Poučení z historie

Olga Usková
16. 5. 2020   vk.com
Chci říci, že si musíme uchovat tuto fotografii záchodové mísy v Praze 9. května na místě pomníku Koněva. Uchovat a zanechat odkaz dětem a vnukům. Je to nejdůležitější poučení. Rusové dělají stále tu stejnou chybu. Snažíme se vážit si cizích problémů za cenu vlastních životů. Patrně s předpokladem na vstřícnou vděčnost.


Zde je záznam z oficiálních dokumentů:
“…Právě maršál Koněv musel ochraňovat Prahu před americkými bombami, jelikož naši spojenci ji pravidelně zahrnovali do seznamu strategických objektů pro bombardování – vždyť po celé roky války četné české podniky svědomitě zásobovaly Wehrmacht zbraněmi a municí.

Ale, jelikož se Praha nacházela v linii působnosti sovětských vojsk, všechny objekty pro nálety letectva se musely koordinovat s velením 1. ukrajinského frontu. A maršál stále systematicky Prahu vyřazoval z amerického seznamu objektů, podléhajících stejnému totálnímu zničení, jako do základů spálené Drážďany nebo Magdeburg…”

Je dochována na toto téma korespondence s americkým velením.

A dál. V době osvobození Prahy od fašistů vydal rozkaz, aby bylo v době útoku minimálně použito těžké dělostřelectvo. V důsledku toho se počet obětí na naší straně významně zvýšil.

Pro informaci:
“Během Pražské operace dosáhly celkové ztráty sovětských vojsk 49 348 osob, z toho zahynulo 11 265 vojáků a důstojníků.”

Když byly vůči Koněvovi vysloveny námitky, vysvětlil, že sovětský důstojník musí myslet na zachování tak krásného města pro budoucí pokolení.

Do té bílé záchodové mísy bylo 9. května 2020 spláchnuto několik tisíc životů našich dědů a pradědů. I proto, že jsme chtěli, abychom se jevili v očích ostatního světa morálními a lidskými.

Řádně si to zapamatujme. Já to určitě uchovám i pro vnuka, i pro vysvětlení na seminářích v týmu Cognitive, jaké jsou rozdíly mezi partnerem a nepřítelem.

Autorka je známá podnikatelka v oblasti IT. Působí v řadě ústředních orgánů. wikipedia
Text vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová
Je nám z toho na zvracení. Vlaďka