Otrávené sousto v návrhu Maláčové …aneb co nikdo nechce vidět.

Avatar
Původní autoři

Radim Valenčík
11. 1. 2020   RadimValenčíkPíše
Ministryně MPSV představila 10. ledna 2020 tři varianty svého pojetí reformy spočívající v zavedení “nultého pilíře”, resp. rozdělení “prvního pilíře” průběžného systému na jednotnou základní dávku a plně zásluhovou složku. Podrobněji stránky MPSV viz:


Základní informace:
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/ministryne-malacova-predstavila-tri-varianty-duchodove-reformy

Podrobnější charakteristika:
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/10_01_2020+TZ+-+Ministryn%C4%9B+Mal%C3%A1%C4%8Dov%C3%A1+p%C5%99edstavila+t%C5%99i+varianty+d%C5%AFchodov%C3%A9+reformy.pdf/1a323655-200c-affb-3558-048fa1794c35

Schéma jednotlivých variant:
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/varianty_duchodove_reformy.pdf/5d599c59-583b-6ef8-6f38-1e66386c18e6

Při hodnocení návrhu Maláčové v podobě těchto tří variant je nutno upozornit na to, že obsahuje “otrávené sousto”, resp. že se někomu podařilo do tohoto návrhu “hodit vidle”, a to v podobě předpokladu, že “nultý pilíř” musí být financován z daňového systému na úkor ostatních výdajů ze státního rozpočtu. Záměr či profesionální slepota?

Není to poprvé, co jsme svědky skrytého sabotování přechodu k plně zásluhovému průběžnému systému, tzv. NDC. Přední odborník na penzijní systém prof. J. Vostatek (člen komise, kterou Maláčová zřídila k reformě penzí) v příspěvku na 22. ročníku vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání (konala se 22. listopadu 2019) napsal:

“Expertiza Světové banky pro české ministerstvo práce a sociálních věcí nám v roce 2003 doporučila přechod na systém NDC. Jako solidární pilíř nám zde byly doporučeny dvě varianty: rovný důchod nebo minimální důchod. Na mé doporučení se k přechodu na tento systém přihlásila ČSSD. Leč cvičná implementace systému NDC v tzv. první Bezděkově důchodové komisi byla doprovázena zastropováním důchodového věku na 65 letech, z čehož vyšlo, že koncem století budou důchody z NDC velmi nízké. Až donedávna na základě této “analýzy” Bezděk deklaroval, že systém NDC se pro Česko nehodí, protože důchody jsou nízké. Poučení z toho je triviální: špatnými parametry lze “odrovnat” každý penzijní systém.”

Tehdy tuto sabotáž neprohlédl Špidla a podstatně to zpomalilo vývoj v naší zemi. Teď někdo zkouší něco podobného s Maláčovou.

Na již zmíněné konferenci J. Vostatek přednesl svůj návrh toho, jak reformu směrem k NDC systému provést, včetně konkrétních kroků. Od zítřka začínám jeho návrh v třídílné sérii (12. až 14. ledna) zveřejňovat na svém blogu. Stojí za to jej sledovat, protože se jedná o realizovatelnou variantu. To, proč je skutečná reforma penzijního systému sabotována, je na samostatný příspěvek. K tomu se v dohledné době rovněž dostanu.

Výše zmíněný problém, resp. záměrně vložený zranitelný prvek reformy (financování nultého pilíře z daní), kterou Maláčová představila, okamžitě zaznamenali politici i média:

“Maláčová zdůraznila, že nyní je čas udělat politické rozhodnutí. “V tuto chvíli je důležité, aby se zapojilo ministerstvo financí, už nelze debatu o výdajích oddělit od debaty od příjmů. Pokud nic neuděláme, hrozí úsporná varianta, že všichni důchodci si pohorší a budeme muset posunout odchod do důchodu na 70 let,” varuje Maláčová. – Ministryně práce prosazuje “spravedlivou” variantu. Ta počítá se základní solidární penzí z nultého pilíře ve výši 30 procent průměrné mzdy a zásluhovou částí za odpracované roky a odvody s bonusem za vychované dítě, který by mohl činit 500 korun. Nízké penze by se lidem do základního důchodu doplácely. Solidární část by se valorizovala podle růstu mezd a zásluhová podle inflace. – “Znamená to navýšení daní o více než 300 miliard. To by znamenalo velice razantní navýšení daní, to považuji za nepřijatelné,” řekla Schillerová o návrhu Maláčové. Podle ní chybějící částka zhruba odpovídá ročnímu inkasu daně z přidané hodnoty (DPH). “Současné daňové zatížení, které je 36 procent HDP, by při tomhle propočtu bylo 41 procent HDP,” upozornila ministryně financí. – Schillerová očekává, že se další debata o důchodové reformě povede v úterý na jednání koaliční rady. Zdůraznila, že za prioritní úkol považuje vyřešení finanční udržitelnosti reformy. “Nejdřív musíte mít jasně dané zdroje, kde na tu důchodovou reformu vezmete. Pak se můžeme bavit o dalších parametrech,” řekla.”

Viz: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/stavime-vilu-ale-mame-penize-na-chatku-opozice-je-skepticka-k-duchodove-reforme-40309537?fbclid=IwAR3JtWtq614GToy4KmPUrC2ccxDUEnLwdn9JEkaOwVhN_AX5cqjVMLSfa1A

Podobná přestřelka mezi Maláčovou a Schillerovou proběhla již před měsícem, viz:
http://radimvalencik.pise.cz/7380-penze-k-prestrelce-schillerova-malacova.html

Popsal jsem již tehdy, o co jde, ale realita v naší zemi je taková, že se poměrně efektivně podařilo izolovat odbornou sféru od institucionální praxe. Dokonce asi více, než v temném středověku, kdy existovaly mechanismy umožňující pravdivému poznání, aby bylo podrobenou institucionálnímu soudu, byť s výsledkem, který nemusel být pro pravdu příznivý. Dnes ovšem ani takovéto mechanismy neexistují. Jsem docela zvědav, jak se v oblasti sporu o penzijní reformu bude situace vyvíjet. Jde totiž o to, že žádné “dofinancování” “nultého pilíře” se stávajícího daňového systému není nutné.

Maláčová (viz její výrok o prodloužení doby odchodu na 70 let) ani Schillerová (viz její výrok o tom, že pro reformu nejsou zdroje) si neuvědomují, že hlavním efektem přechodu k plně zásluhovému systému (NDC) s jednotnou základní dávkou je to, že účinně motivuje k prodloužení doby produktivního (výdělečného) uplatnění člověka. Tyto efekty ve výši několika miliard lze získat již při náběhu systému, v rozvíjejícím se systému se pak budou zvyšovat až přesáhnout úroveň 300 miliard, kterými straší Schillerová. K tomu viz dříve zveřejněná analýza:

http://radimvalencik.pise.cz/7439-jeste-k-dobre-teorii-037-penze-o-co-jde-2.html

Poznámka na závěr
V těchto týdnech připravuji příspěvek na prestižní zahraniční konferenci, která je věnována reformě penzijních systémů v jednotlivých zemích. V něm uvedu další podrobnosti a ještě před konferencí ho zveřejním na svých stránkách. Mezi tím budou uveřejněny materiály z veřejné rozpravy ve Sněmovně k penzijní reformě 10. října 2019, které jsou z výše uvedeného hlediska významné, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/7198-penze-verejna-diskuse-ve-snemovne-10-rijna.html

Jsem přesvědčen, že i v dnešní době a v naší zemi nakonec převáží hlas rozumu opřený o dobrou teorii oproti potlačované pravdě a zájmům různých lobby. Pracovně lze základní otázku týkající se penzijního systému formulovat takto:

Získá ekonomika naší země větší zdroje tím, že se každého pokusí vymačkat jako tubu zubní pasty paušálním zvyšováním doby odchodu do důchodu, nebo tím, že zvýší motivační roli penzijního systému k prodloužení doby produktivního (výdělečného) uplatnění dle individuálních možností člověka a bude k tomu vytvářet i další nezbytné podmínky formou komplexně provázaných reforem?
Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/7473-penze-otravene-soustu-v-navrhu-malacove.html