Západ smutně sleduje rozšíření flotily ledoborců Ruska

10. 12. 2019 naspravdi
Vlajkový ruský ledoborec Arktida bude brzy uveden do provozu a zahájí éru nových atomových ledoborců. Rusko rovněž spouští sériovou výrobu ozbrojených hlídkových ledoborců, což ještě více rozšíří jeho vojenské možnosti v regionu. Nejnovější a největší v Rusku atomový ledoborec Arktida začne zkušební plavbu 12. prosince, oznámil loďařský Baltický závod. Tato loď je první ze série pěti nových ledoborců, které budou uvedeny do provozu během nejbližších několika let. Už byla na vodu spuštěna plavidla stejného typu Sibiř a Ural, a v srpnu 2019 roku byla provedena objednávka na čtvrtou a pátou loď dané série.


Zkušební plavby proběhnou ve vodách Finského zálivu, kde bude vyzkoušena hnací jednotka ledoborce, zařízení komunikace a navigace, palubní vybavení. Uvedení do provozu je naplánováno na duben roku 2020. Loď bude působit v Barentsově, Pečorském a Karském moři, a také v mělkých vodách Jenisejského limanu a Obského zálivu.

“Právě s loděmi této série ledoborců nové generace počítáme při rozvoji Severní mořské cesty (SMC). Je to principiálně nová loď”, vysvětlil vicepremiér Jiří Borisov začátkem tohoto roku.

Modernizace flotily ledoborců
Modernizace flotily ledoborců Ruska je neoddělitelnou součástí strategie země ohledně dalšího rozšíření plavební činnosti na Severní mořské cestě. Během posledních deseti let tok nákladu vzrostl desetkrát a očekává se, že v roce 2019 dosáhne přibližně 30 milionů tun. V posledních týdnech jsme se dověděli, že Rosatomflot má v úmyslu už příští rok spustit kontejnerovou přepravu po SMC mezi Evropou a Asií.

Nová generace, která obdržela název Typ LK-60Ja, je největší a nejsilnější z kdy vybudovaných ledoborců a nahradí plavidla zastaralé třídy, z nichž pouze dvě – Jamal a 50 let Vítězství – ještě zůstanou ve službě.

Ledoborce mají proměnlivý ponor, umožňující jim působit jak v hlubokých vodách Severního ledového oceánu, tak i v mělkých pobřežních oblastech a na řekách. Jaderný a turboelektrický motor generuje více než 81 000 koňských sil, skoro dvakrát více, než perspektivní americký ledoborec, což umožňuje prorážet až tři metry ledu a plout po většině SMC po celý rok.

Překonání zpoždění a technických problémů

Rusko spustilo projekt Arktida v roce 2013 a původně předpokládalo, že uvede první ledoborec do provozu k roku 2017. Nicméně technické problémy, včetně těch, které souvisely s vytvořením tuzemských parních turbín, vedly ke zpoždění o tři roky. Sibiř, druhé plavidlo třídy Arktida, plánované k uvedení do trvalého provozu v roce 2021, absolvovalo minulý měsíc zkoušky na místě, během nichž byla poprvé odzkoušena elektrická soustava a hlavní hnací ústrojí. Třetí plavidlo Ural bylo spuštěno na vodu na začátku tohoto roku a do provozu bude uvedeno v roce 2022.

Plavební provoz na SMC po celý rok

Když má Rosatomflot pět ledoborců LK-60Ja, bude moci po většinu roku udržovat otevřené plavební cesty a doprovázet plavidla na SMC. Pomocí těchto ledoborců budou velké úseky trasy dostupné dokonce i v zimních měsících, s výjimkou části Východosibiřského moře, kde často bývají komplikované ledové podmínky. Pro tento region státní podnik řadu let projednával možnost uvedení do provozu ještě silnější třídy ledoborců LK-100Ja, které by mohly zajistit celoroční navigaci.

V nejbližších letech se očekává investiční řešení k třem ledoborcům tohoto typu. Při nedávné prezentaci Rosatomflot podrobně hovořil o tom, jak budou působit atomové ledoborce podél celé trasy: pět LK-60Ja na západní a dálněvýchodní části a LK-100ja na centrální.

Pouze pro obchodní použití?

Kromě neozbrojených atomových ledoborců Rosatomflotu se Rusko pouští i do budování ozbrojených neatomových ledoborců pro své ozbrojené síly. V roce 2017 roce dostalo ruské námořnictvo poprvé za skoro 40 let ledoborec Ilja Muromec (projekt 21180). S výtlakem více než 6000 tun to je největší ledoborec, který byl kdy postavený pro námořní flotilu.

V současné době se realizuje výstavba ještě větších ledoborcových hlídkových plavidel arktické třídy (Projekt 23550). První z nich – Ivan Papanin – byl založený v roce 2016 a spuštěn na vodu v říjnu roku 2019. Výzbroj lodi zahrnuje křídlaté rakety, které se svými možnostmi podobají norským raketám třídy Svalbard.

Ledoborce, jak komerční, tak i postavené pro hlídkování ve výsostných vodách a výhradní ekonomické zóně, jsou klíčovým prvkem z hlediska zájmů Ruska v Arktidě. Rob Hubert, docent univerzity v Calgary a vědecký pracovník Střediska pro vojenské a strategické studie objasňuje, že “ledoborce jim umožňují dělat to, co chtějí, a že je možné je skutečně použít podle toho, co chce politické vedení. Budou mít značně rozšířené možnosti a volba toho, jak je použít, je na Rusech”.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová