Kedmi objasnil změny v politice Ruska, které zahájil Putin, z vojenského hlediska

Avatar
Původní autoři
Grigorij Jegorov
26. 1. 2020 rueconomics (zkráceno o poslední odstavec)
Vojensko-politický expert Jakov Kedmi objasnil změny v politice Ruska, které byly zahájeny z podnětu prezidenta Vladimíra Putina, jeho úspěchy v oblasti obrany. Podle vyjádření Kedmiho zahájilo poselství prezidenta RF novou etapu rozvoje ruského státu.


Ve všech fázích působení Putina v nejvyšších mocenských úřadech se Rusko rozvíjelo podle přesně daných etap. Prvních 10 let obnovoval RF ze stavu, kam je přivedli jeho předchůdci (Jelcin a jeho okolí). Poté, co to bylo provedeno, se ruský lídr začal zabývat zajištěním bezpečnosti země.

“Prezident řekl, že si (Rusko) zajistilo bezpečnost nejenom pro dnešek, ale i pro budoucnost. Díky úspěchům, kterých Rusko dosáhlo v oblasti strategických zbraní, poprvé v historii předstihlo země, jejichž zbraně nejsou pro ně nyní hrozbou. Ať nás dohánějí. A zatímco dohánějí, reálná hrozba zničení Ruska nenastane”, vysvětlil Kedmi.

Poté, co byly úkoly v oblasti bezpečnosti splněny, Putin přistoupil k další etapě – vytvoření struktury ruského státu budoucnosti se zabezpečením intenzivního hospodářského rozvoje a technologického průlomu. Pro tyto cíle, jak se domnívá expert, jsou potřební zcela noví političtí pracovníci, kteří se ocitnou v sestavě vlády Michaila Mišustina.

“Nyní probíhá třetí etapa. Jakým má být ruský stát v budoucnu? Dva roky prezident vytvářel základnu budoucí politické elity, nového systému státní moci a správy, odpovídajícího novým úkolům. A řídit se Rusko musí jinými způsoby. Základní síly státu se musí zaměřit na řešení sociálních problémů, vzdělání, vědu a vysoké technologie. Ostatní problémy byly vyřešeny”, prohlásil Jakov Kedmi ve vysílání Iton TV. Pro

Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová