Klíč k určování koronavirců

Doc. Radim Valenčík

Radim Valenčík
27. 4. 2020 blog autora
COVID-19 úspěšně promořil celou populaci memplexy (replikátory v komunikačním prostoru), kterým dal svou existencí vzniknout. Pokud někdo neví, co je mem a memplex, měl by si bez prodlení doplnit znalosti alespoň na úrovni Wikipedie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mem_(informace)


Na rozdíl od velmi malé promořenosti virem samotným, je promořenost populace koronavirovými memplexy téměř stoprocentní. Populace se tímto promořením rozdělila na různé kmeny a podkmeny, z nichž některé se mezi sebou navzájem staly nesmiřitelnými nepřáteli. Pokusím se o určité uspořádání různých kmenů koronavirců, tj. lidí, kteří fungují jako přenašeči memplexů.

Rouškatí a bezrouškatí

Rouškatí věří, že roušky pomáhají. Brání vyletět větším kapénkám, bez kterých virus nepřežije, navíc mění charakter proudění, takže má menší dosah. V nošení roušek vidí určitý étos. Jednak proto, že moje rouška chrání především toho druhého – a v tom je poselství sounáležitosti. Jednak proto, že v ní vidí nový symbol národní hrdosti – dělali si z nás legraci (Němci), dokonce před ní varovali (vysocí úředníci WHO) a teď ji nosí celý svět.

Bezrouškatí v nenošení roušky vidí především určitý vzdor, něco jako chodit na ostro nebo mít ten nádherný pocit svobody na nudapláži. Pro svou zálibu si vymýšlejí nesčetné argumenty. Většinou jen proto, že nošení roušky není příjemné, zejména pokud si chcete trochu zasportovat pro své vlastní zdraví – proběhnout se, projet na kole, jít do kopce. U některých pocit svobody z nenošení roušky přerůstá až v ten nádherný pocit “lepšosti” – “Vidíš blbečku, ty mě chráníš, protože jsi ovce, a já na tebe… prskám!” Těžko odolat tomu, si tento pocit neprožít.

Chřipečkáři, popírači a konspirativní popírači

Chřipečkáři považují COVID-19 za obyčejnou chřipku, na kterou umírá více lidí, než na módní virus. Vše považují za mediální humbuk. Popírači jsou podkmenem chřipkařů. Jejich zvláštní odrůdou jsou konspirativní popírači, podle kterých byla celá kampaň vymyšlena jen proto, aby někdo vydělal velké peníze nebo překryl úplně jiné problémy a ještě dostal lidi pod kontrolu sledováním pod záminkou ochrany před nákazou. Prezidenti US, Číny a Ruska se prostě dohodli. Oceňují postup zemí, jako je Švédsko, Bělorusko či velmi nedávno ještě i Severní Korea.

Promořovači

Kmen blízký chřipečkářům. Čím rychleji se promoříme, tím dříve získáme kolektivní imunitu a budeme uchránění před buzeracemi nejrůznějšího typu. Promořené země se sobě navzájem otevřou a vytvoří základ nového, zdravého a svobodného světa, který bude odlehčen od balastu starých a nemocných. Podle promořovačů ochrana nemá žádný smysl, protože i když se zázrakem podaří jednu vlnu epidemie dostat pod kontrolu, přijde další a další…

Ochranáři a evolučníci

Ochranáři mají velmi blízké složení memplexu rouškatým. Považují ochranu před šířením nákazy za mimořádně významnou. Nejen proto, aby bylo uchráněno co nejvíce lidí, ale zejména proto, aby se nezhroutila infrastruktura, včetně té zdravotní, ale třeba i bezpečnostní. Argumentují tím, že prakticky všude tam, kde nákaze nechali volný průběh, museli nakonec dupnout na brzdu mnohem razantněji, než v zemích, kde se od počátku chovali obezřetně. Navíc podle nich je otázkou, zda v případě COVID-19 může k promoření a nabytí kolektivní imunity vůbec dojít. Evolučníci jsou podkmenem ochranářů. Poukazují na zákon přirozeného výběru a poměrně rychlé mutování viru. Předpokládají, že replikační prostor ovládnou méně agresivní a méně škodlivé, případně zcela neškodné formy viru, a to dle evoluční logiky tím dříve, čím účinněji se bude bránit šíření nákazy ze zdrojů, které napáchaly škodu na lidském zdraví.

Oškodňovači

Odškodňovače mnohem víc než boj s nákazou zajímá, jak na současné situaci vydělat. Aby mohli vládu žalovat o odškodnění, přejímají část memplexů chřipečkářů a promořovačů. Pokud by se totiž prokázalo, že ochrana před koronavirem nebyla zbytečná a že uchránila společnost před velkými ekonomickými škodami, pak by to bylo s odškodněním složitější. Musel by se totiž srovnávat stav, k jakému došlo zásahem vlády, se stavem, jaký by byl, kdyby vláda nekonala. A pak by důvod k odškodňování nebyl.

Zaprděnci

Nemají rádi vládu a Babiše zvlášť. Součástí jejich meplexové výbavy je to, co pochytali z mediálního mainstreamu. Při posuzování vlády se nedokážou odpoutat od české kotliny a porovnávají, jak by to dělali oni, kdyby mohli. Ani je nenapadne porovnávat vývoj situace a to, jak postupuje vláda, s okolním světem, včetně zemí nejvyspělejších, tj. G7. To je odsuzuje i k dalším projevům zaprděnosti. Například zpětně velmi jasně vidí, jak by to oni dělali “před tím”, ale úplně jim z hlavy vypadlo to, co “před tím” sami navrhovali. Působení memplexu zaprděnosti má velmi škodlivý dopad na vývoj jejich myšlení, jeho intelektuální i morální rozměr. Patrně se jedná o nevratný proces.

Konspirátoři

Dělí se na tři druhy: Americké (koronavirus pochází z US, dokonce vědí, ze kterého výzkumného střediska), čínské (ti také vědí, odkud, tj. že z Wu-chanu) a kombinované (za americké peníze v čínské laboratoři bez vědomí obou vlád). Pro všechny tří teorie existuje u všech tří podkmenů dostatečný počet důkazů.