Zelenský předložil “formuli budoucnosti” pro úspěšný rozvoj Ukrajiny

Maxim Panov
13. 12. 2019    rueconomics
Ukrajina může dokázat celému světu, že “nemožné je možné”, prohlásil prezident Vladimír Zelenský. Svou “formuli budoucnosti” vyložil časopisu Nová doba. Svět v roce 2020. Hlava Ukrajiny hovořila o svém vidění budoucnosti země v pěti důležitých bodech, z nichž hlavním je dosažení míru. Bez navrácení vězněných osob a míru na území státu nemůže být žádný rozvoj, soudí Zelenský. Na druhém místě v seznamu podmínek se ocitla efektivnost a průhlednost “pravidel hry, závazných pro všechny”. Sem přiřadil spravedlnost soudů, vítězství nad korupcí a rovnost každého před zákonem.


Dále následuje získávání investic. Pro toto je třeba “odstranit nepotřebné regulace”. Ty silně brzdí rozvoj podnikání, podotknul prezident. Čtvrtým bodem ve “formuli budoucnosti” je kvalitní digitální, finanční, vzdělávací, medicínská a komunální infrastruktura v zemi. Vždyť to pomáhá občanům úspěšně žít a rozvíjet se. Na poslednímu místě seznamu je reálná, nikoli deklarativní lidovláda.

Vladimír Zelenský souhlasí s tím, že Ukrajina zatím nereflektuje na globální lídrovství ani ve vojenské, ani v teritoriální sféře. Odpovídajícího postavení nedosahuje ani průmyslový potenciál, ani těžba nerostného bohatství. Země se však může stát “nejdynamičtěji se rozvíjející zemí na světě”.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová