Doněcká lidová republika: boj s koronavirem


Andrej Babický
14. 4. 2020       ukraina
Vlny paniky, které se v souvislosti s pandemií koronaviru ženou po planetě a nutí trnout hrůzou celé země, téměř nezasáhly Doněckou lidovou republiku. Ano, zde jsou také zavedena opatření pro boj s neznámou nemocí, ale jsou mnohem měkčí, než v Rusku a na Ukrajině.
Je tomu tak z několika důvodů. Za prvé, na pozadí šestileté války a za prudkého zvyšování intenzity ostřelování ze strany OSU v poslední době se koronavirus nezdá být něčím katastrofálním. Válka je horší. Za druhé, zjištěných případů onemocnění zatím není až tak moc.


Podle údajů Ministerstva zdravotnictví DLR činil 9. dubna k 17:30 počet infikovaných 13 osob. “Stav všech pacientů je uspokojivý, zhoršení není pozorováno. Letální dopady, spojené s koronavirem, na území Doněcké lidové republiky nejsou”, zdůraznilo ministerstvo.

Denis Pušilin, hlava republiky, už v březnu svým výnosem převedl výuku všech žáků a studentů na dálkovou a zavedl zdravotní vzdálenost mezi lidmi na veřejných místech v rozsahu jednoho metru. Jsou uzavřena některá zařízení, kde by se mohlo najednou shromažďovat značné množství lidí, kavárny a restaurace jsou v provozu do 18:00, potom lze jídlo kupovat přes ulici. Hromadná doprava jezdí jako obvykle, otevřeny jsou potraviny a supermarkety.

Na ulicích je spousta lidí se zdravotnickými rouškami. Souvisí to s tím, že do většiny státních zařízení není možné se bez nich se dostat. Všude jsou oznámení, že vstup dovnitř je možný pouze s rouškou. Občané republiky starší 65 let mají uložen režim samoizolace. Minulý týden byl stanoven do 17. dubna nařízením Denise Pušilina. Omezení však neplatí pro lidi, jejichž práce je kriticky důležitá, v oblastech jako je obrana, medicína, sféra výroby, veřejné služby, zásobování vodou, zásobování plynem atd.

Občané DLR, kteří přijíždějí z Ruska, rovněž musí absolvovat karanténu, přičemž dodržování režimu kontrolují pracovníci policie a lékaři. Mohou člověka navštívit kdykoliv. Je omezeno vycestování z republiky. Do Ruska mohou odjíždět pouze ti, kteří mají stálý pobyt na jeho území. Mimochodem, příjímání žádostí o vydání ruských pasů a vystavení dokladů probíhá stejně, jako tomu bylo před zavedením opatření pro boj s koronavirem.

Co v DLR není vidět, to je panické skupování potravin. V obchodech je běžný sortiment, i když na některé potraviny ceny citelně vyrostly, zejména na ty, na něž v médiích byla reklama jako na účinné prostředky prevence a léčení. Jsou to citróny a zázvor.

Úplné uzavření Ukrajinou hranice s republikou vytvořilo zvláštní politickou situaci. Kyjev se fakticky oddělil od těch lidí, které oficiálně považuje za vlastní občany. Tuto situaci včera dopodrobna popsal Denis Pušilin “Když se na to podíváme ze strany, a je to můj osobní názor, vidíme, že máme fakticky existující hranici s Ukrajinou. Pro nás to je jiný stát. Ukrajina nás de facto už také nepovažuje za vlastní, ať politicky prohlašuje cokoliv, poznamenal během video konference operativního štábu Zdravé hnutí při společenském hnutí Doněcká republika. Neměli jsme a nebudeme mít žádné důvody, proč bychom se obraceli na Ukrajinu”.

“Nyní se cítíme být jedním z ruských regionů. Naši specialisté – lékaři, virologové – se učí a dostávají konzultace v Rusku, řídíme se doporučeními Ministerstva zdravotnictví Ruska, dostáváme testovací systémy… z Ruska. Přijímáme opatření se zřetelem na ostatní ruské regiony, to znamená, jaká používají opatření pro nepřipuštění šíření koronavirové infekce. Takže se všechno stává zřejmým – krizová situace dává všemu své místo”, prohlásila hlava republiky.

Nejtěžší úder je karanténa schopná zasadit malým a středním podnikatelům, obzvlášť ve sféře obchodu, protože zavedená omezení podstatně snižují hladinu pracovní činnosti. To zase může vést k hromadnému propouštění. Obchodní centra nyní nepotřebují dřívější množství pracovníků. Denis Pušilin se v souvislosti s tím chystá podniknout kroky pro snížení zátížení podnikatelů, konkrétně včera prohlásil, že se připravuje rozhodnutí o zrušení plateb za pronájem prostor pro podnikatele na období boje s infekcí: “Nyní to bude podpora pro ty obchody, kavárny, restaurace a tak dál, které se nacházejí na pronajímaných plochách”.

Koncem března Lidové rada zavedla celou řadu trestů pro osoby, neplnící požadavky úřadů, zaměřené na boj s koronavirem. Narušení zdravotních a epidemiologických předpisů, které způsobí z neopatrnosti hromadné onemocnění nebo otravu lidí, se trestá pokutou ve výši od 500 tisíc do 1 milionu rublů, nebo ve výši mzdy či jiného příjmu viníka za období od tří do pěti let, nebo odnětím práva vykonávat určité funkce, nebo zákazem vykonávat určitou činnost po dobu jednoho až tří let, nebo nucenými pracemi po dobu jednoho až tří let, nebo odnětím svobody na tutéž dobu. Narušení zdravotních a epidemiologických předpisů, které způsobí z neopatrnosti smrt dvou nebo více osob, se trestá nucenými pracemi na dobu čtyř až pěti let, nebo odnětím svobody na dobu pěti až sedmi let. Už byly stanoveny první pokuty.

Celkem se avšak situace v republice jeví být i kontrolovanou, i prognózovatelnou. Válečný stav, zachovávaný již dlouhou dobu, naučil lidi disciplíně a plnění závazných pravidel. To automaticky platí pro všechna nyní zaváděná omezení. Ani hromadná panika ani hromadná narušení v DLR určitě nenastanou.