PRAVDA O OBĚTECH ARMÁD ZA OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA a proč ji lidem připomínat.

Rychlé skupiny Sovětské armády postupující na Prahu
– květen 1945

Bohumil Svoboda
9. 3. 2020
Téměř před 75 lety skončila v Evropě druhá světová válka bezpodmínečnou kapitulací nacistického Německa. Je až neuvěřitelné, že dokáže většina našich veřejných sdělovacích ostředků, po tolika desetiletích, navršit sprostých, neomalených lží na bývalý Sovětský svaz a jeho hrdinnou armádu, která byla hlavním nositelem protifašistického boje a vedoucí silou porážky hitlerovského Německa.

Protiruská propaganda se vystupňovala do nebývalé intenzity a rozměrů po demokratickém připojení Krymu k Ruské federaci. Nikomu nevadí, že k tomuto aktu došlo na základě všeobecného referenda ruského obyvatelstva, převážně jihovýchodní Ukrajiny.

Novodobí goebbelsovští propagandisté zamlčují, že ruští občané, tehdejší jihovýchodní Ukrajiny, byli krutě diskriminováni a pronásledováni nacisty, Benderovci, Vlasovci, a fašistickou vládou tehdejší Ukrajiny. Za intenzivní podpory západních velmocí v čele se Spojenými státy prohlašují, že jde o nezákonnou okupaci. Je velice smutné, že tak se oficiálně nechal slyšet i předseda vlády Babiš při nedávné návštěvě Ukrajiny. Prokázal tak diplomatický primitivismus a nevědomost o tom, že Krym historicky patřil Rusku. Uznávají to i mnozí politici a komentátoři západních států a velmocí. Těm se však v našich „svobodných“ sdělovacích prostředcích nedostává místa ani v tisku, rozhlase a tím méně v České televizi.

Absurdnost lživé propagandy a překrucování dějin

Na základě toho došlo k prudkému zhoršení vztahů mezi Ruskou federací a Západem, což se promítlo do rétoriky překonávající nejhorší výlevy období studené války. Primitivní pravicoví politici a novináři se všemožně snaží zmenšit podíl Sovětského svazu na osvobozování evropských zemí a vítězství ve druhé světové válce. Velice intenzivně překrucují historii, a rozpoutání druhé světové války svalují rovnou měrou na fašistické Německo a Sovětský svaz na základě Mírové smlouvy, známé pod názvem „Pakt Ribbentrop-Molotov“. (Tuto odpornou pravicovou mystifikaci, jsem se pokusil na historických faktech vyvrátit. Viz. NR. Pravda o vzniku druhé světové války.)

Primitivismus těchto falsifikátorů dějin už přesahuje Goebbelsovu propagandu, když dokonce tvrdí, že například „Osvětim a Jugoslávii osvobodili Ukrajinci, protože tam bojovaly ukrajinské fronty!“. To je skutečně neuvěřitelná slabomyslnost a ubohost. (Einstein o takových „lidech“ dospěl k naprosto přesvědčivému poznatku, když prohlásil že: „Lidská hloupost je nekonečná“ a já s ním souhlasím). Pojem „Osvobození Československa“ zaměňují pravicoví politici a prodejní pisálci pojmy „dobytí“ nebo hůře „okupací“. Takové tvrzení trpí naprostou absencí logiky a historické opodstatněnosti. Tito dezinformátoři si neuvědomují, že ještě žijí pamětníci nebo jejich přímí potomci kteří vědí., že Československo bylo řádným právoplatným a uznávaným členem protifašistické koalice a Sovětský svaz předním státem velké trojky, která také Československo uznávala. Domnívají se snad tito ubožáci a prznitelé dějin, že většina našich občanů není schopna myslet? Naopak, chtějí dosáhnout zmatení pojmů a vtlouci do hlav především mládeži, že naše osvobození Sovětskou armádou, od Německých fašistických okupantů, bylo ve skutečnosti okupací jiným totalitním režimem. Lež hraje svou roli. Proto tolik aktivity, aby se převyprávěla podle jiného scénáře historie, především té, spojené s koncem války. Tím chtějí vykořenit staré osvědčené hodnoty a vydláždit cestu ke změně podle přání plánovačů v USA

Konětopy u Mělníka vypálené v květnu 1945 ustupující německou armádou

Doktrína boje proti Rusku a jeho přátelům.

Tato doktrína, známá také pod názvem „Direktivy Allena Dullese“, není nic nového. Její tvůrce Allen Welsh Dulles – byl americký diplomat, právník, bankéř a veřejný činitel, který se stal známým především díky svému dlouholetému působení ve funkci ředitele americké Ústřední zpravodajské služby CIA. Jeho „doktrína“ byla již v minulosti několikrát publikována a já se omlouvám, že ji výslovně připomínám. Dělám to proto, abychom si všichni uvědomili, jak dokonale si ji naše sdělovací prostředky osvojili a jak důsledně ji uplatňují ve své práci, směřující k rozvrácení státu, v podstatě ve své dnes už téměř neskrývané, zločinecké, protistátní činnosti. Posuďte prosím, vážení občané sami.

Cituji: „Vše se nějak uspořádá, ale my použijeme všechno, co máme. Veškeré zlato, celou materiální moc na obelhávání a ohlupování lidí. Lidský mozek i lidské vědomí jsou přizpůsobitelné změnám. Pokud do něj zasejeme chaos, nepozorovaně lidem zaměníme jejich hodnoty za falešné a donutíme je těmto hodnotám věřit. Jak?

 • “Najdeme stejně smýšlející lidi, spojence a pomocníky v samotném Rusku a jeho satelitům
 • Krok za krokem rozehrajeme svým rozsahem grandiózní tragédii záhuby nejvzpurnějšího národa na zemi. Definitivně a nezvratně uhasíme jeho sebevědomí.
 • V literatuře, divadle a ve filmu budeme zobrazovat a velebit ty nejnižší lidské pudy. Budeme všemocně podporovat všechny, kteří budou do lidského vědomí vštěpovat kult sexu, násilí, sadismu a zrady, zkrátka veškerou mravní zpustlost.
 • Ve státní správě vyvoláme chaos a zmatek. Nenápadně, ale aktivně a ustavičně budeme podporovat panovačnost a aroganci úředníků, korupci a bezzásadovost. Poctivost a smysl pro pořádek budou zesměšňovány a jakoby nikomu nepotřebné, prohlásí se za přežitek minulosti.
 • Hrubost a drzost, lež a podvod, alkoholismus, narkomanie, zrada, nacionalismus a vyvražďování národů – to všechno budeme pěstovat v lidském vědomí.
 • Jen málo, velmi málo lidí bude tušit, co se děje. Ale ty my zesměšníme, najdeme způsob, jak je obelhat a prohlásit je za vyvrhele společnosti.
 • Budeme vytrhávat jejich duchovní kořeny, vulgarizovat a ničit zásady národní morálky. Takovým způsobem podlomíme jedno pokolení za pokolením.
 • Zaměříme se na děti a mládež, kterou začneme demoralizovat, rozvracet, rozkládat a štvát proti dospělým
 • Takto budeme postupovat.“

Kdo si Dullesovu zvrácenou doktrínu osvojil a běžně ji uplatňuje

Je k tomu co dodat? V tomto duchu byli někteří naši „současní političtí vůdci, prodejní mluvkové a pisálci“ školeni. A kteří to byli? Jedni z prvních např. Havel, Ruml, Sobotka, Bělobrádek, Bakala, Zaorálek, Žantovský, Ovčáček, Halík, Horáček, Knight, Kalousek, nu a z těch nových, aby nezůstali bez šancí v bojích o koryta např. Fiala, Hamáček, Farský, Chovanec a řada dalších, především předsedů a většiny místopředsedů i členů předsednictev pravicových stran, které bychom neměli volit v žádných volbách, pokud chceme zajistit lepší život a vyšší bezpečnost nás všech, zejména našich dětí a vnuků v budoucích letech. (Doporučuji každému, prostudovat si dokument „CO_JE_ ASPEN_NO.pdf“, který objasňuje celý propletenec vzájemných mocenských a řídících vazeb protistátních partajních bossů, cílevědomě řízených školícími pracovišti Spojených států zřízených a působících, už i u nás, v duchu “Direktivy Allana Dullese“.)

Ustupující německá armáda ve Skutči – květen 1945

Jaká byla a je skutečná pravda o osvobození naší vlasti

Svou osvobozeneckou misi Československa, zahájila Rudá armáda na podzim 1944 těžkými boji v Karpatech a vítězně ji ukončila na jaře 1945 v Praze. Za tu dobu postoupila do hloubky 800 kilometrů. Rudá armáda bojovala na území ČSR 235 dní – od 20. září 1944 do 11. května 1945. Ofenzivu na tzv. karpatsko-pražském směru uskutečnila Rudá armáda spolu s vojsky jiných států, začleněných do organizační struktury jednotlivých tří relativně samostatných operačních svazů – 1., 2. a 4. ukrajinského frontu. Časově byla rozčleněna do tří etap a celkem šesti rozsáhlých útočných osvoboditelských operací, které na sebe velmi úze navazovaly:

 • První časová etapa – zahrnovala dvě na sebe navazující útočné operace: Východo-karpatskou a Východo-slovenskou (2. a 4. Ukrajinský front)
 • Druhá časová etapa – zahrnovala tři navazující operace: Západo-karpatskou, Moravsko-ostravskou a Bratislavsko-brněnskou.
 • Třetí časová etapa a největší ze všech – je nazvána Pražská operace, (realizovaná společným úsilím 1., 2. a 4. ukrajinského frontu)

Obzvláště krvavé a těžké boje probíhaly v Karpatech a ve slovenských horách. Němci urputně bránili také Moravskou Ostravu. Skutečné nasazení sil a prostředků v procesu osvobozování Československa ukazuje následující tabulka:

Jaký byl skutečný podíl armád na osvobození Československa
Podle uvedených údajů je na první pohled vidět obrovský rozsah nasazených sil a prostředků za osvobození Československé republiky. Podklady jsou čerpány z různých zdrojů, a proto se také liší. To ovšem neznamená, že jsou uvedeny nesmysly, kterým se nedá věřit. Uvedená data jsou zatížena statistickou chybou, předpokládám (netestoval jsem to), že ne větší než osmi až dvanáctiprocentní. Bereme-li v úvahu, že v procesu osvobozování ČSR bojovalo postupně v jednotlivých operacích více než 3,3 milionů jenom sovětských vojáků, tak je to nasazení, které se vymyká představám většiny občanů. Byly vyčísleny celkové ztráty 367 703 padlých hrdinů a z toho:

 • rudoarmějců 346 764
 • rumunských vojáků 13 704
 • československých vojáků 6 232
 • Poláků 887
 • Američanů 116

Málokdo ví, a pro mě to je také překvapení, že za naše osvobození padlo na území ČSR téměř 14 tisíc rumunských vojáků. Je smutné, že těmto anonymním hrdinům nikdo pomníky nestaví.

Při tom je doložitelným faktem, že v průběhu bojů na našem území osvobodily rumunské jednotky 1722 obcí, z toho 31 měst, zajaly 20 478 nepřátelských vojáků, a pohřbili 2325 mrtvých nepřátel.

Rumunská vojska měla ale větší ztráty než nepřítel. Pouze na čestném pohřebišti ve Zvolenu je pochováno 10 504 Rumunů a 1501 jich odpočívá na Ústředním hřbitově v Brně. Za své hrdinství bylo vyznamenáno 5559 rumunských vojáků Československými řády a vyznamenáními. Dověděli jsme se snad od našich sdělovacích prostředků zmínku o rumunských zásluhách na našem osvobození z nacistické okupace? Žádné město ani obec, nepozvala rumunské veterány k výročním oslavám svého osvobození. Zato v Plzni jich je každoročně celá řada, včetně jejich potomků.

Polská armáda se podílela na našem osvobození především v Pražské operaci v rámci 1. ukrajinského frontu, pod velením maršála Koněva. Ofenzivy se zúčastnila z německého území 7. 5. 1945. Na naše teritorium se probojovala 8. května a osvobodila obce Severní a Lobendava ve Šluknovském výběžku. 9. května postoupila na čáru Benešov nad Ploučnicí–Úštěk–Liběchov. V poledne téhož dne vjel 1. tankový sbor generála J. Kimbara do Mělníka. Celkové ztráty polské 2. armády v pražské operaci činily 1302 padlých, raněných a nezvěstných, z části na německém území a 887 obětí bylo na území ČSR

Lidé si v podstatě neuvědomují některé skutečnosti. Na příklad to, že za naše osvobození padlo asi třítisíckrát více sovětských hrdinů než amerických vojáků. Skláním se před těmi sto šestnácti Američany, kteří padli při osvobozování, kolem 20ti západočeských měst a obcí. Nejvíc si jich ale cení plzeňští tzv. „vlastenci“, kteří jim postavili velký pomník s nápisem „Díky Ameriko“. Nezmiňují se ale, ze zásady o tom, že v posledním měsíci války podnikli Američané kobercový nálet na Plzeňskou škodovku, kdy jí bylo naprosto zbytečně, zničeno téměř 80% i přesto, že už pro fašisty takřka nevyráběla. Hlavním cílem náletu bylo, ztížit poválečnou obnovu Československa a zvýšit jeho ekonomickou závislost na kapitalistických státech. Potvrdil to nepřímo i Americký generál Patton, který při prohlídce zničené Škodovky dle pamětníků řekl cituji: „Dobrá práce, jsem spokojený…“ Je to dosti výmluvné? Myslím si, že ano. Při náletu zahynulo přes 600 občanů a dalších 450 bylo zraněno. bylo zničeno 29 objektů, dalších 21 bylo těžce poškozeno. S tím byl pan generál jistě také spokojen. (Děkujeme Ameriko.) Známe také správnou odpověď na otázku, proč nechávali Američané válečný průmysl, v Kralupech, Plzni, Praze a jiných městech, v průběhu války téměř nepoškozen. Umožovali fašistům, aby ho mohli co nejlépe využít k boji proti Sovětskému svazu. Až na konci války bylo v zájmu kapitalistů, aby nejdůležitější závody v zemích, jež budou osvobozeny Sovětskou armádou byly zničeny. Už tenkrát, před koncem války, začali připravovat novou válku.

Vojáci německého wehrmachtu spěchají k demarkační linii, aby se vzdali Američanům -7.5.1945

Položme si otázku
Jak je možné, že Američané pronikly na naše území až k demarkační čáře za 19 dnů, osvobodili okolo dvaceti měst a utrpěli skutečně zanedbatelné ztráty? Byli oproti nim Sověti tak neschopní?

Zde je namístě si uvědomit, že fašisté rozpoutali a vedli válku proti Rusku a východním slovanským státům, ne proti Americe. Používali při tom nejkrutější metody boje, spálenou zemi, genocidu obyvatelstva a ve svém důsledku vyhlazovací válku. Na konci války je hrůza z potrestání válečných zločinů, které spáchali, vedla k zuřivému odporu na východní frontě a neštítili se vyjednávat se západními spojenci o dílčí kapitulaci a zastavení bojů na západní frontě. Nepodařilo se jim to. Zvolili tedy pro sebe to nejmenší zlo, na poslední chvíli se odevzdat do zajetí Americké armádě, protože Amerika válkou v podstatě netrpěla. To se jim podařilo téměř dokonale. Svědčí o tom naprosto neoddiskutovatelná a doložená fakta. O těch naše prolhané a zkorumpované „vlastenecké“ hromadné sdělovací prostředky mlčí, protože by se to nehodilo Američanům do krámu. Protiruskou propagandu, včetně hrubého překrucování dějin, by to zdiskreditovalo. Uvedu jenom některé stručné příklady.

Těsně před koncem války bylo v okolí Karlových varů dislokováno okolo 50ti tisíc vojáků wehrmachtu a oddílů SS, organizovaných v několika armádních sborech se svými divizemi a dalším množstvím kombinovaných jednotek. Na jejich velitelství v Karlových Varech bylo více než dvacet fašistických generálů. Proč vlastně nebojovali? Kam se všichni poděli a proč zmizeli? Nebojovali, protože čekali na zajetí Američany, které s nimi dojednával, americkým seržantem, zajatý německý plukovník. Bezpodmínečnou kapitulaci pro více než 40 tisíc vojáků wehrmachtu podepsal velitel německého armádního sboru a poznamenal cituji: „Pro mé vojáky bude daleko lepší, jestliže se jako celek vzdají Američanům, než když budou čekat, až naše jednotky zajmou Rusové.“ Po podepsání kapitulace, celé německé uskupení vojsk včetně oddílů SS a gestapa i s bojovou technikou, přešlo do amerického zajetí. Jejich další osud byl přísně utajován, protože Američané očekávali pomoc Rudé armády v bojích proti Japonsku a nechtěli si Stalina znepřátelit. Podle mého názoru byli o deset let později využiti při budování Bundeswehru NSR a váleční zločinci tam tvořili jádro velitelského sboru, nebo přímo pracovali ve spojených státech pro vojenský průmysl, raketový výzkum a zpravodajskou službu. Je dosti pamětníků, kteří to mohou potvrdit. Patřili k nim především významní nacističtí prominenti jako:

Wernher von Braun – konstruktér raket. Pro nacistické Německo, zkonstruoval mimo jiné raketu
V-2, kterou Německo ostřelovalo Londýn. Za práci pro nacistické Německo a jeho zbrojní průmysl, byl Hitlerem vyznamenán osmi nejvyššími řády počínaje Válečným záslužným rytířským křížem s meči. Všechna vyznamenání mu bylo dovoleno nosit i ve Spojených státech, tak jako ostatním válečným zločincům, podle kontroverzního zákona, který vojákům Bundeswehru umožňoval nošení všech stupňů vysokého válečného vyznamenání rytířského kříže. Pouze hákový kříž v jeho středu byl nahrazen dubovými listy. Ještě před obsazením raketového komplexu Spojenci, jim navrhl, že přejde do zajetí Spojených států amerických i s přední pětistovkou vědců, společně s plány, technickou dokumentací a testovacími prototypy. Jeho nabídka byla v plném rozsahu Američany akceptována i když šlo o jednoho z předních válečných zločinců. Dne 20. června 1945 byl schválen jeho přesun do USA,kde pracoval pro zbrojní průmysl.(Mimo jiné zkonstruoval raketu Saturn V, která vynesla první americké kosmonauty k Měsíci.)

Klaus Barbie – bývalý šéf gestapa v Lyonu – známý pod přezdívkou „lyonský řezník“.Tento válečný zločinec, mohl za smrt několika tisíc lidí.Po válce začal spolupracovat se západními Spojenci, díky čemuž až do 80. let unikal spravedlnosti.

Generál Reinhard Gehlen – působil od roku 1941 u vojenské zpravodajské služby. V květnu 1945 se vzdal Američanům a během prvních výslechů jim nabídl své znalosti a zpravodajský archiv k dispozici. Výměnou za to požadoval svobodu pro sebe i další zpravodajské důstojníky, kteří se nacházeli v zajateckých táborech. Američané souhlasili a po vyzvednutí Gehlenova archivu byl 20. září 1945 generál společně se třemi spolupracovníky letecky dopraven do USA, kde pracoval pro tajné služby. Po návratu do Německa připravoval Gehlen založení organizace, tvořené bývalými německými zpravodajskými důstojníky, jichž se podařilo získat okolo 350. Tato organizace se stala pro Američany velmi důležitou a na přelomu 40. a 50. let představovala hlavní nástroj špionáže proti SSSR. Stovky bývalých nacistů zde nalezly své uplatnění. Činnost organizace začala být postupně veřejně známá a zejména britský tisk kritizoval skutečnost, že Američané neváhají spolupracovat s někdejšími nacisty. K 1. dubnu 1956 byla činnost Gehlenovy organizace oficiálně ukončena. Pro Gehlena samotného to však žádný problém nepředstavovalo, protože ihned potom došlo k založení Spolkové zpravodajské služby, do jejíhož čela byl postaven právě on.

Admirál Bernhard Rogge – velitel pomocného křižníku Atlantis se dostal pomocí Američanů do řad vojenského námořnictva – Bundesmarine. Za války potopil řadu spojeneckých lodí. Patří sem i bývalá ponorková esa Otto Kretschmer, Erich Topp a další.

Jenom pro úplnost: Patnáct let po skončení 2. světové války a založení Bundesweheru, sloužilo v jeho velitelském sboru, s požehnáním Američanů, více než 40 tisíc důstojníků, 44 generálů a admirálů bývalého nacistického Wehrmachtu. Tím byl jednoznačně porušen požadavek denacifikace a demilitarizace poválečného Německa.

V čem spočívá nebezpečí lživé kampaně a překrucování dějin

Tímto článkem jsem se snažil na faktech prokázat bezbřehou lživost našich prodejných, veřejných sdělovacích prostředků, které se podle pokynů našich nových „popřevratových přátel“, neštítí plivat na ty, kteří nás osvobodili z pod jha Hitlerovského nacismu. Myslím si, že je dosti pamětníků posledních válečných let a jejich přímých potomků, kteří mohou konfrontovat to, co se snaží dnešní pohůnci vtlouci do hlav naší dezorientované mládeže, se skutečnou pravdou o našem osvobození. Ano jsem přesvědčen, že je to především mládež, v podstatě už čtvrté poválečné generace, která podle jejich předpokladů snad může jejich překroucené výklady dějin nezpochybňovat. Pokud by se jim to podařilo, potom by národ za další dvě generace zanikl. Je to velice krutá představa, kterou se snažili realizovat němečtí nacisté svým zrůdným programem „konečného řešení židovské a slovanské otázky“. Nepodařilo se jim to díky tehdejšímu Sovětskému svazu, jeho Rudé armádě a jejím hrdinům, kteří položili své života za to, že vůbec žijeme. Proto musíme mobilizovat své síly a sjednotit se v boji proti falzifikátorům dějin, nechceme-li aby náš národ zahynul.

Neberme to jako nějakou „pseudovlasteneckou frázi“. Myslím si, že nejsem zdaleka sám, kdo cítí takové nebezpečí, ale je nás málo, kteří jsme ochotni proti tomu aktivně vystoupit. Nečekejme a vysvětlujme našim dětem a vnukům historickou pravdu, učme je hrdosti na to, co pro nás vybudovali dělníci, zemědělci a technici v továrnách na polích i výstavbě měst a vesnic svýma rukama. Učme je také, že to vše se rodilo v hlavách našich inženýrů v konstrukčních kancelářích, že to vše podporovali svou tvůrčí činností naši vynikající herci, spisovatelé, malíři, další umělci a vědci, které jsme měli velice rádi, protože nám promlouvali z duše, zanechali po sobě nesmazatelnou stopu a nezapomenutelná díla, která popřevratoví zločinci dokázali ničit nebo na nich parazitovat.

Národ může zachránit systémová změna vládní politiky

Je naprosto evidentní, že překrucování dějin a lživé kampaně jsou trpěny současnou vládní garniturou.Celá nechutná kampaň je namířena proti Rusku a jeho Rudé armádě, které nesli rozhodující tíži bojů ve Druhé světové válce, a bez jakýchkoliv pochyb i při osvobození Československa. Tím se dopouští hrubé chyby v mezinárodní politice vůči Rusku. Staví nás po bok největších podněcovatelů války v jejichž čele stojí vojensko-průmyslový komplex USA. Snaží se ovlivnit národ a především mládež, že ze strany Ruska hrozí západním demokraciím vojenské nebezpečí. Tím chtějí zakrýt vlastní přípravy na rozpoutání 3. světové války namířené už před koncem 2. světové války, proti vítěznému Sovětskému svazu.

Vláda nám zatajuje, že vede jednání o umístění Amerických jednotek na našem území, o vybudování strategického letiště v Mošnově a nechlubí se ani s předáním naší vojenské brigády ze Žatce do podřízenosti Německé divize. Tím nás naše vlastní vláda zbavuje svrchovanosti se všemi důsledky, které z toho vyplynou v případě rozpoutání konfliktu. Ty důsledky by byly smrtelné a znamenaly by zničení republiky. O ekonomických, hospodářských a dalších důsledcích už bylo jinými a povolanějšími odborníky napsáno dosti varovných článků, které naše sdělovací prostředky ani vláda nemají zájem publikovat.

Nebezpečím lze podle mého názoru čelit. Znamená to však dosáhnout systémové změny ve vládní politice. K tomu musí být především politická vůle a tu zde nevidím. Nemá o ni podle mého názoru ani předseda vlády, protože je vydíratelný a toho pravice za intenzivní účasti zkorumpovaných sdělovacích prostředků využívá. Předseda vlády nemá odvahu ani odhodlání zbavit se neschopných ministrů zejména zahraničních věcí, obrany a vnitra. Nelze očekávat, že tito „demokrati“ pochopí, že oni i jejich politika je tím největším škůdcem naší suverenity, bezpečnosti a prosperity. Proto jedinou možností budou demokratické volby a vůle většiny našich občanů, kteří mohou zvolit do parlamentu a všech zastupitelských stupňů spolehlivé, neúplatné, odborně zdatné a vlastenecky cítící kandidáty.

To samozřejmě není lehké.Vše je závislé na pravdivé informovanosti voličů a následné důslednosti ve volbách. Každý se vždy rozhoduje na základě informací, které má k dispozici, a proto by se měl každý občan zajímat o dění kolem sebe. Každý máme dvě uši. Jedním máme poslouchat jednu stranu a druhým druhou. Proto jsme lidé, že máme mozek, kterým si přijaté informace z obou stran můžeme vyhodnotit a správně se rozhodnout. Měli bychom využít analytického myšlení. Já osobně chci k tomuto procesu přispět šířením pravdivých informací a těší mě, že nejsem sám.

Koho bychom měli volit, abychom z nynějšího ideologického marasmu vybředli, jsem už dříve psal. Není účelem tohoto článku dělat školení jak a koho volit. To přesahuje rámec možností jednoho člověka i článku. Lze však doporučit každému, aby průběžně sledoval chování jednotlivých poslanců a zastupitelů a volil pouze ty, kteří budou prosazovat ve svých funkcích politiku, sloužící občanům a jejich zájmům. Měli by to být lidé kteří budou požadovat naši důslednou zahraniční mírovou politiku na základě rovnosti mezi národy, zákonné potírání nesnášenlivosti a vzmáhajícího se nacismu, vystoupení z NATO a Evropské unie, které nám nikdy nezaručí naši bezpečnost a nedovolí našemu hospodářství prosperitu odpovídající našim schopnostem. V neposlední řadě by měli prosadit zákon o odvolatelnosti poslanců v případě neplnění volebního programu za který byli zvoleni.

Koho tedy volit nebo spíš nevolit?

Na základě svých dlouholetých zkušeností mohu voličům doporučit nevolit především zrádné a všehoschopné strany vládní koalice a pravicové strany, které za svých vlád dokázali zničit hospodářství a rozkrást krátce po převratu co se jenom dalo. Patří k nim zejména

ODS a TOP 09 protože za jejich vládnutí tato strany zničily a nechali rozkrást nejvýznamnější podniky, zprivatizovat nemocnice, zničit důchodový systém rozdat banky zahraničním gigantům
PIRÁTY, kteří se skvěle přetvařují a demagogicky ovlivňují především mládež. Prosazují přijímání muslimských uprchlíků bez jakýchkoliv omezení, tváří se jako humanisté a přitom otevřeně, někteří z nich, se chovají jako nacisté a klidně namalují nacistickou svastiku do židovského symbolu – šesticípé hvězdy. Hrubým způsobem narušují naše mezinárodní vztahy s Izraelem, kterému jsme v minulosti pomáhali budovat jejich letectvo a cvičit piloty.
KDU / ČSL za křesťanské restituce a katastrofální propad zemědělství, úpadek kultury, úzkou spolupráci se sudetoněmeckým Landsmanšaftem.
ČSSD za její zradu svých předvolebních slibů, bezzásadový postoj k církevním restitucím, za to, že za jejich vlády jsme byli zavlečeni do zločinecké organizace NATO, za rektální politiku jejich představitelů vůči Evropské unii

Voliči by měli kriticky posuzovat příznivce ostatních středopravicových stran. Například mezi starosty a nezávislými je spousta slušných a pracovitých lidí, kteří pro svou obec dělají velmi záslužnou práci. Jistě je dobře, že jsou voleni do obecních zastupitelstev. Problém je ovšem v tom, že jejich bossové se vždy vetřou do popředí jako volební lídři a jsou mnohdy zvoleni do parlamentu a prosazují ve svém důsledku protilidovou politiku. Taková individua nevolte a dejte preferenci spolehlivým a slušným lidem, které znáte. Doporučuji naopak našim voličům v každém případě přijít k volbám a vyjádřit své odhodlání změnit budoucnost ve svůj prospěch a volit nejlépe jednu z následujících stran.

Stranu přímé demokracie Tomia Okamury, protože má jasný program, prosazuje boj za přijetí všeobecného referenda, přímou trestní odpovědnost za škody způsobené neschopností politiků soudců a jiných činitelů. SPD prosazuje plnou úhradu škod těmi kteří je způsobili. Tato strana se nahlas dokáže distancovat od našeho členství v NATO a má věcné výhrady k našemu členství v Evropské unii.

KSČM protože má dlouhodobě ucelený program boje za práva občanů, kterému se nikdy v minulosti nezpronevěřila. Dává záruku, že za její účasti ve vládě by zásadově bojovala proti nezaměstnanosti, bezdomovectví, za státem garantovaný důchodový systém a další sociální práva občanů. Tato strana, se za celé popřevratové období na žádných zločinech jako je rozbití republiky, zničení tradičních výrobních odvětví, nárůstu kriminality, zhrubnutí lidské morálky a dalších zločinech ve společnosti nijak nepodílela. Naopak těmto zločinům či zlotřilostem svým jednáním a vystupováním zabraňovala.

ANO protože po převratu má významnou zásluhu na prosperitě našeho hospodářství a stíhání největších zlodějin. Pan Babiš je beze sporu velmi dobrý ekonom a nesmírně pracovitý člověk.Dopouští se však závažných diplomatických chyb ve svých prohlášeních, kterými narušuje naše vztahy s Ruskem. Je také vydíratelný, především ze strany paní Merkelové, protože má v Německu svoji fabriku, odbytiště na své výrobky, a to mu svazuje ruce. Nedokáže důsledně orientovat náš zahraniční obchod a politiku na spolupráci s Ruskem a Čínou. Měl by se rozloučit s ministry ČSSD, a jejich zrádcovskou politikou a více se opírat o podporu SPD a KSČM.

Volby jsou relativně ještě velmi vzdálené, ale připravovat se na ně musíme trvale, hodnotit fakta a používat zdravý rozum. K volbám by však měli přijít všichni, samozřejmě i volební absentéři, jinak na jejich lhostejnost doplatí celý národ a zejména v budoucnu naše děti a vnuci, ať se nám to líbí nebo nelíbí.

Prof. Ing. Bohumil SVOBODA DrSc.

Člen asociace Vojáci proti válce