Léčba koronaviru, která v Číně uspěla

Paul Craig Roberts
14. 3. 2020  
PaulCraigRoberts
Existují vědecké studie dokazující účinnou léčbu koronaviru, jak ji dnes uplatňují v Číně. Používanými léky jsou chlorochin (C 18 H26 CIN3), a hydrochlorochin (HCQ).
K hydrochlorochinu čti toto: ncbi.nlm.nih.govreader.elsevier .
Uvedené vědecké studie poukazují na slibné antivirové působení jak hydrochlorochinu, tak chlorochinu.


Číńané oba tyto léky již při léčení svých pacientů začali používat a měli bychom je v tom co nejpohotověji následovat. Původně byly antivirové účinky obou léků zaznamenány v Evropě v době infekce SARS, ale pak se na ně zapomnělo. Francouzský prof. Raoult se spolupracovníky však měli dobrý nápad, když Číňanům účinky obou léků připomněli – a ti naštěstí dobře míněnou radou nepohrdli.

Na rozdíl od vakcín a drahých nových antivirových léků jsou chlorochin i hydrochlorochin bezpečné, odzkoušené, jsou pohotově k dispozici, a v dění, kterého jsme dnes svědky, by mohly sehrát roli hráče, který změní průběh hry.

Prosím, toto publikujte a šiřte. A zdůrazněte přitom i důležitou roli vitamínu C, D3 a dalších.

K hydroxychlorochinu a chlorochinu čti toto:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32150618

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32150618

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0924857920300820?token=92457EBC4E75F28D02F311F610DB2D48113E501DC04D49C824E6FD819F77BE34A9937B4AEAC0D115710BDB7BCC2175B5

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=chloroquine+coronavirus

Vybral a přeložil Lubomír Man