Účel, cíle a pravděpodobné dopady stupňování protiruské nenávisti

Avatar
Původní autoři


Bohumil Svoboda
25. 1. 2020 (napsáno 12. 12. 2020)
Už dvakrát prohrála pravice volby a na první pozici nadále ve volebních preferencích stojí Babišovo ANO. To samo osobě je trnem v oku všem pravicovým partajím. Není to ale v žádném případě důvodem nenávisti k Ruské federaci a jejímu lidu, která se od posledních voleb neustále stupňuje až do naprosto nebývalých a stupidních forem. To na jedné straně svědčí o nemohoucnosti pravice vytvořit cokoliv pro národ pozitivního a také o tom, že rusové nemají jakýkoliv zájem o konfrontaci silou.

Nenávist projevila nejprve pražská spodina poškozováním a zneuctíváním pomníku maršála Koněva. Ten velel vojskům, které osvobodily Prahu od fašistických Hitlerovských okupantů, ať se jim to líbí nebo nelíbí. Pomník byl postaven vděčnými pražany a Čechoslováky. Nikdo nemá právo jej hanobit ani po téměř sedmdesáti pěti létech od konce války. Já neznám národ, který by památníky válečných hrdinů a tím méně významných vojevůdců svých osvoboditelů devastoval a poškozoval tak jako dnešní čeští gauneři. Primátor Prahy Hřib jej chce, podle své rétoriky, pravděpodobně nechat přemístit. (Podobně se angažoval při protestech za umístění pamětní desky maršála Koněva na Staroměstské radnici.) Tím prokazuje svoji neschopnost přijmout všechna účinná opatření k ochraně tohoto monumentu, nechat pachatele vypátrat (pokud mu nejsou dobře známí) a exemplárně potrestat, protože se jedná podle mého názoru o závažný trestný čin. Pokud to nedokáže, pak není schopen tak významnou funkci vykonávat a měl by z ní být co nejdřív odvolán. Nebo s tímto trestným činem souhlasí (což považuji za pravděpodobnější) a pak by měl být rovněž souzen. (Piráti mohou být na svého reprezentanta opravdu hrdí.)

Také TOP 09 nezůstává v této kauze nijak pozadu a chce vyniknout prostřednictvím starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře, který prohlásil „…Socha Koněva je trnem v oku většiny občanů Prahy 6. (Jak přišel tento falzifikátor k pojmu většina občanů? Jakým statistickým průzkumem chce doložit svoje lživé tvrzení?) Je slyšet velmi jasné volání po odstranění sochy a už nás to nebaví, říká dále. (Tím jasným voláním snad myslí chování gaunerů, kteří pomník poškozuji?). Vážíme si toho, říká dále,… že Rudá armáda „spolu-osvobodila“ Československo, ale hanlivý nápis „ …Ne krvavému maršálovi!” je pravdivý. Koněv má na rukou krev Čechů, Slováků i Rusů, tvrdí. Rusové přijdou na radnici (Prahy 6) a řeknou, že tropíme nehoráznosti. Stále dokola jim říkáme, že „… nejsou v roli, aby si mohli diktovat, co se bude dít s majetkem městské části. Ta socha není válečným hrobem“ Všimněme si že tento člověk zdůrazňuje, že RA pouze „spolu-osvobodila Československo“ čímž její podíl pouze bagatelizuje jakoby nevěděl, že ona nesla hlavní tíhu bojů, kdy za naše osvobození položilo své životy více než 160 tisíc ruských hrdinů, zatímco například Američanů jich padlo něco přes 160. I tak se dá překrucovat pravda a oblbovat dnes naše občany. Podle mého názoru by měl být tento člověk za své odporné pomluvy maršála Koněva postaven před soud a podle zákona potrestán.

Naprosto novým jevem v posledních týdnech je iniciativa starosty Řeporyj Pavla Novotného (ODS), který chce postavit pomník vlasovcům za to, že se podíleli na osvobození obce v průběhu Pražského povstání ale dokonce, že Prahu zachránili před zničením od fašistů. Účast Rudé armády a vojsk pod velením maršála Koněva zcela pomíjí. Tento svůj záměr si už nechal urychleně schválit zastupitelstvem obce, aby tak zachoval zdání demokratičnosti. Pravděpodobně ale spěchal, protože doufal, že občané ještě neshlédli jeho vystoupení jeho vystoupení před kamerou dne 30. 11. 2019. pro Ruskou televizi Rosija 1. Asi se mu to podařilo. Kdo z občanů by jeho vystoupení shlédl potom by si jasně uvědomil, co za lidský výkal vede jejich obec a dělá jí ostudu. Hlasování o pomníku vlasovcům by potom možná nebylo tak jednoznačné, i když od jeho soukmenovců z řad ODS se žádná slušnost očekávat nedá. On se chtěl hlavně zviditelnit a to se mu dokonale podařilo. Kdo z radních obce by tento záznam viděl včas ještě před zasedáním, tak by si možná nad svým starostou odplivl a stavbu pomníku vlasovcům by snad neschvaloval.

Připomeňme si jenom, kdo to byli vlasovci. Byli to většinou občané Sovětského svazu, kteří se v německém zajetí nechali naverbovat do Ruské osvobozenecké armády (ROA). Ale byli to také např. bývalí carští oficíři, kteří emigrovali po revoluci a žili na západě a také fašistické živly jiných národů. Pod velením Vlasova spolu s Němci pak bojovali proti Sovětům. Na konci války ale pomohli osvobodit část Prahy- obec Řeporyje. Zemřelo jich při tom zhruba 300. O jejich okrajovém přispění k osvobození hlavního města se za minulého režimu mlčelo, což bylo možná chybou. Vědělo by se tak např., že Vlasov se 14. listopadu 1944 na Pražském hradě postavil do čela nově založeného Komitétu pro osvobození národů Ruska (KOR), který měl za cíl “Osvobození Ruska ze jha bolševismu”. Šlo tehdy o akci vyvolanou říšským vedoucím SS Heinrichem Himmlerem. (To jenom abychom věděli „s kým máme tu čest.“)

Z historických dokumentů navíc vyplývá, že velitelem tzv. operace osvobození Řeporyj nebyl Vlasov ale velitel 1. divize ROA gen. Buňačenko. Vlasov se naopak se od samého začátku stavěl proti tomu, aby se jeho vojáci postavili proti Němcům a podporovali český odboj, protože dal osobní slib veliteli německých armád v Protektorátě polnímu maršálovi Schörnerovi, že ROA nebude podporovat povstalce. Buňačenko, přesto dva dny před koncem války pomohl osvobodit obec Řeporyje. (Dík mu za to. To ale není, podle mého názoru, důvod ke stavění pomníků.) Když ale zjistil, že tehdejší Česká národní rada nechce mít s ROA po politické stránce nic společného, dal rozkaz se okamžitě z Prahy stáhnout a zajatým Němcům vrátit zbraně. Obrátili se na jihozápad pod ochranu Američanů, a ti je jako zrádce protihitlerovské koalice (krátce po válce) vydali Sovětskému svazu. Vlasov sám se pokusil ještě požádat švýcarské a údajně i švédské úřady o politický azyl. Byl odmítnut a nezdařil se ani jeho pokus odletět do Španělska a najít útočiště u Franka. Ve světle těchto faktů se tzv. pomoc vlasovců bojující Praze jeví jako zoufalá snaha zachránit si kůži alespoň formálním dobrým činem a to jim nevyšlo.

Rusko považuje vlasovce právem za zrádce a pomocníky nacistů. Za to byla většina z nich krátce po válce popravena. Tvrdí, že pokud bude pomník vlasovcům postaven, poruší tím Česká republika konvenci OSN o nepromlčitelnosti válečných zločinů (Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, § 260.) a má pravdu.

Přes to starosta Řeporyj Novotný (ODS) na svém zámyslu trvá a podporuje ho velmi siláckými a nabubřelými slovy když např. říká, cituji:

  • „Řeporyje, coby samostatná městská část nehodlají s Ruskou federací diskutovat o plánovaném pomníku, který připomene roli vlasovců. Nic na tom nezmění ani protest ruské ambasády, která tvrdí, že by byl pomník porušením mezinárodních závazků ČR.“ (Uvedl to v dopise, který prostřednictvím Ruské ambasády adresoval přímo ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi.)
  • „Nebudeme o našem záměru zbudovat jim (vlasovcům) pomník ani o jejich historické roli s nikým zvenčí diskutovat a už vůbec o tom nebudeme diskutovat s Ruskem, symbolem okupační moci, lži a porušování lidských práv,“
  • „Řeporyje mají tisíckrát lepší historickou zkušenost s vlasovci než s vámi, vy karikatury sebe sama s atomovým kufříkem za zadkem a hlavou plnou vodky a černého svědomí,“
  • „Budou-li zdejší lidé chtít stavět pomník, protože mají pocit, že ho Řeporyje a Praha vlasovcům dluží, tak ho prostě postaví,“
  • Nejdůležitější dopis novodobých dějin Řeporyjí podepsán. Zítra ho odvezu jeho excelenci panu velvyslanci Ruské federace v ČR, ať to fofrem předá v Kremlu šéfovi, že na to čeká! (Na půdu velvyslanectví se zřejmě bál vstoupit a dopis vhodil pouze do schránky. Jaký to hrdina).

Hle „tvůrce historie“ používá ve svém žargonu nejen urážky cizí velmoci, ale jejímu velvyslanectví klade dokonce ultimata. Podle mého názoru se dopouští hrubého narušování mezinárodních vztahů ČR s Ruskou federací a historicky velmi dobrých vztahů obou národu. Některé výroky nesou navíc charakteristické rysy nacizmu. Za to všechno by měl být soudně stíhán. Ale on se údajně nebojí, protože za ním stojí bossové ODS. Dokonce jeden poslanec (ODS) a novinář, (jeho jméno si nepamatuji) tohoto ubožáka chválí jako statečného starostu, kterých je bohužel málo. (Měl by podle mého názoru být také souzen za podporu nacismu.)

Položme si nyní otázku jaký je účel a cíle stupňované nenávisti a bezprecedentních lží, které naše pravice uplatňuje při ovlivňování myšlení našich občanů a co je k tomu vede.

Po rozpadu Sovětkého svazu, za vlády opilce Jelcina, došlo v Rusku ke katastrofálnímu všeobecnému úpadku jak po stránce ekonomické tak po stránce vojenské a země ztratila charakter velmoci. To celému západnímu světu vyhovovalo. Proto Jelcinovi fandili a dali mu pokoj, i když dal rozstřílet parlament.

Situace se zásadně změnila od té doby, kdy včele Ruska stanul Vladimír Putin. Ten zavedl ve vládě změny a postavil řízení země, myslím si, na vědeckou úroveň. Ekonomika země se vzpamatovala, armáda se opět stala obranyschopnou a Rusko získává úctu a prestiž v mezinárodní politice. Stává se tak neustále sílící mocností. To se Spojeným státům a západnímu světu samozřejmě nelíbí.

Účelem
– je za každou cenu Rusko zdiskreditovat, aby nad nimi nedosáhlo prvenství. O tom jsem přesvědčen. Do své protiruské štvavé politiky zatahuje všechny státy NATO včetně satelitů našeho formátu. To se jim daří dokonale, jak se o tom u nás přesvědčujeme.

Spojené státy mají omezené možnosti, především ekonomického růstu a parazitují na ekonomikách mnoha zemí od velmocenských až po rozvojové. Mají také relativně omezené surovinové zdroje. Proto si za cíl vybrali Rusko, které vzhledem ke své rozloze má k dispozici obrovské přírodní bohatství.

Strategickým cílem USA – je získat především surovinové zdroje Ruska ve svůj prospěch i za cenu vojenské agrese. V tomto úsilí ale nechtějí zůstat samy a proto dělají vše, aby se do protiruské kampaně zapojily všechny státy NATO. Daří se jim to především u jejich satelitů – států bývalé Varšavské smlouvy. Na jejich území postupně rozmisťují svá vojska a vyzbrojují je za jejich drahé peníze svými zbraněmi, protože nejsilnějším odvětvím americké ekonomiky je vojensko-průmyslový komplex. Na ten je krátký i jejich prezident. Aby uspokojili nenasytnou zbrojařskou hydru, tak na to jím nestačí finanční prostředky. Stanovili proto, kolik % národního důchodu mají jednotlivé státy NATO odvádět na tzv. obranu proti Rusku. To už se nelíbí ani velmocenským členům NATO. Proto se jim hodí ochota malých satelitů jako je Česká republika a další státy východní Evropy. Ty jsou obzvlášť užitečné, protože jsou blízko hranic Ruska, kde umisťují své vojenské základny Američané a vojska těchto států začleňují do své podřízenosti. (Naše divize ze Žatce je např. přímo podřízena Německé generalitě a naše Ministerstvo obrany nemá žádnou pravomoc ji ovlivňovat nebo jí dokonce velet.) To znamená ztrátu suverenity, ať se to komu líbí nebo ne. Tak až sem jsme to jako členové NATO dopracovali. Proto se naše pravice velice snaží oblbnout občany, aby toto svinstvo také podpořili a nestavěli se proti špinění památky osvoboditele Prahy maršála Koněva. Dospěli jsme dokonce už tak daleko, že snad strpíme postavení památníku vlasovcům, kteří i na našem území povraždili desítky našich vlastenců Určitě to činili i ti, kterým dnes chce starosta Řeporyj postavit pomník. (Pár dnů před koncem 2.světové války povraždili Vlasovci spolu s nacisty 20 našich vlastenců v obci Salaši na Uhersko-Hradišťsku. Ano souhlasím s neznámým autorem, když říká … „vrána k vráně sedá, nacista si nacisty hledá.“)

Nedělal jsem žádný oficiální průzkum názorů našich občanů na uvedené špinavosti a výše jmenované pravičáky, kteří stojí v jejich čele. Hovořím však s lidmi a čtu různé články na internetu. Naše oficiální sdělovací prostředky se k nim nevyjadřují, ale občané k nim zaujímají stanovisko velice kritické. Když se ptám, co soudí o výše jmenovaných lidech tak je odsuzují a nejslušněji říkají: …„Jsou to volové.“ Kde se ale vzali? Volem se nikdo nenarodí. Děti přichází na svět rozením, ale všimněte si, že tito obzvlášť pro společnost nebezpeční „volové“ přichází na svět volením. Proto by voliči měli být velmi obezřetní, než někomu dají svůj hlas. Je totiž paradoxní, že tito „volové“ krátce po svém zvolení udělají „voly“ právě ze svých voličů.

Dopady této provokativní politiky si nedovolím odhadnout. Ztrácíme suverenitu a jsme stále závislejšími vazaly západních států pod vedením USA. Členství v NATO nám nezajistí bezpečnost vojenskou ani ekonomickou, a pokud si i předseda vlády bude dovolovat diletantské nediplomatické urážení Ruska, jako to udělal nedávno při oficiální návštěvě Ukrajiny, kdy prohlásil, že obsazení Krymu a východní Ukrajiny je nezákonnou okupací, potom to povede k narušení dosavadních velmi dobrých vztahů našich zemí, což nás poškodí zejména ekonomicky. Neví snad, že lže a že o tom sami občané rozhodli v referendu? Samotné ANO, už díky tomu, ztratilo své preference asi o 3% a ke škodě věci to může pokračovat.

Proč k protiruským provokacím mlčí naše zákonodárné, výkonné a soudní orgány, je nepochopitelné. Podle mého názoru je to důkazem, že jsme svou suverenitu pravděpodobně už ztratili a necháme si, za pomoci našich pravicových pohůnků, jenom diktovat.

Vyzývám proto pány poslance a zastupitele všech měst i obcí, vládu a zejména soudy, aby v co nejbližší době přijaly účinná opatření proti těmto špinavostem, nenechali se korumpovat a nezrazovali mlčky svůj národ. Doufám, že voliči je k tomu přinutí. K volbám by však měli přijít všichni, samozřejmě i volební absentéři, jinak na svou lhostejnost doplatí celý národ a zejména v budoucnu naše děti a vnuci.

Prof. Ing. Bohumil Svoboda DrSc. je členem asociace Vojáci proti válce.