„Nějaký Rozumek či bývalý pornoherec mi budou říkat, co si myslet?!“ Do dění kolem Maříkové vstupují právníci. Expert od Klause ml. se neudržel

Karla Maříková – poslankyně za SPD

11. 3. 2020   ParlementníListy
Nejde o kriminalizaci protiimigračních postojů ani o potlačení svobody slova. Tak hodnotí advokátka Klára Long Slámová rozhodnutí policie požádat Poslaneckou sněmovnu o vydání Karly Maříkové k trestnímu stíhání za její loňské výroky na Facebooku. Migranty v nich přirovnala k invazivním druhům rostlin a zvířat, jimž by měl být zakázán vstup do Evropské unie. Právník Aleš Rozehnal je zase přesvědčen, že je nutno akceptovat i existenci projevů, které jsou extrémní či útočné. Takové jsou potřeby tolerance a pluralismu. Svoboda projevu, tedy i svoboda odmítání muslimských imigrantů, je naprosto zásadní pro demokratickou společnost.


Poslankyni SPD Karle Maříkové aktuálně hrozí trestní stíhání za výroky, jichž se dopustila na sociálních sítích. Jak se k žádosti policie o její vydání postaví Poslanecká sněmovna, naznačí už stanovisko Mandátového a imunitního výboru. Kauzu odstartovalo vyjádření o migrantech na sociálních sítích, ve kterém poslankyně loni v lednu přirovnala migranty k invazivním druhům rostlin a zvířat, jimž by měl být zakázán vstup do Evropské unie. „Je zakázané dovážet invazivní nepůvodní druhy rostlin a zvířat na území EU. Muslimští imigranti také nejsou původními obyvateli Evropy a stejně jako invazivní druhy znamenají nečekané šíření a postupné vytlačení původních obyvatel Evropy. Proto by měli mít také zákaz vstupu na území EU,” napsala poslankyně na svém facebookovém profilu.

Těmito jejími výroky se později začala zabývat policie pro podezření z přečinu podněcování k nenávisti a dokonce se informace o vyšetřování Karly Maříkové kvůli jejím výrokům objevila ve zprávě Ministerstva vnitra o extremismu za druhé čtvrtletí minulého roku. Vyšetřování vedlo policisty k závěru, že konstatování poslankyně lze kvalifikovat jako podněcování k nenávisti. Teď záleží na zákonodárcích, zda se rozhodnou svou kolegyni k trestnímu stíhání vydat, či nikoli. Nad tím, zda byla skutková podstata přečinu, ať už podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo přečinu hanobení, naplněna, se zamýšlejí oslovení právníci. „Tyto výroky jsou zcela jistě netolerantní a nepřijdou mi ani příliš chytré, ale ve svobodné společnosti mají lidé právo být i netolerantními hlupáky a netolerantně a hloupě se projevovat. Toto právo může být omezeno pouze tehdy, pokud vede k omezení práv druhých,“ vysvětluje pro ParlamentníListy.cz advokát Aleš Rozehnal.

Autorka výroku není žádný Franta z Horní Dolní

Připomíná, že svoboda projevu je součástí evropských hodnot a tradic a znamená, že v demokratické společnosti je možno vyjadřovat názory na vše. „A zároveň je nutno akceptovat i existenci projevů, které jsou extrémní či útočné. Takové jsou potřeby tolerance a pluralismu. Svoboda projevu, tedy i svoboda odmítání muslimských imigrantů, je naprosto zásadní pro demokratickou společnost a zahrnuje i tolerování stanovisek, které mohou někteří považovat za útočné. Zásadní je tedy otázka, zda je volání po zákazu vstupu muslimský imigrantů projevem, který vyvolává nenávist vůči jinému pouze na základě náboženské víry, nebo který veřejně hanobí skupinu osob pro jejich vyznání. V takovém případě by projev chráněn nebyl a bylo by možné ho sankcionovat,“ upozorňuje Aleš Rozehnal s tím, že kriminalizace je na místě pouze tehdy, pokud má projev nepřátelský k náboženství vyvolat násilí vůči věřícím nebo násilné nepokoje zaměřené proti těmto osobám.

„Z mého pohledu je nutné odlišit, zda se jedná o ‚pouhou‘ rozumovou omezenost a tedy o vyjádření velmi hloupého a velmi populistického názoru, či zda mohlo již dojít k naplnění znaků skutkové podstaty uvedeného přečinu. Z hlediska toho, že nejde o její ojedinělý obdobný výrok a uvedená osoba je navíc v postavení poslankyně Parlamentu ČR a je tedy schopna působit na větší množství obyvatel, než kdyby takový výkřik pronesl Franta z Horní Dolní, se lze spíše přiklonit k tomu, že lze hovořit o naplnění uvedené skutkové podstaty přečinu Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 356 tr. zákoníku, popřípadě o naplnění skutkové podstaty přečinu Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob dle § 355 tr. Zákoníku,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz právnička Klára Long Slámová.

Postih poslankyně by byl zasahováním do svobody projevu

„Celá kauza paní poslankyně Maříkové mi nápadně připomíná pokus o trestní stíhání bývalého slovenského premiéra Roberta Fica v souvislosti s odsouzením poslance Mazurka na Slovensku a jeho výroků na adresu nepřizpůsobivých občanů Slovenska. I tehdy jsem pro Parlamentní listy poskytl vyjádření, a v podstatě zde platí to samé. V případě poslance Mazurka šlo, pokud vím, o hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob. V případě paní poslankyně by, jak jsem se dočetl, mělo jít o podezření ze spáchání trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, kterého se dopustí ten, kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, a to např. i prostřednictvím veřejně přístupné počítačové sítě a podobně,“ říká pro ParlamentníListy.cz advokát Radek Suchý, garant hnutí Trikolóra pro oblast Práva a spravedlnosti.

(celý text najdete zde)