Kdo a proč stvořil koronavirus?

Nikolaj Starikov 

14. 4. 2020   Outsidermedia
Zamyšlení ruského spisovatele, publicisty a politika Nikolaje Starikova podepřené fakty…
Skutečnost, že vědci USA pracovali na viru jako kapka kapce připomínajícímu COVID-19, je zřejmá. Hlavní otázka, kterou si pokládá miliarda lidí, zní:

Odkud se vzal koronavirus, který dokázal ponořit celou planetu do úplně jiné reality?


Odpověď na tuto otázku už existuje.

Začněme ale od toho, co je to virus. Budeme hovořit tak, aby tomu porozuměl každý.

Co je to virus?

Virus sestává z genetického materiálu v podobě DNA nebo RNA chráněné bílkovinným obalem. Virus se nemnoží dělením, ale kopíruje se s využitím buněk organizmu, do kterého se dostal. Virus zabudovává svoji DNK do DNK buňky hostitele. Přitom může buňka buď nabýt nové kvality, anebo zahynout. Virus je parazit, který se může množit jen uvnitř jiných živých buněk. Má to jednu podmínku: virus a živá buňka jsou kompatibilní. Virů je mnoho a různých – jedny k množení využívají buněk lidských, jiné různých živočichů, rostlin, hub a bakterií. Existují dokonce viry, které se množí jen …ve virech.
Důležité! Viry se neléčí, nemohou být zničeny tabletkou, antibiotikem. Celé antivirové léčení spočívá v podstatě ve zvyšování imunity a v boji s následky a nepříjemnými symptomy virové nákazy. Proto se žertuje, že léčené virové onemocnění trvá týden a neléčené sedm dní.  (V současné době se virozy léčí prostředky, omezujícími množení virů v buňkách lidského těla – pozn. red. NR)

Co to je koronavirus?

Je to rodina virů. Takových virů je mnoho, a jsou dokonce dávno známy. Jsou různé viry chřipky, jsou viry žloutenky, a vše to jsou koronaviry. Přitom některé z nich napadají člověka, jiné zvířata.

V čem je zvláštnost koronaviru COVID-19, jehož pandemii vyhlásila WHO?

Zvláštností tohoto viru je, že je to nový kmen koronaviru, který se „z ničeho nic“ z divokých zvířat (předpokládá se, že z netopýrů) začal přenášet na člověka a využívat lidské buňky ke svému množení.

Takže dříve virus napadal jen netopýry a najednou dokázal napadat lidi, načež začala epidemie. Je tedy pravý čas k položení oné hlavní otázky: Je přeměna koronaviru a jeho „přechod“ z netopýrů na člověka proces přirozený, nebo je to výsledek vědomé činnosti člověka? Je COVID-19 produktem záměrné činnosti?

Informace, umožňující odpovědět kladně na otázku umělého původu viru, který přeměnil svět v jedno velké vězení, je stále víc.

Opřeme se přitom o opakovaně prověřené zdroje.

Tak informační agentura „Regnum“ zveřejnila informaci, že:

Koronavirus byl vytvořen v roce 2015 v USA v tajné laboratoři Pentagonu – armádním výzkumném ústavu Waltera Reeda ve Fort Dettricku. V roce 2015 byl v časopisu „Nature“ publikován článek o tom, že v této laboratoři byl proveden úspěšný experiment s modifikací koronaviru čínského netopýra, který (virus) dokáže, už bez zvířecího prostředníka pronikat do lidské buňky. Ve stejném článku bylo uvedeno, že autoři považují takové experimenty za nanejvýš nebezpečné.

Otázka přírodního nebo umělého původu koronaviru COVID-19 má několik rovin. V každém případě, je však otázka „Objevil se sám nebo byl vytvořen“ prvotní. Druhá otázka vyplývá z té první a zní: „Pokud ho tedy vytvořili, tak proč?“. A teprve jako třetí musí být zadána nejnepříjemnější otázka“ – „pokud byl vytvořen, jak se dostal „na svobodu“? Byla to shoda okolností, nebo záměrné použití biologické zbraně?“.

Na slovo nikomu nevěříme, proto po přečtení informace agentury Regnum, hledáme dále, a nacházíme článek jiného ruského informačního zdroje. Je zajímavý už tím, že byl napsán více než 4,5 roku před dnešními událostmi (13. 11. 2015) a nazývá se:

Vědce vylekal úspěšný experiment s úpravou viru netopýrů

Dnešní verze přírodního původu koronaviru COVID-19 nám říká, že se přenesl na lidi, právě od netopýrů v čínském, městě Wuchan. Ti, kteří říkají, že COVID-19 byl vytvořen účelově, říkají totéž, ale že se to nestalo v důsledku „evoluce“ koronaviru, nebo nějakých přírodních příčin, ale je výsledkem plánovité práce vědců. Takže se začtěme do článku z roku 2015:

Úspěšný laboratorní experiment s vytvořením hybridní formy koronaviru netopýrů schopné nakazit člověka vyvolal mezi vědci obavy z nepředvídatelnosti následků úniku viru-mutanta. O objevu a sporech kolem něj píší Nature News.

Američtí biologové vytvořili „chiméru“ z viru čínského netopýra, známého jako SHC014: – jeho povrchovou bílkovinu přenesli do viru SARS, žijícího v plících pokusných myší (pro modelování nakažení člověka). Vědci dokázali, že virus SHC014 má už všechny nástroje, nezbytné ke spojení s klíčovým receptorem buněk člověka.

Experiment potvrdil hypotézu o možnosti přímého nakažení člověka koronaviry netopýrů.
Další virologové nicméně pochybují, že takový závěr nesvětí riziko experimentu: Vědci přece vytvořili nový virus, který se výborně množí v buňkách člověka. Navíc pokračovali ve své práci dokonce i poté, co v říjnu 2014 vláda USA zavedlo moratorium na financování výzkumu virů chřipky, SARS a MERS (pro tento projekt byla učiněna výjimka).

Autoři výzkumu nesouhlasí s touto pozicí: Nebýt experimentu, nikdo by se o hrozbě viru SHC014 nedověděl. Všichni vědci byli přesvědčeni, že není schopen člověka nakazit, a jen zkušenost s transplantací ukázala, že virus netopýrů SHC014 už překonal klíčové překážky a naučil se pronikat do buněk.

Ukazuje se, že prací na vytvoření koronaviru, který se dokáže z netopýrů přenést na lidi, se skutečně zabývali američtí vědci! A psalo se o tom otevřeně už před 4,5 lety.

V materiálu se připomíná západní vědecký zdroj, kde byly údajně publikovány články o podobných výzkumech. Hledáme… a nacházíme je. Toto je originál zprávy z 12. listopadu 2015 z anglické mutace Nature.com, který vyvolal debaty na téma, zda „je možné provádět takové experimenty“, a není-li to nebezpečné. Materiál se nazývá:

Sestrojený virus netopýra vyvolává spory kolem rizikových výzkumů (Engineered byt virus stirs debate over risky research).

V roce 2015 tedy skutečně existoval takový výzkum a po publikaci jeho výsledků začala diskuse a zvedla se vlna kritiky, jejíž smysl je v roce 2020 podstatně srozumitelnější. Riziko rozšíření nového koronaviru je krajně vysoké! A pojďme dál po informačních zdrojích: Na témže webu Nature.com nacházíme velmi podrobný článek z 9. listopadu 2015, v němž američtí vědci vypovídali o své práci na vytváření nového koronaviru „od netopýrů k člověku“.

Uvedeme několik citátů z tohoto obšírného textu v angličtině, jenž každý moment studuje samostatně.

My tady zkoumáme potenciál onemocnění virem SHC014-CoV podobným SARS, který dnes koluje v populacích čínských netopýrů. (Here we examine the disease potential of a SARS-like virus, SHC014-CoV, which is currently circulating in Chinese horseshoe bat populations)

Výskyt SARS-CoV předznamenal novou éru v mezidruhovém přenosu těžkých respiračních onemocnění vedoucích v důsledku globalizace k rychlému šíření po celém světě a ohromným ekonomickým důsledkům.“ (The emergence of SARS-CoV heralded a new era in the cross-species transmission of severe respiratory illness with globalization leading to rapid spread around the world and massive economic impact)

Tato data vcelku potvrzují schopnost virů bílkovinným hrotem SHC014 nakazit buňky dýchacích cest člověka a zdůrazňují potenciální hrozbu mezidruhového přenosu SHC014-CoV. (Together, the data confirm the ability of viruses with the SHC014 spike to infect human airway cells and underscore the potential threat of cross-species transmission of SHC014-CoV)

Umělá konstrukce chimérního mutanta a plnohodnotného SHC014-CoV byla schválena Výborem pro institucionální biologickou bezpečnost Univerzity Severní Caroliny a Výborem pro otázky výzkumu dvojího užití.“ (Synthetic construction of chimeric mutant and full-length SHC014-CoV was approved by the University of North Carolina Institutional Biosafety Committee and the Dual Use Research of Concern committee).

Tyto výzkumy byly zahájeny předtím, než vláda USA pozastavila financování vybraných výzkumů souvisejících s mutacemi vylepšujícími funkce zahrnující viry chřipky, MERS a SARS (These studies were initiated before the US Government Deliberative Process Research Funding Pause on Selected Gain-of-Function Research Involving Influenza, MERS and SARS Viruses…)

Američtí vědci dopodrobna a zasvěceně vypovídají, že záměrně vytvářeli nový „chimérický virus“, který se od netopýrů může přenést na člověka, aby prozkoumali potenciál jeho výskytu (tedy potenciál nakažení člověka). Poté prověřili efektivnost dostupných imunoterapeutických prostředků. Píší doslova: „Pro rozšíření těchto údajů byly prvotní kultury epitelu dýchacích cest člověka (HAE) infikovány a prokázaly spolehlivou replikaci obou virů“

Závěry

• Američtí vědci pracovali na viru, který se jako kapka kapce podobá COVID-19 je zřejmá.
• Tento fakt se neutajuje a byl oficiálně zveřejněn 4,5 roku před začátkem pandemie nového koronaviru.
• Američtí vědci pracovali na vytvoření „chimérického viru“ dokonce poté, co vláda USA vyhlásila moratorium na takové práce. O žádném potrestání vědců není nic známo.
• Po diskusi o nebezpečnosti takových prací dokonce nejsou žádné informace o tom, co se stalo s jejich výsledky.
• V prosinci 2019 v Číně začala epidemie vyvolaná dosud nevídaným koronavirem, který byl pojmenován COVID-19.
• Počátkem roku 2020 se tato epidemie rozšířila do celého světa a stala se záminkou k faktické likvidaci obvyklého životního stylu stamilionů, ne-li miliard lidí./////

Domnívám se, že diskuse o umělém původu viru COVID-19 tím neskončila. Argumentů ve prospěch přírodního původu epidemie je však stále méně. Též se domnívám , že miliony lidí si velmi přejí odpověď na dvě hlavní otázky:

Kdo vytvořil koronavirus COVID-19?

Jak se virus ocitl „na svobodě“ a mohl začít svoji pouť po naší planetě?

Zdroj: Zavtra.ru
Odkazy na zdroje najdete v originálu článku.

Překlad: st.hroch 200412