Proč Milion chvilek není pro demokracii, ale naopak je proti demokracii?

Téměř vždy oblečen do barev SA – Mikuláš Minář
Libor Čermák

5. 3. 2020   SvobodnéNoviny
Když se mi někdo zeptá, zda jsem byl na akci Milionu chvilek pro demokracii, tak vždy řeknu, že nebyl. Jejich akce dle mne totiž nejsou za demokracii, ale naopak proti demokracii! A mé důvody pro tento můj názor vám teď předložím.Tak například se mi vůbec nelíbí, jak se chovají k novému ombudsmanovi Dr. Stanislavu Křečkovi. Pan Stanislav Křeček prý kdysi někde na veřejnosti řekl své názory. Mimo jiné na šátkovou aféru, na ilegální migranty nebo stíhání našeho pana premiéra. Jenomže co se stalo? Tyto jeho názory některým lidem z okruhu pražské kavárny, a i Milionu chvilek nepřipadaly dostatečně politicky korektní.

A tak, vždy když nějaká veřejně činná osobnost takovéto své názory vyřkne, vyletěj jako čertík na pérku z krabičky a začnou hlásat něco v tom smyslu: „Jak je možné, že tito lidé (Křeček apod.) si v demokracii dovolí mít takovéto názory? V demokracii takovéto názory přece nikdo mít nesmí!“ Jenomže já říkám, že právě proto, že je demokracie, tak si každý může mít takový názor, jaký chce. A kdo chce hlásat něco jiného, tak zkrátka a dobře není pro demokracii.

A další důvod? Proti komu se na demonstracích Milionů chvilek demonstruje? Proti úspěšným politikům. Proti takovým politikům, kteří byli do svých funkcí řádně lidmi zvoleni, a i nyní si v průzkumech drží značnou popularitu. To znamená, že byli zvoleni proto, že je lidi chtějí! Jenomže Milion chvilek by místo nich rádi chtěli dosadit politiky z pražskokavárenských stran, jejichž preference se pohybují mezi 3 až 6 procenty. Tyto subjekty tak proto mají takový problém, že hrozí že se vůbec nedostanou do sněmovny. To znamená, že je naopak lidi nechtějí! A kdo má v demokratickém režimu vládnout? Ten, koho lidé nechtějí nebo naopak ten, koho lidé chtějí? Nevím tedy, jestli to v jiných demokraciích chodí jinak, ale podle mého názoru by měli vládnout ti, kteří byli úspěšní ve volbách, protože je lidé chtějí. A pokud si někdo myslí něco jiného, tak zas nemá s demokratickým myšlením nic společného.

Takže jak moc je politická neziskovka zvaná „Milion chvilek pro demokracii“ skutečně pro demokracii, si na základě těchto předložených důvodů už udělejte sami.