VA: Rozhodnutí Moskvy omezit vývoz obilí vyvolalo ve světě poplach!

Sklizeň v Rusku 2019

-kou-
7. 4. 2020  ValeursAktuelles
Ruská vláda zavedla kvóty na vývoz obilí, a pokud Rusko dříve vyvezlo 43,3 milionu tun, nyní se tato úroveň snížila o 7 milionů tun, hlásí Valeurs aktuelles. 

Mezinárodní organizace se zároveň obávají, že v důsledku těchto omezení bude narušen celý dodavatelský řetězec.

Rusko zavedlo kvóty na vývoz plodin do konce června, píše Valeurs aktuelles. Patří sem pšenice, kukuřice, ječmen, žito. Toto opatření je spojeno s obavami z nekontrolovatelné epidemie koronaviru.

Ruská vláda tak chce, aby se na domácí trh dostalo zrno nejprve, aby jím mohli zabezpečit ruské občany. Nový zákon uvádí, že tyto obiloviny jsou důležité pro vnitrostátní trh. A proto za epidemie chtějí úřady udržovat zásoby a vyhýbat se zvyšování cen.

USA uviděly hrozbu v rekordní sklizni pšenice v Rusku!

Rusko obvykle vyváží 43,3 milionu tun obilí a z toho 35 milionů tun činí pšenice. Nyní byla tato laťka snížena o 7 milionů tun. Zároveň však neexistují žádná omezení obchodu s Kazachstánem a Běloruskem, s nimiž má Rusko celní unii.

Vůdci Světové zdravotnické organizace a Světové obchodní organizace však vyjádřili obavy z důsledků takových omezení. Podle nich může zavedení kvót na vývoz obilí narušit dodavatelský řetězec potravinářských výrobků na světě, uvádí Valeurs aktuelles.

Skutečnost, že Putin upřednostnil zájmy vlastního obyvatelstva před Západem, je očividně dráždivé. Ovšem je to také poněkud schizofrenní, protože ještě donedávna se západní tisk varovně pozastavoval nad mohutným ruským obilným vývozem.