Příliš malá a příliš pozdní pomoc EU zemědělcům

Ivan David
21. 5. 2020
Včera jsme na Zemědělském výboru Evropského parlamentu projednávali návrh nařízení EU o mimořádné pomoci zemědělcům v boji s ekonomickými problémy způsobenými COVID-19. Evropská Komise se ve prospěch zemědělců nechce nijak mimořádně „předat“.


Komise navrhuje zemědělcům vyplatit prostřednictvím členských států mimořádnou dotaci v maximální výši výši:
– 5.000 eur (tj. Asi 135.000,- Kč) na zemědělce – tím se rozumí jedna farma vlastněná např. rodinou,
– 50.000 eur (tj. Asi 1,350.000,- Kč) na malou firmu (do 50 zaměstnanců a obratu 10 milionů eur ročně) nebo střední firmu (do 250 zaměstnanců a  obratu 50 milionů eur ročně).

Dotace mají být členskými státy vypláceny z národního přídělu z Evropského zemědělského fondu na rozvoj venkova. Celkově však výdaje nesmí překročit 1% ročního přídělu z tohoto fondu členskému státu. Konzultoval jsem návrh s experty ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), který v ČR dotace vyplácí. Byl jsem upozorněn, že Komise nechce dát na pomoc zemědělcům žádné peníze navíc, ale že navržená nouzová výpomoc má být vyplácena ze zatím neutracených peněz na dotace na rozvoj venkova.

Jenže ČR už nemá volné ani to 1%. SZIF má zasmluvněné práce na opatření proti suchu. Reálně na mimořádnou dotaci na pomoc zemědělcům z potíží způsobených COVID-19 má česká platební agentura jen asi 550 milionů. Což je necelá polovina limitu, který Komise navrhuje.
Problém je i v čase. Zemědělci mají finanční problémy kvůli váznoucím odbytu svých produktů, který je způsoben nedostatkem obalů dovážených z Číny, kde opět řádí COVID-19. Teď by potřebovali aspoň tyto dotace, o nichž jednáme. Při  jednání výboru jsem upozornil, že návrh měla Komise předložit před 2 měsíci. A že to mělo to být schvalováno v tom nejrychlejším režimu, který jednací řád umožňuje. Nyní je to hrozně pozdě. Předseda výboru německý lidovec Norbert Lins se mnou výjimečně souhlasil. Z titulu své funkce navrhl, aby výbor projednal návrh ve zkráceném řízení. Souhlasili všichni členové výboru kromě europoslanců za Zelené.

To co Komise navrhuje, je podle mého názoru zoufale málo. V letošním rozpočtu EU je přitom 36 miliard eur na klimatická opatření, která stejně nebude možné provádět. Jako je stavba další větrných turbín na moři, jejichž finalizace je závislá na dovozech z Číny, které kvůli COVID váznou. Minimálně polovina těchto peněz by měla být dána na podporu zemědělcům. Jenže jako europoslanci nemáme v této chvíli žádnou páku na Komisi, aby dala více. Tak je napsaná Lisabonská smlouva. Navrhovat opatření mohou jen nevolení eurokraté. My volení poslanci je můžeme jen schvalovat, odmítat, nebo je trochu pozměnit.

V tomto případě nemáme možnost legislativní cestou Komisi přinutit, aby dala zemědělcům více.
Tak ať je to aspoň rychleji. Raketové tempo to nebude. Peníze na mimořádnou pomoc budou moci být zemědělcům vyplaceny, až bude nařízení po schválení vyhlášeno v Úředním věstníku EU. Při zrychleném jednání je šance, že to nebude až v prosinci nebo dokonce příští rok, ale možná během léta.