Celé zdravotnictví USA pod kontrolou firmy Big Pharma

Robert F. Kennedy jr.:
10. 4. 2020

“Americké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), je ve skutečnosti vakcínovou společností, nalézající se pod kontrolou společnosi Big Pharna. Ovšem ještě víc se pod kontrolou BiG Pharma nachází Světová zdravotnická organizace (WHO). Ta už pro farmaceutický průmysl není skutečně ničím jiným, než z ponožky spíchnutou loutkou.”
Vybral z webu P.C. Robertse a přeložil L. Man