Sousoší slušných esesáků nebo 5 facek od Franty Nebojsy Pavlu Novotnému?

J. K. Novák
8.12.2019
Pavel Novotný, syn věhlasného Petra Novotného, dá v prosinci hlasovat o pomníku osvoboditelům Prahy, v jeho podání „slušným“ vlasovcům, taky Pražanům ale ne rudoarmějcům. Pavlík by mohl uvažovat i o pomníku-sousoší tří slušných esesáků. Esesačka dala kremroli koncentráčnici. Těsně před Vánoci r. 1944 eskortovala esesačka vězeňkyni z jedné pobočky koncentráku Neuengamme do pobočky jiné. Esesačka se zastavila v bufetu zčásti rozbombardovaného nádraží pro válečnou vzácnost – Schillerlocken, česky kremrole. Několik si jich koupila a jednu darovala vězeňkyni.


Říšský vůdce SS neměl rád střílení Židů. Milujícímu manželovi a otci H. Himmlerovi vadilo střílení Židů pohotovostními jednotkami (Einsatzgruppen), pověřil tedy gruppenführera SS A. Nebela hledáním jiného způsobu zabíjení; výsledkem byla pojízdná plynová komora.

Říšský protektor zlepšil život českých dělníků. Dobrý otec i houslista R. Heydrich zakročil v protektorátu proti keťasení a šmelině a zlepšil příděly jídla a tabáku českému dělnictvu.

Pavel Novotný může zřídit na svém pupku světa pomník Vlasovcům i slušným esesákům. Podívejme se na „slušné“ esesáky a vlasovce v opačném gardu.

R. Heydrich: Padělal důkazy proti vůdci SA E. Röhmovi-údajnému pučistovi zavražděnému v „noci dlouhých nožů“ r.1934. Zorganizoval německý přepad německé vysílačky v Gliwicích (útok pod falešnou vlajkou), po kterém následovalo německé přepadení Polska. Podílel se na vyvražďování polské národní elity podle seznamů sestavených německou menšinou v Polsku – v operacích Tannenberg a Intelligenzaktion bylo zavražděno asi 80 000 až 120 000 Poláků. Předsedal konferenci ve Wannsee, na které bylo– „konečné řešení“ neboli vyvraždění. Židů V protektorátu jej zajímal „český ksindl“ jako pracovní síla pro vedení války (zhruba třetina německých tanků a kulometů se vyráběla v protektorátu) a prosazoval „konečné řešení“ i pro Čechy. Po úspěšné likvidaci českého odboje měl zlikvidovat francouzský odboj. Zda a jak by proběhla invaze spojenců do Francie – den D, toť otázka.

H. Himmler: Střílení Židů mu vadilo, protože i někteří otrlí vrazi z Einsatzgruppen byli z masového vraždění psychicky rozhašení i když pro otupení smyslů chlastali fasovaný alkohol. Himmlerovi se také udělalo špatně, nesnášel krev a pohled na násilí. Organizovat hromadné vraždění mu nevadilo a dokázal přesvědčit členy SS o jejich absolutní beztrestnosti při zacházení s „podlidmi“, naopak vyzýval esesáky k „tvrdosti“. „Podlidmi“ byli Židé a příslušníci pěti slovanských národů, včetně Čechů. Na jeho příkazy vznikly koncentráky Dachau, Osvětim, Březinka (Birkenau), Belzec, Sobibor, Treblinka aj.. Vraždění neozbrojených a nebojujících civilistů ve Varšavě 1944 i jejich deportace do konc. táborů proběhly na jeho příkaz. Snad až 200 000 lidí, 60 tisíc Poláků bylo zaplynováno v Osvětimi.

Esesačka z lágru Neuengamme byla na počátku proškolování na dozorkyni, viděla krajanku a ne podčlověka, a ještě neprošla školou života jako sadistické vraždící bestie, např. Ilse Koch,

Irma Grese, Juana Bormann, Marie Mandl, Hildegard Lächert, Hermine Braunsteiner, Emma Zimmer, Elisabeth Becker, Dorothea Binz, Wanda-Jenny Barkmann, aj.

Vlasovci – podle generála Vlasova, dříve stalinisty, od svého zajetí antistalinisty využívaného nacisty od r.1942 pro propagandu (Smolenský manifest). Himmler se souhlasem Hitlera jej r.1944 jmenoval generálplukovníkem a uložil mu vystavět dvě divize.. Buňačenkova 1. divize ROA byla složena s příslušníků různých jednotek. Známá je 30. brigáda SS (Sieglingova), vzniklá ve Východním Prusku – její členové se dříve účastnili genocidních a protipartyzánských akcí. Známá je i 29. brigáda SS Bronislava Kaminského –RONA – protipartyzánské akce a represe civilního obyvatelstva v Rusku i Bělorusku, Ochotský masakr ve Varšavském povstání, vraždění i ve Francii. Buňačenkova divize měla zhruba 14-15 tisíc mužů, z toho asi dvě třetiny byli bývalí příslušníci 29. a 30. brigády.

Pomoc Vlasovců povstalecké Praze inicioval a zprostředkoval sovětský důstojník, npor. Radolinskij – jak zjistil Pavel Žáček z ÚSTR a podrobně popsal.

Vlasov generál SS – podle textu a poznámek byl generál Vlasov v době pražského povstání v Suchomastech, případně v Rakovníku, ale ne v Řeporyjích. Byl proti účasi divize v jakýchkoli bojích a chtěl ji odvést neporušenou k Američanům. Generálu Buňačenkovi ale nechal volnou ruku k postupu na Prahu. Proti pomoci Vlasovců byla paradoxně ČNR (nejen komunisté), exilová vláda nabádala k opatrnosti.

Pamětní deska Vlasovcům? Už je asi dvacet let na zdi pravoslavného chrámu na Olšanech

Generál Patton byl přivítán v Plzni, již vlastními silami osvobozené, vyhlásil okupační režim a odzbrojil povstalce. Nadřízení mu výslovně zakázali osvobozování Prahy. Výslovně mu ale nezakázali pustit do Prahy ozbrojené české dobrovolníky. Jedni byli odzbrojeni v Plzni, druzí v bodě demarkační linie – na stanovišti Američanů v Rokycanech.

Pražská ofenziva maršála Koněva se netýkala jen Prahy. Vojska útočila ze západu, severu i východu, osvobozeny byly část Polska, Morava a větší část Čech. Ztráty Sovětů, Poláků, Rumunů a Čechoslováků – přes 52 tisíc, z toho 12 tisíc padlých. V okolí Prahy cca 700 padlých. Boje s jednotkami SS 9. Května – 10-30 padlých.

Maršál Koněv si svůj pomník zasloužil. Netušil, že se dvě slovenské divize (50 tisíc mužů) nechají posbírat jako brambory od asi 6 tisíc Němců a pustí Němce do Východních Beskyd. Mj. měl lví podíl na dobytí Berlína a na likvidaci posledních bojeschopných armád Německa. Budapešť obsadil na žádost maďarské vlády – scénář stejný jako v případě USA a banánových republik. Ve Vídni má pamětní desku s poděkováním za postavení mostu. Po invazi do Československa r. 1968 penzista Koněv vyjádřil svůj nesouhlas. Nešpicloval tu. SMERŠ, NKVD Stalin, Berija+Kruglov. Koněv jim nevelel ani jim neradil.

Pavlík, „protekční fracek“, je patrně první východoevropan s židovskými předky, který chce celebrovat spojence nacistů, z nichž mnozí byli zrádci vlasti i podle západních měřítek. Starosta Řeporyjí nemyslí hlavou ale hormony, jistě mu chybí 5 facek do správné výchovy.

Pozn.: Bolševiky nemusím už 50 let, proti židům nejsem zaujatý ale mám rád míru věcí.