Komentář k pirátskému tweetu a politologické glose

Avatar
Původní autoři

Ivan David  
2. 1. 2019
K vánočnímu projevu prezidenta republiky utrousil pirát poslanec Mikuláš Ferjenčík tweet:
„V jedné věci je Zeman naprostý mistr, dokáže kráčet s davem a tvářit se u toho jako disident. Fascinující.“ Politolog Petr Robejšek pak tento výrok podrobil analýze ZDE. Nesouhlasí s pirátovým pojetím pojmů “dav” a “disident”. Poznamenává, že: “Ten, koho má dav rád, není vytěsněný a je spíše vůdce než disident.” Připomíná poslanci, že kdo se cítí být nadřazen davu, těžko osloví lidi jejichž starosti ho nezajímají. Souhlasím s panem Robejškem, ale chci ho trochu doplnit.


Na předsedu Pirátů chtějí vedle Ivana Bartoše kandidovat poslanci Ferjenčík a Pikal. Žádný z kandidátů nemůže zvýšit podporu Pirátů. Piráti jsou víc než jednoduše prounijní, jsou zelení. Pokud by se občané dozvěděli, co to znamená, či přesněji, až se to dozvědí a pochopí, jaké to má praktické důsledky, mají Piráti dvě možnosti. Buď se budou snažit přiblížit tomu, co si lid žádá, nebo setrvají na své pozici a zvolna vymizí. Petr Robejšek upozorňuje, že německým Pirátům už se to stalo. Nevelká Česká republika je v EP reprezentována třemi Piráty. Německo jednou pirátkou. Zdá se, že mimo ČR Evropané potřebu pirátů necítí.

Předsedkyní evropského pirátského hnutí se stala Markéra Gregorová, nyní poslankyně Evropského parlamentu, která se proslavila zejména svojí písní “Drógy, drógy” s vlastním doprovodem na ukulele. V písni si stěžuje, že odborníci nevyvinuli drogu, která by neměla vedlejší účinky. Má na hrudi vzorec kofeinu, ale na videu kouří marihuanu a šňupe kdoví co.

Živočichové vybavení emocemi a pak stovky generací lidí usilovaly o dosažení příjemných pocitů pomocí úsilí vedoucího k cíli dobrému pro vyšší kvalitu života. Právě v tom je biologický smysl příjemného pocitu jako motivace k účelné aktivitě. Kdyby byl libý pocit trvalý, ztratil by smysl. Část generace slečny Gregorové chce příjemné účinky ovšem bez vlastního úsilí a bez následků. Jsou zvyklí dostávat a nic nedávat. Mít na své straně “práva” a povinnosti na straně společnosti, jejíž nároky odmítají. Není náhodou, že Gréta a její následovníci chodí místo vyučování řvát hesla o tom, co by pro ně měla udělat společnost – zcela v duchu ideologie perverzní levice frankfurtské školy stavějící jakékoli individuální zájmy nad společnost. Společnost staví na pranýř. Dědové Grétiny generace chodili sázet stromky o sobotách a nedělích, pradědové dokonce i místo vyučování.Pravnuci řvou na náměstích hesla podobně jako čínští studenti v době čínské “kulturní revoluce” Jen nemají v rukou rudé knížky z citáty velkého Maa, ale mobily.

Název “Piráti” je zvolený dobře. Námořní piráti loupili a vraždili. Pomáhali tak společnost rozvracet, neboť odstrašovali od cestování a námořního obchodu. Jejich živobytí bylo parazitní. “Piráti silnic” je označení pro ty, kteří hrubě nerespektují pravidla silničního provozu a ohrožují ostatní cestující. Pěkné vzory k převzetí názvu a napodobení.

“Zelený úděl” jehož obsah se jasněji dozvíme v tomto roce, kdy se Evropská komise chystá vydat svá nařízení, která hrubě zasáhnou do života občanů členských států Evropské unie, je nejvíce propagován právě Zelenými, tedy včetně Pirátů. Společnost se má podle nich řídit jejich ideologií bez ohledu na následky. Propagátorům chybí pocit odpovědnosti.

Piráti hrozí siláckými gesty, zničením národů a hranic, podílejí se na budování eurounijního superstátu za součinnosti se Zelenými, evropskými lidovci, socialisty a liberály Macronovského typu.

Piráti se zjevně cítí být předvojem nové, tentokrát zelené revoluce. V lidu vidí “dav”, tedy tupé stádo, které je potřeba vést správnou cestou. Právě to je základ každé totality. Na rozdíl od předchozích totalit zde chybí definovaný jasný cíl, jasná teorie, nabízejí hesla a fráze. Doufám že “Green deal” bude natolik srozumitelný, že občané rychle pochopí, že o přírodu jde až na posledním místě.