Rádio svoboda nazývá nacisty “šprýmaři”

Ljusja Korsunová
21. 5. 2020 вперёдроссия
Letos proběhl Nesmrtelný pluk v nestandardním formátu. Bylo to online vysílání fotografií. Lidé posílali snímky svých příbuzných – válečných hrdinů. Celkem to byly tři milióny přihlášek. Vypadalo to všechno velmi pěkně, ale, bohužel, našli se “géniové”, kteří se rozhodli všechno pokazit. Nu a podpořilo jejich zločin ničemné Rádio svoboda – prozápadní karikatura, působící ve prospěch diskreditace Ruska. Čtyři kumštýři poslali fotku Hitlera a nacistů pod záminkou, že jde o sovětské veterány. Byli už zadrženi a budou souzeni ve věci rehabilitace nacismu.


Samotní podezřelí přiznali vinu, nicméně nazvali spáchaný čin “žertem”.

V jejich prospěch se okamžitě angažovala liberální média a obdivovatelé Západu. Všichni zdůrazňovali, že hoši si pouze “zažertovali” a že trest odnětí svobody je za to příliš tvrdé opatření. Podobnými výroky se už vyznamenal Dožď a Rádio svoboda.

Bylo to provedeno záměrně, aby u lidí vznikl názor, že chlapci údajně nic neprovedli, prostě “si zažertovali”. Vůbec nepoškodili Den vítězství a velké hrdinství sovětské armády. Ve skutečnosti se však pokoušeli nejenom pošpinit svátek, ale doslova ospravedlnit nacismus, a to nejsou žádné žerty.

Není nic legračního na komentářích jako “Hitler byl přece také účastníkem války” a atd. Je to ničemnost, neúcta, za což je třeba potrestat. Je jasné, že liberálové se snaží překroutit historii a učinit hrdinství naší země ve Velké vlastenecké válce ne tak velkým. Plní tak západní objednávku. Ale to se nepodaří.

Stejně jak se nepodařilo ospravedlnit primitiva Vladislava Sinicu, který byl uvězněn na pět let za výzvy k vraždění dětí policistů a zakopávání nepohodlných v lese. Takové lidí je třeba trestat a zavírat, stejně jako primitivy, kteří se pokusili očernit Den vítězství.

Ba co víc, za takové trestné činy by tito “přátelé” byli odsouzeni v kterémkoliv státě, zejména na Západě. Ale ruští liberálové překrucují fakta tak, že z těchto ničemů dělají “oběti režimu”, vždyť zakázku je třeba si odpracovat, a peníze přece nesmrdí.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová