Vyzobáno z webů za prosinec 2019

Jan Kadubec
31. 12. 2019  Outsiermedia
*Globalizace se rozvíjela zpočátku v rámci západního ekonomického imperialismu jako spanilé jízdy kapitálu za levnou prací do třetího světa – pak ale došlo ke zlomu. Levná práce se postavila na vlastní nohy a podíl Číny na světovém HDP dosáhl 15 procent.*Jan Keller: Faktem je, že počínaje osmdesátými lety dochází v ekonomice k obratu, který lze zjednodušeně označit jako triumf financí nad průmyslem. Jde o to, že od konce sedmdesátých let už není motorem ekonomik průmyslová výroba, ale finanční trhy ovládané velkými bankami a investory. Ti, kdo kontrolují finance, rozhodují o tom, co bude produkovat a poskytovat reálná ekonomika. Moc finančního kapitálu, která doprovází modernitu od samého jejího počátku, obrovsky narůstá v podmínkách globalizace a nástupu nových informačních technologií. Spekulativní zisky dosahované na finančních trzích vytvářejí rozhodující měřítko pro oceňování rentability firem produkujících výrobky a poskytujících služby. Výrobci musí být atraktivní v očích investorů. Jejich prioritou není profit z jejich aktivit, ale obdržení úvěru, aby mohli tyto aktivity vůbec vykonávat. Hypermoderna je nesena nástupem finančního kapitálu – investoři rozhodují, kdo a za jakých podmínek jim může zhodnocovat peníze. Veškeré fungování firem je více než kdy dříve podřízeno imperativu krátkodobého zhodnocování kapitálu vloženého investory. To určuje jak strategii managementu, tak postavení zaměstnanců. Organizace práce nemá sloužit ani tak ke zlepšení produkce zboží a služeb jako k získání profitu pro akcionáře. Manažeři už zde nejsou primárně kvůli tomu, aby optimalizovali chod firmy z hlediska dlouhodobého výhledu, jejich úkolem je co nejrychleji zhodnotit akcionářům jejich akcie. Práce zaměstnanců přitom představuje pro finančníky náklad, který je třeba všemi prostředky redukovat. Jak konstatuje Dupuy: „Ideálem se stává anorektická firma“.
*Globalisté vždy snili o soudu s jurisdikcí nad celým světem, a právě takový soud získali v roce 1995, kdy v rámci Světové obchodní organizace (WTO) mohly všechny země světa začít podávat žaloby jedna na druhou… nicméně, za Trumpa USA začaly blokovat jmenování soudců odvolacího soudu WTO, ve funkci zbývá už jen poslední z původních sedmi, který už nemá pravomoc vydávat závazná rozhodnutí… čili Trump už si může uvalovat jakákoli cla na kohokoli a za cokoli, aniž by se bál, že to WTO označí za ilegální… fascinující… jak zareaguje zbytek světa v čele s EU nebo Čínou?
*„Proč Světová banka půjčuje Číně peníze? Copak je to možné? Čína má hodně peněz, a když nemá, tak si je udělá. Přestaňte s tím!“ napsal Trump na svém Twitteru.
*Čínská civilní ekonomika je zázrak světa, od začátku Teng Siao-pchingových reforem v roce 1979 se v dolarech zvětšila padesátkrát (a 80krát v paritě kupní síly). Rusko muselo živit armádu, takže mělo vyhladovělý sektor spotřebního zboží, ale Čína zvládá máslo i zbraně, jak se říká. Čína příliš neutrácí za vojáky, ale za střely, satelity a umělou inteligenci ano – plyne z toho i prospěch pro civilní ekonomiku, podobně jako tomu je v USA. Goldman také tvrdí, že nechápe, proč Margaret Thatcherová souhlasila s tím, že bude Hongkong vrácen Číně, když prý z právních důvodů nemusela, a Čína sama o to ani moc nestála. Existují prý jasné důkazy, že Čína o Hongkong neměla zájem.
*Pavel Kohout: Evropské státy se musejí spojit, aby dokázaly konkurovat Americe a Číně – ale to je přece úplný nesmysl. Nekonkurují si země, ale podniky. A jak má evropský podnik, kromě vysokých daní a odvodů navíc zatížený balastem nesmyslných regulací, konkurovat firmám z USA a z Číny? Z Evropy se stává skanzen, jehož ekonomika ztrácí konkurenceschopnost.
*Dvě asijské ekonomické těžké váhy, Japonsko a Indonésie, se dohodly, že ve vzájemném obchodu vynechají americký dolar a přejdou na platby ve svých měnách, tedy jenech a rupiích… fíha…
*V Turecku poprvé vzlétl nový útočný bezpilotník Akinci, místní výroby a s ukrajinskými motory…
*Srbsko považuje Rusko za největšího a věčného přítele… který „pomáhal vždy, když mohl, a když kvůli vnitřním problémům nemohl, tak aspoň neškodil.“
*Problém je v tom, že historie nás učí, že kdykoli jsou Němci ozbrojeni, přesouvají se do Srbska, takže musíte být připraveni na cokoli! Zejména proto, že se srbské a německé zájmy na Balkáně, a zejména v Kosovu a Makedonii, neshodují! Opravdu!, varuje srbský portál Informer. Německo zbrojí, Srbové mají strach: Když jsou ozbrojeni, jdou na Balkán!
*Zahraniční politika Německa za posledních 30 let významně přispěla k válkám na Balkáně a k tragédii na Ukrajině.
*Krakauer píše na polském webu Obserwator polityczny: Když se Rusko stalo tak mocným, že s ním mělo být zacházeno jako s partnerem (za Petra I.), pokoušeli se ho občas resetovat. Je známo, že to zkusil Napoleon, zkoušel Hitler, pak Reagan. Nikdo neuspěl, i když to, co bylo ukradeno v Rusku po Velké revoluci a znovu po rozpadu SSSR, si nelze představit. Rozsah loupeží, které provedla aristokracie z Romanovské říše, je stále tajemstvím mnoha švýcarských trezorů a dodnes se vyplatí. Avšak to, co bylo ukradeno po zhroucení SSSR, které se dokonce podařilo spočítat, existuje více než 1 bilion (tisíc miliard) dolarů. Majetek pohádkově bohatých oligarchů nepocházel ze vzduchu, ale co se jim různými metodami podařilo převzít z toho vytvořeného po desítky let pracovitými lidmi. Naštěstí je toto období již za Ruskem a už se to nestane. Dnes je Rusko i přes pokusy o ideologickou destabilizaci nebo občanskou válku způsobenou revolučními orgány na Ukrajině partnerem Západu. Dokonce dává stále vydělávat Ukrajině za přepravu surovin do Evropy. A co víc, prodává všem to, co jednotlivé země potřebují. Díky obrovskému množství obilí je Rusko hostitelem světa. To jsou jednoduchá fakta, není důvod o nich psát. Navíc Rusko neustále přispívá ke světovému pořádku a stabilitě.
*Rostislav Iščenko: Obama byl posledním prezidentem USA, který věřil, že je schopný zničit ruskou ekonomiku na dranc a na jejích ruinách diktovat Rusku pravidla hry. Po jeho vládě jsou USA více znepokojeny zachováním pozůstatků vlastní ekonomické stability, než pokusy o narušení té ruské. Trump a na něj orientovaná část elity a společnosti chápou, že Amerika potřebuje mírovou přestávku pro zavedení pořádku ve vlastním domě. A bude to přestávka ne na jeden rok ani na pět let. Dokonce pokud vše proběhne relativně klidně a bezbolestně, USA pro obnovení budou potřebovat minimálně jedno, možná i dvě desetiletí. Pokud se však stržení americké ekonomiky do deprese uniknout nepodaří (a to je pravděpodobnější varianta), tak Amerika bude muset ještě dlouho ve světě hledat ne nadvládu, ale humanitární pomoc. Nicméně prozatím jsou USA silné, doufají, že vydrží a zkoušejí se domluvit na zachování nějakých sfér vlivu. Jelikož vlastních sil se jim pro udržení sfér životních zájmů již nedostává, zkoušejí USA dostat záruky zohlednění jejich zájmů od Ruska.
*Dosavadní energetický mix (uhlí a fosilní paliva, jádro, obnovitelné zdroje) bude nahrazen zemním plynem. Silně pochybuji, že tím ruským. Spojené státy do služeb svého exportu již zapojily ideologii – svůj zkapalnělý plyn nazývají Molekuly svobody. Má to symbolizovat vymanění se z energetické závislosti na Ruské federaci. Ke slovu nepochybně přijdou také radikální ekologická hnutí symbolizovaná Gretou. Již Barack Obama razil heslo, že břidlicový plyn sníží emise skleníkových plynů ve srovnání s ostatními fosilními palivy. Dá se proto předpokládat, že Gretini stoupenci, kteří v pátek nechodili do školy, snadno uvěří, že spalování Molekul svobody je podstatně ekologičtější než využívání autoritářského plynu z Ruska. Pak by projekt Greta byl konečně pochopitelný i z ekonomického hlediska, končí komentář Jaroslav Bašta.
*Jan Keller: V kapitalismu to funguje tak, že jsou provozovány ty činnosti, které přinášejí firmám maximální profit. Pokud by plynul maximální zisk z ekologických výrob, byla by Evropa zelená už dávno. Z hlediska zisku je však výhodnější napřed prostředí zašpinit a poté ho čistit. Některé firmy současně provozují oboje. Mají pak dvojí zisk a mohou si samy vytvářet poptávku po svých vlastních službách, což je v tržním prostředí naprosto geniální. Klidně se s vámi vsadím, že na tom ani paní von Leyenová nic nezmění.
*O. Krejčí: Putin upozornil i na paradoxy západoevropských mocností, když mluvil o tom, že „země, v nichž je trest smrti zakázán dokonce vůči vrahům a jiným zločincům…, se snadno účastní vojenských operací, jimž lze těžko přiznat legitimitu. Vždyť v těchto konfliktech hynou lidé – stovky, tisíce mírumilovných lidí!“
*Saúdská Arábie 1. prosince na rok převzala předsednictví G20, přičemž za své priority okamžitě vyhlásila boj za klima a také za práva žen… fascinující… pokrytectví…
*Čína hrozí Německu závažnými „důsledky“, pokud Berlín pod tlakem z USA vytlačí Huawei ze svého trhu… přitom připomíná, že německá auta tvořila čtvrtinu z 28 milionů aut prodaných loni v Číně… aneb Peking jako Trump…
*„První fáze“ americko-čínské obchodní dohody je hotová a v příštích dvou letech umožní zdvojnásobit americký export do Číny, tvrdí u Trumpů… tedy, ještě je třeba dohodu nějak napsat, přeložit, zanést do ní opravy a pak…
*Bělorusko si půjčilo od Číny půl miliardy dolarů…
*Prof. J. Keller: Václav Bělohradský přehledně shrnul svoje rady ohledně toho, jak by se měla chovat levice, chce-li vůbec přežít (Salon 18.7.). Má se oprostit od zastaralých struktur, jako byly státy, národy, třídy či politické strany. Má zapomenout na sociální stát, protože péče o chudé je jen maskovanou formou třídního boje. Soustředit se má naopak na boj za práva etnických, sexuálních, náboženských a kulturních menšin. Pak levice opět rozkvete v plné kráse. Ve světě bez hranic, bez státu, bez politických stran a bez sociální péče získá nepochybně parlamentní většinu. Do té doby si ovšem musíme zvyknout na další nárůst majetkových a příjmových nerovností, na prudké zhoršení bezpečnostní situace a na vlnu mizérie a bídy, o kterou už nikdo nebude utlačivým způsobem pečovat. Za podobné rady adresované levici chválí Václava Bělohradského na stránkách Práva Karel Schwarzenberg. Ani to nepřivedlo našeho uznávaného filozofa k zamyšlení.
*Nejsme ani Lichtenštejnsko s 27 000 obyvateli a 70 000 firmami, které jsou zde registrovány.
*M. Grygar: Pochybuji, že by se Bůh radoval z oslnivého lesku a přepychu chrámů, paláců, rezidencí, pokladů, monstrancí, soch, obrazů, rouch. Tuto do očí bijící nádheru Bůh nepotřebuje, potřebuje ji církev. Co si máme myslet o zákonu, který dopouští takové zázračné proměny, přepodstatnění, transsubstanciace věcí? Pan Duka pravil, že v přijetí zákona se projevila vůle boží. S tím nelze polemizovat. Jen nevím, zda by se pánu Bohu líbila děkovná mše, kterou pan kardinál sloužil ve Svatovítském chrámu na počest pracovníků České televize, placených všemi občany za to, že během kampaně kolem církevních restitucí horlivě propagovali zájem nevelkého zlomku národa.
*Bez shody na tom, že bílá je bílá a černá je černá, nemáme šanci vést žádnou smysluplnou diskusi o čemkoli.
*Podle databáze Unie znepokojených vědců z 2062 satelitů na konci března letošního roku jich 901 patřilo USA, přičemž 176 z nich neslo označení „vojenské“. Čína obhospodařuje celkem, tedy civilních i vojenských dohromady, 299 družic, Rusko 153.
*Proklatý Putin zakázal Člověku v tísni páchat v Rusku „dobro“.
*USA jsou připraveny pomáhat „legitimním“ jihoamerickým vládám potlačovat protesty, aby „nepřerostly“ v nepokoje… fascinující…
*Jak víte, v současnosti neexistuje žádný Sovětský svaz a neexistuje Varšavská smlouva, tedy vojenský pakt, který byl vytvořen v reakci na vytvoření NATO. Ale NATO nejenže existuje, ale také se vyvíjí. V době svého vzniku spojenectví zahrnovalo 12 států, nyní je to již 29 a celkové vojenské výdaje zemí aliance představují více než 70 procent celosvětových vojenských výdajů, uvedl Putin. Dnes musíme vycházet ze skutečnosti, že expanze NATO a rozvoj její vojenské infrastruktury v blízkosti ruských hranic je jednou z potenciálních hrozeb pro bezpečnost naší země, uvedl ruský lídr.
*Hlavní zahraniční poradce prezidenta Putina, Dimitrij Peskov, je ausgerechnet turkolog.
*Po demisi iráckého premiéra Mahdího, který odstoupil po dlouhých týdnech masových protestů, se v Bagdádu sešli místní politici k poradě, co dál… a radili jim přitom velitel íránských Revolučních gard generál Solejmání a také přední figura libanonského Hizballáhu Muhammad Kausarání… fascinující… vždyť Irák měl být „náš“!
*Trump v úterý řekl, že v severokorejského vůdce stále chová důvěru, ale poznamenal, že Kim „rád posílá do vzduchu rakety, že? Pokud budeme muset použít sílu, uděláme to,“ dodal Trump. Pak Čong-čon uvedl, že útok by pro Spojené státy byl „hrozná věc“ a Severní Korea by přijala „okamžité odpovídající kroky na jakékoli úrovni“, citovala šéfa severokorejské armády státní tisková agentura KCNA. „Rád bych vyjasnil jednu věc – použití ozbrojených sil není jen privilegiem Spojených států,“ dodal Pak.
*Alexandr Michajlovič Gorčakov (kancléř cara Nikolaje II.): „Pro Rusko je rozšíření území rozšířením slabosti.“
*Putin s Netanjahuem znovu projednávali „spolupráci v Sýrii“, čili otázku dalších izraelských raketových útoků na „íránské cíle“ v Sýrii…
*Kam se židovské lobby napře, tam se pohne Amerika. (Anonymus)
*Hlavní schůzka mezi Zelenským a Putinem trvala dokonce déle, než se plánovalo a lze se dohadovat, zda to bylo ku prospěchu. Jednalo se o jejich první setkání z očí do očí a mluvili rusky, neboť Zelenskyj mluví lépe rusky než ukrajinsky (je mu to pochopitelně vyčítáno). Přestože má Putin k Zelenskému lepší vztah než k předchozímu prezidentu Porošenkovi, nepodal mu ruku. Z tiskové konference vyplynulo, že jinak jednání nepůjdou než podle plánů Ruska. Proto Vladimir Putin s klidným srdcem prohlásil: „Naše pozice s Vladimirem Alexandrovičem (Zelenským) se de facto neshodují. Naše postavení je velmi snadno pochopitelné.“ Ruský prezident nechce v žádném případě měnit nic na Minských dohodách: „Pokud otevřeme jednu kapitolu, začnou se přepisovat ostatní a ztratíme všechno. Vytvoříme tak situaci, že neuděláme vůbec nic.“
*Merkelová souhlasí s Kyjevem, že minské dohody jsou po pěti letech zastaralé a je třeba je aktualizovat, EU si myslí, že se naopak otevírá příležitost začít minské dohody konečně plnit, a v Kyjevě se rýsuje soud s Porošenkem za vlastizradu ve prospěch Ruska, jíž se měl dopustit tím, že minské dohody vůbec podepsal… Zelenský se doma hájí, že při jednáních nenazýval Rusko „agresorem“, protože je potřeba se „domlouvat, a ne na někoho plivat“, Putin tvrdí, že kdyby Ukrajině přenechal kontrolu nad hranicí s Ruskem, na Donbasu by následoval masakr „jako ve Srebrenici“, Merkelová prý Putinovi zašeptala, že tohle kolo „vyhrál“, aniž by bylo jasné v čem… většina Ukrajinců má ale podle Euronews i tak za to, že to všechno ještě při tom všem dopadlo vlastně dobře…
*Pokrok v řešení konfliktu na Donbasu tu sice je, ale není dostatečný na to, aby EU zrušila sankce proti Rusku, vysvětluje Merkelová jejich další půlroční prodloužení…
*Poté, co saúdský armádní pilot zabil na základně v Pensacole tři americké kolegy, Pentagon „uzemnil“ asi tři stovky dalších saúdských pilotů, kteří rovněž procházejí výcvikem na základnách v USA… a z bezpečnostních důvodů pozastavuje výcvik všech asi pěti tisíc saúdských vojáků v USA…
*USA, které omezují imigraci z muslimských zemí, jsou „hluboce znepokojeny“ indickým návrhem zákona, který zjednodušuje získání občanství výhradně pro nemuslimské přistěhovalce… fascinující…
*Ivo Budil: Spojené státy americké neváhaly po druhé světové válce naverbovat do svých služeb proslulého nacistického zpravodajského důstojníka Reinharda Gehlena, působícího na východní frontě, a čtyři tisíce dalších bývalých nacistů, které využívaly jako špióny nebo vědce a experty. Země bez problematické minulosti neexistují. Například malá Belgie, v jejímž hlavním městě sídlí vedoucí instituce Evropské unie, nese odpovědnost za genocidu v belgickém Kongu, která stála v devadesátých letech 19. století život devíti miliónů lidí. To je více než počet obětí holocaustu. Strůjci tohoto zločinu, králi Leopoldu II., stojí v Belgii pomníky. Mírumilovné Dánsko rozhodně nemá čisté svědomí ve vztahu k původním obyvatelům Grónska. Pařížská policie postřílela, zřejmě v duchu „nejlepších evropských hodnot“, během demonstrace v říjnu 1961 asi dvě stě Alžířanů, přičemž těla mrtvých, umírajících či zraněných naházela do Seiny. A takto bychom mohli pokračovat. Ctižádostivé a dravé mimoevropské společnosti v nás už dávno nevidí vzor hodný následování a nahlížejí na nás se směsicí pohrdání a soucitu.
*Trump jednal s Lavrovem. Nezdá se, že by se na něčem dohodli. A to hlavně proto, že Trump beztak nemá žádný velký manévrovací prostor a domlouvat se s ním na čemkoli nemá valného významu. Už několikrát se přece jasně ukázalo, že když vyrazil nějakým svým „instinktivně pozitivním“ směrem, třebas když chtěl stáhnout vojáky z Afghánistánu nebo Sýrie, vždy se kolem něj zvedla nepřekročitelná hradba odporu, ať už ze strany vojenskoprůmyslového komplexu, starých neokonzervativců, nových liberálů… na koho si jen vzpomenete. Celý svět už to chápe a učí se s tím žít. Přesto si ale myslím, že Trumpův rozhovor s Lavrovem mezi čtyřma očima mohl být zajímavý, přinejmenším z hlediska toho, aby člověk lépe a víc do hloubky pochopil fungování globální moci, píše Tereza.
*Petr Pelikán: Pro mě to byly divoké devadesátky, kdy všechno vypadalo zdánlivě skvěle a žilo se vesele na dluh. To je asi způsobeno tím, že jsem byl ve věku, kdy sny byly ještě pestré, erekce pevné a budoucnost bez mráčku. Příznivci Zemana a Babiše jsou podle vás spíše lidé s nižší životní úrovní, jejichž ekonomické podmínky nejsou ideální? Ano. Jsou to lidé, kteří se bojí o ztrátu těch skromných základních jistot, které mají, zatímco jejich odpůrci jsou naopak ti, kdo se neobávají o bydlení, péči o své zdraví, že mohou přijít o práci a dostat se do nesplatitelných dluhů. Vidí před sebou jen další a další možnosti a mohou si dovolit přepych „vyšších hodnot“. Domnívám se, že to dělítko je tady. Obecně myslím, že k Babišovi se upínají lidé, kteří nemají tak vysoké ambice a kteří mají naopak obavy, že i to, co mají teď, mohou ztratit. A není tak trochu paradoxní, že chudí volí jako „spasitele“ miliardáře a oligarchu? Je to paradox. Je to podobný paradox, jako že si výsostní demokrati hlásící se k Masarykovu odkazu vztyčili ikonu feudála. Když řekne hovno prezident, je nám trapno z jeho hrubosti. Když řekne hovno aristokrat, jsme nadšeni, že k nám sestoupil z piedestalu o stupínek níže. Nižší vrstvy mají svého miliardáře a ty vyšší zase svého šlechtice… Coby etalon morálky a cti, tak by se to asi dalo říct. Přece říká, že se Češi mají nejlépe v historii. No, to se říká. Říkají to právě často ti, kteří se mají nejlépe. To souhlasím.
*Levicový marxista Petr Uhl. Neb inženýři umějí počítat: „V KSČ bylo roku 1989 jeden milion 538 tisíc 179 členů. Bývalých členů strany, vyhozených po roce 1968, bylo cca 350 tisíc, to jsou skoro dva miliony. Dalších 300 tisíc lidí bylo postiženo vyhazovem a podobně za podporu reformních komunistů během Pražského jara.“ Mimochodem, pro dnešní pisálky, co žvaní o tom, jak národ zbaběle podlehl. Tihle lidé, tedy více než 600 tisíc lidí, odmítlo podepsat souhlas s okupací. A zachránit si místa, zlepšit možnost postupu svých dětí na vyšší školství a tak dále. Byli to lidé stateční a charakterní. Ti zřejmě podle žvanilů, jak národ bez odporu kolaboroval, neexistovali. Ještěže tady byl Palach, toho nezapřou. To je odhadem přes 2 miliony sto tisíc lidí – podle mnohých ‚zavrženíhodných komunistů‘ – kterým chtěli ‚zatopit‘. Každý z nich ale má nejméně dva, tři, ale spíše čtyři blízké příbuzné. To je celkem šest až 8 milionů lidí. V té době měla ČSFR 15 552 650 obyvatel. „To byste chtěli všechny vyhnat z míst, potrestat a možná soudit?“ zeptal se tehdy sálu plného chartistů Petr Uhl. „To chcete válčit proti národu?“ A byl pokoj od revolucionářů deset minut po dvanácté.
*Americký prezident Donald Trump minulý měsíc na afghánské základně Bagram americké vojáky ujistil, že jim vždy bude patřit vítězství na bojišti, připomíná vlivný server. Odkazuje však na slova nejmenovaného člena americké Národně bezpečnostní rady z roku 2014, že skutečný rozkaz zní: „Vaším úkolem není vyhrát, ale neprohrát.“
*Margaret Thatcherová – Umění vládnout: Sjednocená Evropa je klasickým utopickým projektem, pomníkem marnivosti intelektuálů, programem, jehož nevyhnutelným údělem je krach…
*The Independent radí Britům, kteří po brexitovém triumfu Johnsonových konzervativců chtějí v panice uprchnout ze země, aby nejprve zašli na úřady a řádně se odhlásili ze sociálních, penzijních a dalších systémů… fascinující…
*Boris Johnson: Černé zahalené muslimky vypadají na anglických ulicích nepatřičně a připomínají poštovní schránky nebo bankovní lupiče.
*Kyjevské zlaté zásoby, to je prapodivná směs tří žánrů: fantazie, dvorní operety a kriminálního dramatu.
*Claire Hutchinsonová, zvláštní zmocněnkyně šéfa NATO pro otázky žen, míru a bezpečnosti, v Oděse vysvětlovala, že v ukrajinské armádě by měla sloužit polovina žen, protože ženy přece tvoří polovinu obyvatel, no ne?… fascinující… Tož tak…
*Ivo Šebestík: No a rusofobie, kterou řeporyjský starosta tak hezky předvedl v ruské státní televizi, měla své předehry i v české polistopadové kinematografii. Není asi náhodou, že velkým rusofobem se na filmovém plátně stal herec Boleslav Polívka. Ve filmu Pupendo jako zneuznaný sochař (zneuznaný doma, naopak na Západě ceněný) jat vnitřním svárem mezi potřebou vydělat si peníze a svojí antinormalizační ctí pozurážel velmi nevybíravými slovy ruského, toho času hliněného, tankového generála Rybalka, jehož sochu ztvárňoval na zakázku. Slova, jichž sochař použil, jsou v seriózním článku nepublikovatelná. Takže necituji. V jiném filmu zvaném Pelíšky pak v roli bratra bolševicky zeleného českého majora vyslovil názor, že soudruzi z NDR udělali chybu tím, že za války patrně stříleli do vzduchu, a nikoliv do vojáků Rudé armády. Kdyby zabili víc rudoarmějců, mohly české země zůstat v německém protektorátu, žádné poválečné vysídlení Němců z českého pohraničí by se nekonalo, čest národa mohla zůstat neposkvrněna a národ, takto očištěný, se mohl v klidu a tiše rozpustit v německém moři, případně dožít své dny pod Argentinou. No a současná „národní fronta národní zkázy“ mohla dnes otvírat v Praze na Letné láhve šampaňského. Pardon, šnapsu!
*Talmud: „Běda lidem, kteří vidí, aniž vědí co, kteří stojí, aniž vědí na čem.“
*Problém dnes není, jaký svět zanecháváme svým dětem, ale jaké děti zanecháváme svému světu.
*Skripalové jsou pod ochranou britské vlády, mají se dobře a veškeré kontakty s ruskou stranou odmítají, tvrdí britský velvyslanec v Moskvě…
*Trump se snaží uklidnit Erdogana a na rozdíl od Kongresu tvrdí, že turecké masakry Arménů nebyly žádnou „genocidou“.
*Britský The Guardian z fotek zjistil, že Putin na svém počítači v Kremlu pořád ještě používá Windows XP.
*(Severo)makedonským Skopje už podvanácté pochodovaly „pracovnice v sexuálním průmyslu“… pochod „červených deštníků“ požaduje více úcty, svobodu volby, stejně jako oficiální úřední uznání jejich cechu… ničeho nedosáhly, ale ani nic nerozbily… Tož tak…
*Ruská společnost je v hrozném stavu, konstatoval výkonný ředitel společnosti Člověk v tísni. Ruský prezident se snaží kriticky smýšlející část společnosti zadusit, vystrašit a dostat do kouta. Tyto aktivisty, intelektuály, učitele, vědce potřebuje odříznout od podpory zvenčí, to je první krok. Druhým krokem je pak je zdrtit, zdůraznil Pánek. Ruský režim má pod kontrolou veškeré sdělovací prostředky. Nacionálně hrdinská propaganda stále vítězí. Jak dlouho bude Putinovi procházet hledání vnějších nepřátel, akce na Ukrajině a vyostřování vztahů mezi Ruskem a Západem? Mnoho Rusům vadí, že tamní životní prostředí je ve značné části měst jedovaté. Že v Rusku ročně umírají tisíce žen na to, že je umlátí vlastní manželé a ruský parlament odmítne přijmout zákon proti domácímu násilí s tím, že je to normální, nebo že zde panuje obrovská korupce. Jsou na to však zvyklí. Obyčejní Rusové vydrží o hodně víc než lidé ve střední Evropě, kteří by se dávno začali bouřit, uzavřel Pánek.
*Petr Hampl: Ale neziskovkářský mýtus má i svůj pozitivní příběh. Zní přibližně takto. Po celé tisíce let žili lidé špatně a uboze, v zajetí svých předsudků a temnoty mysli. Potom se objevilo světlo pokročilého feminismu. Lidé konečně zjišťují, že existuje 96 pohlaví, a že penis a vagina jsou jen „sociální konstrukty“. Až se tato pozitivní znalost rozšíří, budou lidé osvobozeni, a začne se jim lépe žít. Zlepší se vztahy. Bude uvolněna obrovská kreativita. Práce expertů gender studies má tak vyšší přínos pro národní bohatství než práce energetiků nebo strojařů. A nezapomínejme. Oni tomu opravdu upřímně věří!
*Pavel Křivka: Řekl bych, že jedním z důležitých problémů ČR a dalších evropských zemí je to, že se desetitisíce podprůměrně vzdělaných a de facto nic neumějících osob mohou celý život schovávat na úřadech, v kultuře, vědě a vysokém školství, a nikdy jim nehrozí vyhazov jako dělníkovi v továrně, která přijde o zakázky.
*Na Ukrajině pokračuje dekomunizace… s národními specifiky… v Cholmsku v oděském regionu si nevěděli rady, co s bustou Karla Marxe… a tak nakonec změnili cedulky a nyní je to busta rovněž vousatého bulharského básníka Christo Boteva… fascinující…
*A Miroslava Němcová? Ta by od Ježíška chtěla, aby Miloše Zemana odeslal do Číny, Vojtěcha Filipa do Ruska a Andreje Babiše mezi „urputná hovada“. Komentátor Tomáš Vyoral si do Němcové za její přání kopl: Kdyby blbost nadnášela, mohla by hysterická Mirka organizovat komerční lety do vesmíru. Mohla by se tak taky jednou živit vlastními schopnostmi a sama. Takhle tuhle paní a její výstřelky musíme živit léta a bez jakéhokoliv výsledku my.
*Právník a vysokoškolský pedagog Petr Kolman: „I kdybychom Ježíše brali jako normálního smrtelníka, šlo by na divadle ztvárnit, že třeba exprezidenti Václav Havel a TGM společně znásilňují Johanku z Arku?“ Podle této soudní logiky by podle něj musela obstát argumentace, že „když se nemohli historicky potkat, je možné znásilnění prezentovat“. „Nebo v tomto případě neplatí předvídatelnost práva?“ pokládá otázku. Naráží přitom na další díry v rozsudku: „Neměly by církve vrátit církevní restituce, když po staletí lžou lidem o zmrtvýchvstání Krista? Dostanou alespoň pokutu za klamavou reklamu? Dodejme, že církev takto činí opakovaně a dlouhodobě, což je bezesporu přitěžující okolnost. A propos, kde jsou neziskovky vyvracející fake news? Je jim málo, že si někdo vymyslel zmrtvýchvstání a různé zázraky a po staletí tuto klamavou zprávu šíří?“
*Halík: „Zeman trvale znečišťuje morální klima společnosti. Je stále více manipulován oligarchy, kteří mají své zájmy v Rusku a v Číně. Můj otec, který byl editorem díla Karla Čapka, mně jednou ukázal hnusné anonymy, kterými se čeští fašisté po Mnichovu snažili uštvat Čapka k smrti. To, co dnes dostávám, je jako přes kopírák – stejná sprostota, stejné gramatické chyby. Jsem vděčný, že lidé tohoto typu nejsou mými, nýbrž spíš Klausovými, Zemanovými a Okamurovými fanoušky. Já bych se styděl, kdyby byli mými příznivci, dodal Halík s tím, že mu už dlouho spílají hlavně zaplacení ruští trollové a několik vytrvalých psychopatů. Závěrem pak dodal, že se domnívá, že v nepříliš vzdálené době dojde k penzionování dvou obyvatel Hradu z řad církve i státu. Přeju jim upřímně šťastné a klidné stáří. Je třeba myslet na jejich nástupce. Věřím, že Hrad včetně katedrály v budoucnosti opět jednou nabude důstojnosti, kterou měl za Václava Havla a Františka Tomáška, jak jsme na to nedávno vzpomínali. Patřím k pošetilcům, kteří věří heslu na prezidentské vlajce,“ uzavřel Halík.
*Tomáš Vyoral: Templeton Halík dlouhá léta bloudí v krajině blbosti a ne a ne najít dveře ven. Taky ho možná zlomilo, že se zřejmě již nedostane na prezidentský trůn, na který byl evidentně jako jedna z variant připravován. Jestli se tenhle pán v budoucnu nedostane za brány pekelné, tak snad jen proto, že se ho bude bát i sám Satan.
*Jiří Jírovec: Nadělil jsem si pod stromeček rozhovor s politologem Rupnikem. Redaktor jménem Čestmír Strakatý skoro nábožně naslouchal slovům složeným do blábolivých, těžko srozumitelných vět. I tak jsem pochopil, že zmíněný politolog má lidská práva jako zdroj dobré obživy.
*Jsou to opravdu uprchlíci nebo již islámská invazní armáda? Jedno je jisté: žádná invazní armáda na Zemi by nedokázala dostat tolik mužů do jediné země v tak krátkém čase. Téměř bez odporu, samozřejmě. Dokázala to jen sjednocená levice pod Angelou Merkelovou. A má také odvahu prodat tento čin loajálním a hloupým občanům jako obohacení, dokonce jako akt lidství. Měli by je všechny vzít do Německa. Náročný program, který musí být proveden. Určitě sofistikovaní muslimští vůdci vědí, že velké množství mladých a věrných věřících je v Evropě dobře distribuováno.
*Nová vláda v Bolívii začíná s privatizací ekonomiky. Znamená to návrat notoricky známé fáze historie země, kterou ukončil svržený prezident Morales. Na konci 90. let šla vláda tak daleko, že „privatizovala oblohu“, když bylo zakázáno shromažďovat dešťovou vodu.
*V Saúdské Arábii zakázali sňatky s dětmi… jupí… v 21. století…
*„Ty koště. Mně vůbec nevadí, že gen. Vlasov nosil SS uniformu. Dnes již všichni víme, že WWII (druhou světovou válku – red.) rozpoutali ruský šmejdi a Němci bránili Evropu a civilizaci před ožralýma mužikama ze zemljanek. Doba byla taková, tak nosil SS uniformu… Každej, kdo bojuje proti ruským švábům, je hrdina.“ stálo v tweetu starosty Řeporyjí Pavla Novotného (ODS), který byl později smazán.
*„Pokud bude chtít občanská společnost donutit po auditu Evropské komise Andreje Babiše k odchodu, nebudou stačit demonstrace ve festivalovém duchu jednou za dva tři měsíce. Bude zapotřebí scénář Hongkong, Chile, Libanon. Tedy demonstrace každý den, dokud AB neodejde. Máme na to?“ zeptal se Jiří Pehe.
*Otec zakladatel české novodobé státnosti Tomáš Garrigue Masaryk řekl, že je špatný stát, který platí lépe své generály než učitele.
*Politik, který svým občanům alespoň neškodí, když už jim neprospívá, je patrně maximálním výdobytkem polistopadového vývoje v ČR.
*V době, kdy vycházela ve Francii Encyklopedie, byli naši předkové ještě negramotní nevolníci (povinná školní docházka zavedena 1774, nevolnictví zrušeno 1781).
*Jan Keller: „Nepochybuji o tom, že ovládnutí Česka patří k prioritám Čínské lidové republiky. Číňané prý dokonce vyhrožovali, že si nás najdou na mapě.
*„Angličané jsou silní díky hovězímu masu. Anglický dobytek vzkvétá díky červenému jeteli. Červený jetel potřebuje k opylení čmeláky. Život čmeláků ohrožují myši. Kdo žere myši? Kočky. A kdo chová kočky? Staré panny,“ znělo vysvětlení anglického přírodovědce Thomase Huxleyho.
*Dne 12. listopadu 1989 byla Anežka svatořečena v Římě a konečně se svým životem pozvednuta jako lampa, jako světlo. Už samotný fakt, že totalitní režim povolil více než sedmi tisícům věřících vycestovat do Vatikánu na svatořečení, chápali mnozí jako důkaz toho, že komunistický režim slábne.
*Umělecký svět byl v pátek v šoku, když Maurizio Cattelan v jedné z uměleckých galerií v Miami prodal za 120 tisíc dolarů své pozoruhodné dílo, banán přilepený ke zdi lepicí páskou… a ještě větší šok zažil v sobotu, když k banánu přistoupil performer David Datuna, odtrhl ho a snědl… je pro dnešní dobu příznačným, že milovníci umění se nejsou s to shodnout, jestli byli svědky dalšího uměleckého počinu, nebo jestli měl Datuna prostě jen chuť na drahý banán… Cattelan už předtím jeden banán prodal také za 120 tisíc a za třetí hodlá získat 150 tisíc… fascinující… Tož tak…
*Kozma Prutkov: Jestliže je na kleci s buvolem napsáno slon, nevěř očím svým.
*Produkty tlučhubů jsou jako kouř. Je obtížné je uchopit. Není jasné, které části poselství jsou myšlené vážně, které jsou jenom sláma na vycpání a co je řečeno pro zábavu. Není jasné, co je fakt, co je jenom dojem. Proto je obtížné lídra tlučhubu volat k odpovědnosti nebo ho přistihnout při lži. Co s tím? Mohli bychom se dívat na lídry tlučhuby jako na šiřitele infekce. Bakterie nebo viry nemá smysl uvádět na pravou míru. Chce to vhodné „vakcíny“, které by imunizovaly veřejnost.
*Poté, co Barack Obama nechal shodit na 100 tisíc bomb na osm různých zemí a získal mírovou nobelovku, si nyní za skoro 12 milionů dolarů koupil luxusní dům na přepychovém Martha´s Vinyard.
*Eric Best se ptá: „Není-li už čas na ústavní článek o vedoucí úloze České televize?“
*Michael Marčák: Ať si ten Henleinův pomník v Liberci klidně postavěj, poté, co jsme vyslovili souhlas s nezávislostí Kosova, je to v podstatě jedno.
*Nabarvené ptáče režiséra Václava Marhoula stál 175 milionů korun. Přišlo na něj 83 337 diváků. Utržil přibližně 13,2 milionu korun. Film Nabarvené ptáče samozřejmě vzbudil trvalou pozornost u velkých českých žurnalistů. Jejich recenze se nesou v duchu písně „Dobrý den, majore Marhoule, tak jsme se konečně dočkali. Celý svět žije jen vašim filmem, lidé vám nadšeně tleskali.“ O dějinách našich, polských či běloruských velcí čeští žurnalisté nic nevědí, pravdu totiž nacházejí jen ve filmech jako je právě Nabarvené ptáče. …“Morální úpadek celé společnosti se vždycky projeví na kvalitě kultury a toto filmové „veledílo“ je toho dokladem.Žádná zápletka, žádný děj, žádná myšlenka, jen sled brutálních záběrů ve snaze šokovat, aby se o filmu mluvilo. Což se podařilo… chlap vydloube lžící oči mladíkovi, který pokukoval po jeho ženě. To už nemá s hrůzou války nic společného. Obcování s kozlem je také brak. I na internetu se asi bude komplikovaně hledat? Těhotná herečka však svou roli s kozlem úspěšně zvládla a tak nemusíte složitě surfovat na síti, ale můžete jít rovnou do kina! I filmař Václav Marhoul uvádí, že hlavním nepřítelem je pro něj Rusko. Je to odpad, prvoplánovité scény plné nesmyslného násilí, vývoj dějové linie nudný, předvídatelný, táhlé záběry o ničem, vata, vata, chyběla snad jen nekrofilie. Za vším obrovská touha šokovat. Film na mne působí zcela prvoplánovitě natočený jen tak, aby šokoval s cílem získat nějakou tu cenu…“
*Dnes generál, dříve kapitán ČSLA Pavel, byl a je prostě pijavice, která se přisaje vždy na každý režim. Bez ohledu na to jaký. Děti se některým komunistům holt nepovedly…, napsal Kotrba.
*Fyzik potřebuje laboratoř, počítače, papír, tužku a odpadkový koš. Matematikovi stačí papír, tužka a odpadkový koš. Filosof si vystačí s papírem a tužkou. Jiří Březina, Faustova univerzita ve Wienerschnitzelbergu.
*Poměrně drsná podoba exekučního řádu byla prosazena poslaneckým návrhem zákona -což je neuvěřitelné – poslanců Pavla Svobody z US, Cyrila Svobody, Pavla Němce, Jana Grůzy a dalších v roce 2000, vládní politici skutečně selhali a dali prostor podvodníkům.
*Nutnost naprostého klidu, protože je třeba roztáčet kola kapitalismu a myslet na blaho nejbohatších.
*Publius Ovidius Naso před 2000 lety věděl své a varoval čtenáře: „Nestav na odiv projevy, které si žádají soukromí, neboť veřejně, před zraky všech, jen různě dobytek se páří.“
*Jestliže dlužíte pár stovek, přijde na vás exekutor, pokud dlužíte miliardy, zaplatí je daňoví poplatníci.
*Ze zbrojovky v ruské Baškirii za půldruhého roku ukradli skoro 300 tun (!) výbušnin… fascinující…
*Lehce intelektuálně nesmělí lidé, říká hudebník Petr Štěpánek.
*Kdybyste si měli vybrat mezi manželstvím a milionem korun, co si koupíte jako první?