Spojené státy iniciovaly a financovaly výzkumy nových koronavirů ve Wuchanu

Dmitrij Peretolčin 

26. 4. 2020  Outsidermedia
K překladu článku globálního stratéga Dmitrije Peretolčina mě povzbudil článek z 22. dubna na Novinkách čerpající z amerických masmédií. Byl o tom, že v USA podlehl první člověk COVID-19 už počátkem února. Téma je zajímavé, tedy se začtěte…


V USA i nadále, z různých příčin, obviňují Čínu z pandemie koronaviru. Tak například: The Washington Post včera oznámil, že ministerstvo zahraničí Spojených států obdrželo zprávy amerických diplomatů o nedostatečné úrovni bezpečnosti ve wuchanské laboratoři. Už dřív zazněly verze o tom, že propuknutí koronaviru bylo následkem úniku viru ve Wuchanu. Prezident USA osobně i ministr zahraničí Pompeo nazývali virus jednou wuchanským, jindy čínským. Americká vláda přitom sama iniciovala a financovala průzkum а výzkum nových koronavirů vw Wuchanu. Projekt nečekaně uzavřeli měsíc před vypuknutím epidemie v čínské megapoli.

Vládní program „Rodící se pandemické hrozby“ (EPT) spustila státní agentura USAID v roce 2009. Pověření „Predict“ předpokládalo posílení monitorovacích a laboratorních možností vybraných zemí pro studium divoké přírody a lidí nacházejících se v kontaktu se zvířaty v zájmu objevení nových i známých virových agens, které mohou představovat vážné ohrožení veřejného zdraví. V Asii se tento program americké vlády vztahoval na Thajsko, Kambodžu, Indonésii, Vietnam a Čínu.

V roce 2014 USAID oznámila úspěšnou realizaci programu a jeho pokračování EPT 2. „Ten je zaměřen na snížení vlivu nových patogenů, pocházejících od zvířat, s cílem vytvořit možnosti včasného zjištění hrozeb nových onemocnění, efektivní kontroly těchto hrozeb, na zvýšení připravenosti zemí reagovat na vypuknutí onemocnění a snížení rizika výskytu těchto onemocnění nových patogenů“, píše se v prospektu USAID o programu EPT 2 (Predict 2).

Uvádí se v něm, že partnery programu jsou Wuchanský státní ústav virologie a americká nevládní organizace EcoHealth Alliance. Posledně uvedená informovala o roli svých vědců v projektu:

EcoHealth Alliance pracuje v první linii, testujeme nebezpečnější divokou přírodu v Bangladéši, Pobřeží slonoviny, Republice Kongo, Číně. Egyptě, Indii, Indonésii, Jordánsku, Libérii, Malajsii a Thajsku. Poté, co vědci posbírají stěry nebo malá množství krve, analyzují vzorky v laboratořích, aby našli příznaky onemocnění. Výsledky jsou vkládány do databáze, kterou matematičtí experti využijí k vytvoření předpovědních map potenciálních ohnisek vypuknutí onemocnění. Tento přístup nejenže umožňuje vědcům nacházet nová onemocnění, ale pomáhá i společenstvům připravit se na hrozbu vypuknutí a zareagovat na ni.

Čím se společně zabývali vědci Wuchanského ústavu virologie a EcoHealth Alliance, lze zjistit z vědeckých prací, zveřejněných na stránkách Americké společnosti mikrobiologie (NCBI). Například „Serologické svědectví o koronavirové infekci související s virem SARS netopýrů v lidech, Čína“, zveřejněné v březnu 2018. Tuto práci financovali Národní fond přírodních věd Číny, singapurský výzkumný fond a americké organizace USAID a Národní ústav alergií a infekčních onemocnění Národních ústavů zdraví. Podílelo se na ní 16 vědců z klíčové laboratoře speciálních patogenů a biologické bezpečnosti Wuchanského ústavu virologie, Univerzity čínské akademie věd v Pekingu, Školy věd o zdraví v Jün-nanu, Klíčové laboratoře zoonózní kontroly a prevence v provincii Jün-nan, Školy veřejného zdraví Univerzity Dali v Číně, Singapurské medicínské školy Duke-NUS a americké EcoHealth Alliance.

Jižní Čína je považována za hlavní místo výskytu netopýrů, přenášejících koronaviry. A v provincii Jün-nan vědci odebrali vzorky séra od 218 obyvatel čtyř vesnic, ležících u jeskyní Jang-c’ a Š‘-tchou. Předtím studovali tam žijící netopýry a objevili velké množství koronavirů.

Ve wuchanské laboratoři objevili účastníci projektu šest lidí – nosičů koronaviru. Dva z nich byli infikováni virem SARS-Cov a pokud byli nemocní, tak se slabými symptomy – poznamenali vědci. Tato práce jim umožnila vyjasnit, že netopýři mohou napřímo přenášet koronavirus na člověka. Zajímavé je, že v průběhu výzkumu sbírali vzorky séra i u obyvatel Wu-hanu, ale koronavirus v nich nenalezli.

Rok předtím skoro stejná sestava vědců zveřejnila další vědecký výzkum: ——„Objev bohatého genofondu souvisejícího se SARS koronaviry netopýrů umožňuje se nový pohled na původ koronaviru SARS“.

„Provedli jsme pětiletý výzkum (od dubna 2011 do října 2015) SARSr-COVs v netopýrech v jednom místě jejich výskytu – blízko města Kunming v provincii Jün-nan , kde žijí převážně podkovonosí netopýři. Shromáždili jsme 602 stěrů a vzorku fekálií a otestovali přítomnost koronavirů v nich. Z nich 84 vzorků bylo pozitivních,“ píše se v práci. Vědci upřesnili, že ve 64 případech z 84 zjistili viry SARS-CoV, 11 bylo pro výzkumníky nových a doplnily kolekci laboratoře ve Wuchanu. Výzkumníci si všimli, že k objevení viru SARS-CoV, který způsobil vypuknutí atypické pneumonie v letech 2002-3 v Číně, vedlo „přeskupení virů v netopýrech“.

Výzkum byl rovněž částečně sponzorován americkým Národní ústavem zdraví a USAID v rámci programu EPT. Britský deník Daily Mail tvrdí, že na něj americká vláda vynaložila 3,7 mil. USD.

Vláda USA vyčlenila v roce 2015 peníze i na testy koronaviru netopýrů SHC014 a jeho potenciální vliv na člověka. Jak už psalo EADaily, vytvořili kvůli tomu čínští a američtí vědci chimérický virus – z povrchových bílkovin SHC014 a viru SARS adaptovaného k růstu v netopýrovi a mimikraci do lidského onemocnění.

Jedna z posledních prací, kterou financovala USAID v Číně byla „Charakteristika nového druhu alfakoronaviru s unikátními genomickými rysy v netopýrech Rhinolophus“. Zveřejnili ji na webu NCBI před necelým rokem a oznámili objev nového viru, který rovněž mohl být uložen ve wuchanské laboratoři.

Čína se tak stala plnohodnotným polygonem testování virů, které se mohly stát a staly se příčinou pandemie. Na jedné straně je asijská země jejich zdrojem, což je důležité pro vědce, na druhé straně se však Wuchanský ústav virologie se nachází 900 km od regionu, kde se vyskytují přenašeči koronaviru, a sama Čína, s ohledem na přelidnění a tradice používání vzácných zvířat v potravě, byla vědci už dávno nazývána „nejperspektivnějším“ místem začátku příští pandemie.

Možná se vysvětlení skrývá v tom, že v USA, kromě ostrova Plum (Massachussets), byly výzkumy nebezpečných zoonózních onemocnění zakázány už od roku 1948. A jsou povolovány jen na zvláštní povolení ministerstva zemědělství. Nicméně, v podmínkách Číny dokonce i nejušlechtilejší idea odvrácení pandemií cestou objevování nových virů mohla zrodit časovanou bombu.

Na to, že je práce s viry respiračního šíření velmi nebezpečná, upozornilo v roce 2018 ve zprávě „Charakteristiky pandemických patogenů“ Centrum pro bezpečnost zdraví Univerzity Johna Hopkinse. V ní experti .j. nepopírali, že nová pandemie může začít kvůli únikům nebezpečných patogenů z laboratoří: „Protože je vysoká pravděpodobnost začátku pandemie kvůli virům respiračního šíření obsahujícím ribonukleovou kyselinu (RNA), je nezbytné věnovat výzkumu těchto agens zvláštní pozornost, pokud mohou zvýšit pandemická rizika. Bez ohledu na to, že mnohé výzkumy virů této třídy jsou spojeny s nízkým rizikem, experimenty odolnosti vůči protivirovým preparátům, odolnosti k vakcínám a zvýšené přenosnosti například mohou v případě porušení pravidel vyvolat závažné problémy v oblasti bezpečnosti“.

Projekt EPT 2 (Predict 2) skončil přesně měsíc před vypuknutím epidemie nového koronaviru ve Wuchanu. Bílý dům nečekaně přerušil financování programu o celkové ceně 200 mil. USD. Skončila tak epocha objevování nových koronavirů v Číně a jejich studium ve Wuchanu iniciovaná a financovaná se strany USA. Nastala nová éra – sama epidemie nového koronaviru Covid-19, který provokuje virus SARS-Cov-2. Jaké události byly příčinou výskytu nového koronaviru u obyvatel Wuchanu, nikdo zatím přesně říci nemůže. Jen je známo, že před epidemií v této čínské megapoli, byly viry jen ve dvou laboratořích, mj. z iniciativy a na účet vlády USA. To, že to s Číňany vyšlo v každém případě jaksi nesprávně, už přiznali i američtí vědci. „Spolupracujeme velmi těsně s čínskými vědci. Měli jsme nemyslitelnou otevřenost s laboratořemi v Číně během posledních 15 let, od momentu atypické pneumonie. Spolupracovali jsme na nejnebezpečnějších virech a dostali neuvěřitelné informace, které pomáhají veřejnému zdraví na celém světě. A teď je to vše ohroženo…“, prohlásil prezident EcoHealth Alliance dr.Peter Daszak poté, co čínské vědce obvinili z úniku nebezpečného viru z laboratoře ve Wuchanu.

Dmitrij Peretolčin – dle článku analytické služby EADaily

Zdroj: Zavtra.ru