Milý pane Andreji

Václav Špíka
16. 2. 2020
Pan inženýr Václav Špíka nám poskytl text dopisu,který před několika dny adresoval současnému premiérovi Andresi Babišovi. I když v redakci Nové republiky nejsme zrovna velcí nadšenci pro pana Babiše, přetiskujeme s dovolením autora text dopisu, protože nejen reaguje na zde otištěný článek pana Lubomíra Mana, ale obsahuje i postřehy a připomínky, které budou jistojistě podnětem k další věcné diskuzi i na těchto stránkách. 

Vážený pane předsedo vlády,

patřím mezi Vaše příznivce, kteří vysoce oceňují, že pracujete od rána do večera, ovládáte několik jazyků a přední zahraniční státníci s Vámi jednají jak rovný s rovným, řešíte spoustu věcí, které se v předchozích letech trvale zhoršovaly. K napsání tohoto otevřeného dopisu mě přiměl článek L. Mana „Mám pro premiéra Babiše dvě zprávy“, který vyšel na novarepublika.cz dne 1.12.2019 a ve kterém m.j. uvádí, že u řady Vašich „fandů“ nadšení pro Vás ochladlo. Uvedu zde věci, které by se dle mého názoru měly dělat jinak a dále činnosti, s kterými by bylo třeba neprodleně začít.

Začnu Vaším nešťastně sebekritickým „novoročním“ projevem. Patrně jste se domníval, že tím zmenšíte nenávist Vašich nepřátel. Ale to byl velký omyl, jedná se o typ lidí, jejichž povahu jsem popsal ve svém článku „Protimasarykovský HNUS a Čapí hnízdo“, který vyšel na „novarepublika.cz“ dne 18.9.2019. Aby tito lidé své chování k Vám změnili, musí z Vás ucítit sílu. Jakékoliv ústupky jejich žlučovitou nenávist jen zesílí. Zcela opačný účinek na většinu lidi také má Vaše tvrzení, že všechno je výborné. Skutečnou pravdu máte ve svém životopise na „anobudelip.cz“ kde uvádíte: „Dluhy, skoro žádné investice, zmrazování příjmu občanů a hlavně korupce, kam se člověk podívá“. Tak tomu bylo do nedávna a jistě se to přes noc nezměnilo. Podle mého názoru by bylo velmi účelné, tyto věci rozebírat a věcná fakta o těchto minulých věcech pravidelně uveřejňovat. Vy na to samozřejmě nemáte čas, ale mohl byste tím pověřit jiné.

Dále bych se chtěl věnovat spoluúčasti vysokých státních zástupců na štvanici proti Vám. Obecně správná nutnost nezávislosti soudů a státních zástupců se u nás často zvrhává v naprostou nezodpovědnost a svévoli, protože novináři i odborníci se neodvažují na hrubé justiční chyby a přešlapy poukazovat. Ve svém výšeuvedeném článku jsem vyčíslil, že náklady vynaložené na Vaše „trestní stíhání“ dosáhly už před koncem loňského roku několik milionů korun. A nyní nejvyšší státní zástupce prohlásí proběhlé vyšetřování za nekvalitní a dle zpráv v tisku dokonce radí vyšetřovatelům, jak zkonstruovat obvinění proti Vám. Že prý majitelé Čapího hnízda neuvedli ve své žádosti, že za úvěr u banky ručí Agrofert. Ten kdo o žádosti rozhoduje, potřebuje potvrzení, že banka úvěr poskytne a jestli k tomu banka vyžaduje nějaké ručení, ho nezajímá. Nejvyšší státní zástupce prostě z nějakého důvodu Vás chce dostat za každou cenu před soud. Teď prý dokonce uložil policii začít se zabývat trestním oznámením předsedkyně TOP09 na co? Na dotace pro Agrofert. Tomu se ani nechce věřit.

Pokud tedy má vláda možnost nejvyššího státního zástupce odvolat (jak se uvádí v novinách), je třeba jednat. Závažných právních důvodů existuje celá řada, například několikaletá krajně nechutná aféra kolem Aleny Vitáskové. Hlavně Vás nesmí odrazovat to, že pak Vaši úhlavní nepřátelé začnou povykovat, že se mstíte.

Zde také pokládám za omyl, že jste odmítl návrh prezidenta Zemana na udělení Vám abolice. Tím by právně celá záležitost v podstatě skončila a Vy jste se tím už nemusel zatěžovat a mohl jste na uvedené štváče dělat dlouhý nos.

Je jistě velmi škodlivé i pro republiku, že různí vysoce postavení lidé neustále povykují v zahraničí, že jste vlastně kriminálník. Před několika dny se dokonce z jejich iniciativy Vámi zabýval i Evropský parlament. Na ničem se samozřejmě neusnesl, kromě toho, že k nám pošle podrobnou kontrolu na všechno možné. Díky těmto lidem a stranám dnes celá Evropa ví, že Češi jsou národ zákeřných udavačů a jistě se zpřísní i dohled nad schvalováním dotací naší republice. Světově uznávaný francouzský ekonom Thomas Piketty poměrně nedávno spočítal, že noví členové EU se svým bohatstvím původním členům nejen nepřibližují, ale vzdalují, protože z nich odtéká více peněz, než přitéká. Z Polska odtéká o 75% více, než dostává, Ze Slovenska o 90%. no a z ČR o 300%. A “Protimasarykovský HNUS” usiluje o to, aby se to ještě zhoršilo.

Pokládám za velmi dobrou Vaši myšlenku, že stát je nutno řídit jako firmu. Jistě v tom smyslu, že pracovníci státní správy, zejména ti vedoucí, budou pracovat s cílem co nejvíce prospět “firmě”, čili státu. Bohužel naše státní správa byla odborně i morálně pravicí zcela rozvrácena a je zcela nezbytné to začít energicky napravovat. Nyní jste se sám na projektu elektronických dálničních známek přesvědčil, že mnohé zakázky jsou předraženy až o stovky procent.

Nedávno jsem zase měl ostřejší diskusi s pracovnicí mého operátora, která tvrdila, že to co se mnou dohodli neplatí a platí to, co mají napsáno někde u nich na záměrně zcela nepřehledných podkladech. Už před několika lety jsem měl podobný konflikt a operátor ustoupil poté, co jsem o tom napsal tehdejšímu premiérovi Sobotkovi. Když jsem jí to řekl, opovržlivým tónem prohlásila, že žádný premiér mi nepomůže “a Babiš už vůbec ne”.

Za účelem možnosti snížení poplatků jste poměrně nedávno s operátory jednal a potom si stěžoval, že Vám nedodali podklady, které jste požadoval. Oni se Vám pak posmívali, že veškeré tyto informace má Český telekomunikační úřad. To měli samozřejmě pravdu. A to je podstata celé věci. Kdybyste zjistil, za kolik telefonují a internetují příslušní pracovníci ČTU, jistě byste zjistil, že v důsledku toho pracují pro operátory a ne pro obyvatele. Už v březnu 2017 se na IDNES uvádělo, že ministerští úředníci platí za neomezené volání 27 Kč měsíčně a k tomu mají 20 GB za 70 Kč měsíčně, což je nepatrný zlomek toho, co platí občané.

Podle veřejně dostupných informací je v některých evropských státech cena telefonování a přenosu dat i desetkrát levnější, než u nás. Čili je třeba energicky dosáhnout snížení poplatků soukromých uživatelů telekomunikačních služeb nejméně o polovinu. V našem systému dosahují operátoři ročně miliardových bezpracných zisků. Dokonce ještě ani není signál na většině tras pražského metra, což např. v Japonsku bylo už před čtvrt stoletím.

Poslední věcí, které bych se chtěl zde věnovat, je zdravotnictví. Pravice totiž rozvrátila dříve existující organizaci a zavedla tam do značné míry trhovecké hokynaření.

Ministr Vojtěch sice intenzívně pracuje, ale zdravotnictví nevidí jako systém, který je třeba napravit. Zdravotnictví je pro něho změť detailů, které se snaží jednotlivě řešit. Tím ale k zásadnímu zlepšení nemůže dojít.

Uvedu zde jeden příklad. Vyšetření očí na optické koherentní tomografii (OCT) bylo prováděno bezplatně a od 1.1.2015 bylo zpoplatněno. Většina ambulancí vybírá 300 Kč za jedno oko, některé 250 Kč, Fakultní nemocnice Ostrava 450 Kč. Čili každé zařízení může chtít, kolik chce. Pacienta vyšetří a požadují příslušnou částku. Bohužel drtivá většina našich lidí zaplatí bez řečí i když tento postup je v rozporu s právními předpisy. Lékař může nabídnout pacientovi placené vyšetření, ale při tom musí uvést, které vyšetření je hrazené pojišťovnou, v čem je zatím nehrazené vyšetření lepší a teprve po souhlasu pacienta mu zpoplatněné vyšetření provést. V loňském únoru jsem si o tom dopisoval s ministrem, ale k ničemu to nevedlo a tak se už šestým rokem vybírají protiprávně desítky milionů korun ročně (podle mých zkušeností především od důchodců).

Velmi nebezpečným problémem našeho zdravotnictví jsou chybějící lékaři v některých venkovských oblastech a vysoký věkový průměr praktických lékařů pro dospělé i dětských. Mě osobně velmi překvapuje, že nikde nejsou zveřejněny a analyzovány údaje o počtu lékařů celkem a vývoj počtu jednotlivých odborností. Sám jste před asi dvěma třemi roky řekl, že lékařů přibývá. Pokud je to pravda, je příčinou uvedených nedostatků špatná práce zdravotních pojišťoven. Proč by nějaký lékař šel pracovat jako praktik někam na venkov, když ho pojišťovna bohatě zaplatí ve funkci specialisty ve velkém městě. Ministr zdravotnictví se sice nedávno radoval, že zvýšením finančních prostředků lékařským fakultám stoupl počet studujících mediciny o 20%, ale systémové chyby není možno uspokojivě a dlouhodobě řešit dodatečným přiléváním peněz.

Za ministra zdravotnictví MUDr. Hegera byl v televizi známý pořad “Máte slovo”, kde ministr řekl, že je nutno udělat pořadníky na ortopedické operace (kyčlí), aby někteří pacienti nečekali příliš dlouho. Na to reagoval tehdejší ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny MUDr. Horák, že toto není třeba, protože kapacity ortopedických operací jsou zcela nevytížené. Bylo by jistě velmi zajímavé to podrobně rozebrat, ale moderátorka pí Jílková samozřejmě ihned odvedla téma diskuse jinam a nedovolila tento velmi zajímavý a důležitý rozpor vysvětlit.

Dnes se ustálilo objednávání k tzv. odborným lékařům často i na několik měsíců dopředu a je oprávněně možno se domnívat, že je to záměrně organizované. Lékařská komora totiž dlouhodobě vychovává lékaře k tomu, aby pracovali s nechutí, co nejméně a byli přesvědčeni, že strašlivě dřou za pár šestáků. Tento stav se nemůže zlepšit, pokud Ministerstvo zdravotnictví nebude mít m.j. i odborně zdůvodněné kapacitní propočty zdravotnických odborností.

Vážený pane předsedo vlády, myslím, že už jsem toho napsal dost a nebudu tedy pokračovat. Celkově se domnívám, že k řešení uvedených a mnoha dalších nedostatků je nezbytné ustavit a mít k dispozici týmy vysoce kvalifikovaných odborníků, kteří budou rozbory a návrhy řešení zabezpečovat. Za nejdůležitější však považuji začít razantně zvyšovat úroveň nejen ministerstev, ale státní správy vůbec. A to je velmi obtížný a dlouhodobý úkol.

S přátelským pozdravem

Ing. Václav Špíka