení“ majetku. Dle mých informací mají neformálně slíbenou podporu u všech stupňů soudů až po Rychetského ústavní (obyčejní občané – např. klienti H – systému takové zastání holt neměli). Situace je tedy opravdu vážná.

Již jsem oslovil více vlasteneckých a protifašistických sdružení a iniciativ, je zapotřebí okamžitě vytvořit iniciativu k zastavení tohoto velezrádného procesu, tak jako např. v případě ,,zkoušky našich nervů a trpělivosti“ americkým radarem v letech 2006-9. Příští rok začne hospodářská krize a tito nenechavci se doslova třesou na situaci, kdy bude ,,obyvatelstvo zaměstnáno jinými starostmi“ (ono Schwarzenbergovo ,,Češi nebudou mít co žrát“), aby nám doslova a do písmene sebrali půdu pod nohama. Nevěřím, že to necháme projít jen tak.