Koronavirus nCoV19 / Covid19 – Stručná Chronologie

Michal Brand

2. 4. 2020  (další podrobnosti ZDE)
Fakt: Základní dokument americké geo-politické strategie, Project for New American Century, uvádí biologické zbraně geneticky zaměřené na určité etnické skupiny, národy a rasy jako užitečný nástroj (americké) zahraniční politiky.
Zdroj: archive
Fakt: Po False flag „11. září“ USA obnovily výzkum a vývoj biologických zbraní. V této oblasti pracuje v USA více než 13 000 vědců a expertů.
Zdroj: youtube
Fakt: USA realizovaly výzkum biologických zbraní a nejnebezpečnějších virů v laboratořích ve Fort Detrick.   Zdroj: wikipedia Mapa: mapy
Vysoce pravděpodobné: Pravděpodobně ve spolupráci mj. s kanadskými výzkumnými laboratořemi, mj. těmi dříve vedenými Dr. Plummerem. Je téměř jisté, že v této oblasti, stejně jako v jiných oblastech armádního výzkumu a vývoje spolupracují členské země NATO velice úzce; v případě Kanady – fakticky propojené s USA – je to téměř stoprocentně jisté.
Fakt: Koneckonců, již v roce 2009 došlo k pokusu o pašování nejnebezpečnějších virů z kanadské laboratoře vedené Dr. Plummerem do USA, konkrétně pro potřeby výzkumu zbrojního průmyslu. Dr. Plummer se později vymlouval na krádež virů z laboratoře, ale zřejmě nic neohlásil. Pachatel pašování byl „odsouzen“ k 17 dním vězení a pokutě 500 dolarů. Dr. Plummer nebyl za nenahlášení „ztráty“ 23 vzorků zabijáckých virů nijak postižen ba ani vyšetřován.
Fakt: Virus z netopýra američtí vědci úspěšně geneticky zmanipulovali tak, aby napadal i člověk, již v roce 2015.
Fakt: Vědci doposud nevysvětlili, jak se mohl virus z netopýra přenést na člověka, když viry z netopýrů jsou nepřenosné na člověka, jak ukázaly i výše zmíněné výzkumy v USA v letech před rokem 2015, kdy teprve došlo k „úspěšné“ laboratorní transformaci virů z netopýra na viry napadající člověka.
Fakt: Někteří vědci upozorňují, že virus je velice podivný a vykazuje silné znaky toho, že byl uměle upraven v laboratoři genetickou manipulací. Uvádí to jak vědci obviňující Čínu, tak vědci, kteří si netroufají na kohokoli ukázat.
Zdroj na nikoho nepoukazující: https://www.youtube.com/watch?v=P2KW1kud9fg
(MuDr. Soňa Peková PhD)
Další výzkumy poukazující na umělý původ:
Dr. Boyle, autor americké legislativy pro implementaci zákazu biologických zbraní:
Čínští vědci – Analýza RNA vědci z pekingské univerzity:
Fakt: Jiní vědci věří tomu, že je rozhodně přírodního původu. Nemohou to prokázat, ale věří.
Pozn.: Svoji “víru” tito vědci, kromě toho, že se jim nezdá, že by to bylo uměle vytvořené, i když to i podle nich uměle vytvořené být může, odvozují ze své myšlenky, že kdyby někdo vyrobil nCoV19 uměle, tak by použil jiné mechanismy, kterými se virus váže na buňky. Proč by nemohl ten někdo použít ty mechanismy, které má nCoV19 a které jsou zcela zřetelně účinné, to nijak nevysvětlují. Ale věří.
Fakt: Nikdo zatím nevysvětlil, jak by se mohl virus přenést z netopýra nebo kdo ví z čeho vlastně na člověka a úspěšně ho infikovat. Zatím máme pouze matoucí kupení teorií, které pouze vytváří kouřovou clonu – jednou jde o netopýří polévku, pak o pečeného luskouna, pak o hada který snědl netopýra, pak o kombinaci viru z netopýra a z luskouna, tedy zřejmě africký luskoun, který snědl čínskou netopýří polévku z ostrova Palau atd.
Fakt: Indičtí vědci analýzou dospěli k závěru, že koronavirus nCoV19 obsahuje sekvence z viru HIV
Fakt: Jiní vědci tvrdí, že ta podobnost sekvencí viru nCoV19 se sekvencemi viru HIV je jen malá.
Fakt: Dr. Plummer, vědecký ředitel kanadské top security laboratoře pro výzkum biologických zbraní a nejnebezpečnějších virů se zabýval výzkumem koronaviru a viru HIV, zejména toho, jak virus HIV obelstí imunitní systém.
Fakt: Virus nCoV19 umí obelstít imunitní systém
Hypotéza: Dr. Plummer se podílel nebo přímo vedl úspěšné úpravy koronaviru (jehož výzkumem se také zabývala kanadská laboratoř, kterou vědecky vedl Dr. Plummer) tak, aby se koronavirus, na rozdíl od přírodního koronaviru, přenášel na člověka a obelstil jeho imunitní systém podobně, jako to umí virus HIV (jehož výzkumem se Dr. Plummer osobně zabýval).
Fakt: Virus HIV se projevuje při nákaze jako chřipka. Pak následuje latentní fáze, kdy se nijak neprojevuje. Pak, zhruba p o10 letech, následuje finální fáze, kdy virus zlikviduje imunitní systém člověka.
Pozn: Co ještě umí nCoV19 od svého možného předka, viru HIV?  
Fakt: Čínští vědci, kteří byli na stáži v kanadské laboratoři top security výzkumu virů, byli v srpnu 2019 náhle „vyhozeni“ bez udání důvodů. Nezávislé komentáře z USA spekulují, že virus (konkrétně koronavirus) zkusili ukrást pro potřeby obranného výzkumu v Číně. Pozn.: To je možné – obranného nejen ve smyslu armádního, ale i pro skutečné výzkumy za účelem obrany proti ev. nasazení takového viru ze strany USA.
Hypotéza: Možná zjistili, co se vyvíjí v kanadské top security laboratoři. A začali klást všetečné otázky. Kdo ví. Nebo opravdu koronavirus ukradli, aby se jejich vlast mohla připravit na obranu proti možné biologické zbrani vyvíjené v Kanadě/USA.
Vysoce pravděpodobné: Virusy ze skupiny koronavirů, včetně virů upravených geneticky v USA v roce  2015 (a jistě i následně) a možná i Covid19 se nacházely i v laboratořích výzkumu biologických zbraní armády USA ve Fort Detrick. Koronaviry obecně stoprocentně. Upravené koronaviry přenosné na člověka z výzkumů let 2015 a následných téměř jistě, s  99,999999999%-ní pravděpodobností. A samotný nCoV19 možná, pokud ho v USA vyrobili v rámci genetických manipulací koronavirů z netopýrů.
Fakt: V laboratořích Fort Detrick nefungovala dekontaminace vody po dobu více než roku.
Hypotéza, vysoce pravděpodobná: Virus Covid19 se dostal ven z laboratoří ve Fort Detrick. A řada jiných virů. Rok nefungující dekontaminace odpadních vod, voda vypouštěná s kdovíčím… Je prakticky jisté, že některé nebezpečné patogeny se dostaly ven během celého roku, kdy ve Fort Detrick nefungovala řádně dekontaminace. Otázkou je, zda mezi nimi byl inCoV19 nebo zda až následně zmutoval nebo samozřejmě zda vůbec. To je jen hypotéza, možnost.
Fakt: V červnu až srpnu je v USA tak velký skok v podivných případech záhadného onemocnění, že se vše dostává na veřejnost a zabývají se tím oficiální místa.
(Studie výzkumu „záhadné“ nemoci, tolik připomínající Covid19, ale označené za nemoc z e-cigaret.)
Vysoce pravděpodobné: Toto záhadné nemocnění se v USA jednak projevilo již dříve než v červnu. Je vysoce pravděpodobné, že první malé počty případů „záhadného onemocnění“ se objevily již dříve, v dubnu až květnu zcela jistě, možná dříve. Až razantní nárůst počtu případů, v rozsahu, který již nebylo možné přehlížet, vedl ke „zveřejnění“ nové záhadné nemoci.
Vysoce pravděpodobné: Onemocnění touto „záhadnou nemocí“ nebylo u řady lidí diagnostikováno. Starší lidé, nemocní jinými nemocemi apod. nebyli diagnostikování ani vyšetřováni v souvislosti se „záhadnou nemocí“, ale vše bylo chápáno jako běžná komplikace, běžná viróza u starých lidí nebo lidí nemocných. Je tedy pravděpodobné, že skutečné počty případů záhadného onemocnění v USA byly vyšší než kvazi-oficiálně přiznaných 1 000 nemocných v srpnu a dále, resp. více než 2 000 v listopadu.
Fakt: Tato záhadná nemoc se projevovala vysokými horečkami, vážnými problémy s dýcháním a silným kašlem. Kdo v tom vidí jakoukoli podobnost s čímkoli, je konspirační teoretik. 😉
Fakt: „Odborníci“ USA rychle ujistili, že jde o záhadnou nemoc způsobenou elektronickými cigaretami.
Fakt: V lednu až srpnu 2019 probíhá v USA vojenské cvičení „Crimson Contagion“. Tématem je reakce na masovou epidemii nebezpečného viru.
Pozn.: Jistě jen náhodou se období konání tohoto vojenského cvičení překrývá s obdobím, kdy se náhle v USA objevuje záhadná nemoc, která je americkými experty ihned označena za nevysvětlitelnou nemoc z e-cigaret.
Spekulace: Bylo toto cvičení reakcí na již probíhající ale zamlčovanou e-cigaretózu a příprava na její případné důsledky? Nebo někoho v rámci cvičení napadlo, pro dodání realističnosti cvičení, vypustit ostrý virus?
Fakt: Nikde jinde na celém světě, v žádné jiné zemi světa nebyla zaznamenána žádná taková záhadná nemoc z elektronických cigaret, ani jediný případ.
Fakt: V USA začali postupně umírat první, dříve zdraví lidé – „na chřipku“ a na „e-cigarety“. Záhadná nemoc, zvláštní chřipka a nevysvětlitelné e-cigarety.
a další
Fakt: V září již vše bylo v USA zveřejněno. (Ale velice rychle se pak následně pozornost médií nasměrovala na „Wuhan a epidemii koronaviru z netopýří polévky“.  Na záhadné onemocnění se stejnými příznaky v USA se rychle zapomenulo.)
Fakta, shrnutí: V červnu až srpnu se v USA šíří záhadná nemoc. Projevuje se vysokými horečkami, silným kašlem a vážnými obtížemi s dýcháním. Američtí odborníci rychle ujišťují, že na vině jsou elektronické cigarety, ale nemohou nabídnout jediné smysluplné vysvětlení, proč by e-cigarety měly nebo mohly něco takového náhle způsobovat od léta 2019 a proč zrovna jen v USA.
Fakt: Americká vláda uzavřela v srpnu 2019 výzkumné laboratoře na výzkum biologických zbraní a nejnebezpečnějších virů ve Fort Detrick, protože bylo zjištěno, že tam již rok řádně nefunguje dekontaminační zařízení.
a další
Fakt: Americké armádní laboratoře Fort Detrick se nachází na severovýchodě USA
Zdroj: https://en.mapy.cz/zakladni?x=-
102.8786749&y=37.3306978&z=4&source=osm&id=1002813228
Fakt: Epicentrum nákazy Covid19 se v USA nachází na severovýchodě USA.
Hypotéza: Při pohledu na mapu – skoro jako kdyby epicentrum bylo právě v tom regionu USA, kde se nachází biologické laboratoře Fort Detrick, kterým rok řádně nefungovalo dekontaminační zařízení.
Pozn: Byla by čirá spekulace konspiračních teoretiků hledat jakoukoli souvislost mezi uzavřením laboratoří na výzkum biologických zbraní ve Fort Detrick v srpnu 2019 a v srpnu 2019 „objeveným“ a přiznaným záhadným onemocněním e-cigaretózou šířícím se v USA.
Pozn.: Fort Detrick jsou ty laboratoře, odkud v roce 2001 pocházel antrax, který byl rozesílán po USA v kauze tzv. Antraxových dopisů, které měly vystrašit USA a přimět Američany a americké politiky k rychlému přijetí omezení občanských práv a svobod po 911. A k následnému souhlasu se zločinnou válkou proti Iráku.
Fakt: Vzorky Covid19 a jeho variací ukazují, že právě USA mají nejvíce variací viru Covid19. A žádná varianta, žádná mutace nemůže být bez předchůdce a naopak primární zdroj infekce má nejvíce variací (protože zde virus mutuje nejdéle a mutace se odsud následně šíří do dalších oblastí). Proto právě USA jsou primárním, původním zdrojem infekce Covid19.
Anglický překlad, přepis informace z videa je zde:
Fakt: V říjnu se objevují první případy Covid19 v Itálii. Nikdo ale neví v té době, v říjnu 2019 a nejbližších týdnech, jak tyto případy správně diagnostikovat. Jen se množí informace od praktických lékařů o záhadné podobě onemocnění. Nikoho tehdy ještě nenapadne, že by mohlo jít o zmutované netopýří e-cigarety zcela přírodního původu. 😉
Zdroj:
V rozhovoru pro italskou televizi to uvedl italský virolog prof. Giuseppe Remuzzi, ředitel Institutu Mario Negriho pro Farmakologický Výzkum v Miláně.
Rozhovor v originále, v italštině:
V čase 4:15 začíná klíčová část a následně v čase 4:49 a dále zcela jasně a zřetelně říká, že první případy v Itálii byly v ŘÍJNU, LISTOPADU, PROSINCI. Tedy úplně první V ŘÍJNU 2019.
Video s českými titulky:
Fakt: Na konci října 2019 se konají celosvětové armádní sportovní hry ve Wuhanu.
Fakt: Za účasti vojáků armády USA.
Fakt: I u vojáků armády USA se již dříve objevila záhadná e-cigaretóza.
Zdroj:
Hypotéza: …za účasti vojáků USA, kteří přináší nákazu i do Wuhanu.
Fakt: Ve Wuhanu se Covid19 objevuje mnohem později než v Itálii (konec listopadu Wuhan, Itálie říjen) a proto Wuhan nemůže být primárním původcem.
Fakt: Ve Wuhanu se Covid19 objevuje o téměř tři čtvrtě roku později než záhadná e-cigaretóza v USA. Příznaky Covid19 a e-cigaretózy jsou podle dostupných informací prakticky shodné. Ale to je jistě náhoda.
Fakt: O záhadné e-cigaretóze již dnes není ani slechu. Zázrak. Lidé přestali kouřit e-cigarety. Asi. Že?
Fakt: Přitom ještě v listopadu 2019 měly USA více než 2 000 přiznaných případů virózy-e-cigaretózy.
Pozn.: V září 2019 se připravoval zákaz prodeje e-cigaret s příchutí – v minimálně v Michiganu. Nicméně se nezdá, že by tento zákaz jakkoli zbrzdil e-cigaretózu.
Zdroj:
Fakt: Ve Wuhanu se Covid19 objevuje v době po světových armádních sportovních hrách celkem odpovídající inkubační době viru Covid19 a prodlevě mezi prvními případy a „zaregistrováním“, že úmrtí jsou na jiný, nový, neznámý virus.
Hypotéza: Cca 4 týdny poté, co američtí vojáci zavlekli virus do Wuhanu během sportovních her, si lékaři povšimnou případů, které se liší od běžných úmrtí na zápal plic a podobné komplikace.
Hypotéza: Poté, co řadu měsíců tajily přibývající případy v USA (a vše evidovaly jako chřipku a e-cigarety), dostávají USA vítanou možnost svést virus Covid19 na někoho jiného – na Čínu.
Fakt: Dr. Plummer umírá 4. února 2020, takže už nemůže nic vykecat. Nejprve je příčina neznámá, později jeho vdova oznamuje na twitteru, že šlo o srdeční selhání. (Btw, je zvláštní, že do nemocnice byl odvezen z neznámých důvodů – to nikdo nepoznal infarkt? Z lékařů, kterými byl při výzkumu obklopen?)
Hypotéza: USA následně rychle připravují fake video „Číňanka jí netopýra“ (gumového, protože z něj nic neukousne, viz předchozí moje analýzy k tématu), aby utvrdili veřejnost v narativu „za Covid19 mohou Číňané“.
Fakt: Toto video se nedá vystopovat k žádnému primárnímu zdroji – všichni ho uvádí, nikdo neuvádí twitter nebo facebook dotyčné údajné Číňanky jako primární zdroj.
Fakt: Podvržená videa zásadně nemají primární vystopovatelný (a ověřitelný) zdroj.
Fakt: Při slyšení v Kongresu USA řekl představitel CDC (Centrum pro kontrolu a prevenci nakažlivých chorob, jak bychom řekli u nás), že posmrtnou exhumací byly v USA zjištěny případy úmrtí, které byly původně diagnostikovány jinak, ale přitom šlo o koronavirus nCoV19.  
(Je lhostejné, že jde o twitter mluvčího čínského min zahraničí. Uvedená část ze slyšení v Kongresu je klíčová a je zde přímo uvedena právě jen tato klíčová pasáž.)
¨
Otázka č. 1: Kdy přesně v USA zemřeli lidé později exhumovaní a diagnostikovaní zpětně na nCoV19?
Otázka č. 2: Jak CDC vědělo, koho přesně exhumovat? Jistě neexhumovali všechny mrtvé v USA na chřipku a podobná onemocnění za posledních x-týdnů nebo dokonce měsíců. To by šlo o tisíce a tisíce exhumací a pitev. Takže CDC muselo vědět, koho přesně exhumovat a koho ne. Jak to? Věděli to už od e-cigaretózní epidemie?
Fakt: Covid19 se šíří po světě a rychle rozvrací zdravotní systémy dokonce i vyspělých zemí a rozvrací celou globální ekonomiku.
Fakt: USA dosti dlouhou dobu vynakládají více úsilí na obvinění Číny než na vlastní preventivní opatření. Spojené státy ústy prezidenta Trumpa opakovaně vnucují světu narativ „Koronavirus je čínský virus, vina je na Číně“. Prezident Trump ve svém „taskforce“ proslovu vlastnoručně přeškrtl slovo „Corona“ ve spojení Corona virus a přepsal to na „Chinese“ virus.
Ministr zahraničí Pompeo dokonce osobně zdůraznil představitelům G7, a zřejmě velice důrazně a opakovaně, že virus Covid19 není z USA, ale z Číny, Číny, Číny. „A jo a jo a jo!“ Skoro by jeden řekl, že asi jako ta pověstná španělská chřipka, která byla z USA, ale je „španělská“.
A Pompeo také zuřivě trvá na označení Covid19 jako Wuhan virus. Jako kdyby z něj mluvilo špatné svědomí a snažilo se překřičet to, co se z mozku dere podvědomě ven. 😉
Na „virtuálním“ mítinku G7 prý podle Pompea prodiskutovali i údajnou čínskou dezinformační kampaň, kterou jsem tedy já nikde nezaznamenal.
Fakt: „Španělská“ chřipka z let 1917-1919 se poprvé objevila v USA, v oblasti základny armády USA Fort Riley a okolních městečkách.
Zdroj:
Pozn.: Škoda, že tehdy nebyly e-cigarety. Hned by bylo po ruce vědecké vysvětlení záhadných onemocnění v Kansasu.
Hypotéza: „Damage control“ již tehdy v USA zapracovala na výbornou a americkou chřipku přejmenovala pro veřejnost na chřipku „španělskou“.
Teď tu máme koronavirus nCoV19.
Americký virus Covid19.
V rámci Damage Control strategie usilovně nazývaný „čínský virus“ nebo „wuhanský virus“.