V Česku připravuje Západ nového Skripala

Ljubov Stěpušova
6. 5. 2020  PravdaRu, překlad Outsidermedia
Česká media oznamují, že ruskými speciálními službami byl do Prahy dovezen ricin. Na roli Skripala byli na Západě připraveni tři kandidáti spojení s odstraněním pomníku maršála Ivana Koněva.

Podle Respektu měl do Prahy přijet člověk s ruským diplomatickým pasem a „ukrýt se na ruské ambasádě“. České tajné služby tvrdí, že vezl ricin. Policie dnes střeží starostu Prahy 6 Koláře (skrývá se neznámo kde), primátora Prahy Hřiba a starostu Řeporyjí Novotného, který chce postavit pomník Vlasovcům. Ten ve svém otevřeném dopise Ruské federaci použil na adresu Ivana Koněva označení monstrum, psychopat, masový vrah a mizerný vojevůdce, jehož jméno není hodno uctění ve školních učebnicích.

Stránky denikn.cz informují, že ministr zahraničí Petříček oznámil ruskému velvyslanci v Praze A. Zmejevskému, že pokud se někomu z nich něco stane, bude následovat reakce.

Je jasné, že Kolář a jiní činitelé začali neuváženě horlivě plnit pokyny k vedení „války s ruskými památkami“. Nezpozorovali, že jsou připravováni na použití k informační válce podle scénáře vyzkoušeného v Británii s „otrávením“ ruskými tajnými službami.


Nový Skripal se může objevit kdykoli

Odborník Mezinárodního institutu humanitárně–politických studií V. Bruter považuje tento scénář za kdykoliv použitelný. Moskva nemá možnost tomu zabránit, bude–li přijat. „Rusko sdělilo, že na tom nemá účast a Koláře nemůže vzít pod ochranu, aby se vyhnulo krizovým situacím, které kolem toho mohou vzniknout.“

Kterákoliv západní tajná služba může kohokoliv otrávit a potom z toho obvinit Rusko zcela bez důkazů, jak je zvykem. Dále Bruter řekl, že pro Západ je normální licoměrnost a obviňování bez důkazů, je pro něj přirozené konstruovat a uvádět do života scénáře, z nichž potom obviňují druhé. Je to hra pod falešnou vlajkou.

Demontáž památníku byla, právnicky vzato, organizována nikoliv státem a podle zákona neodpovídá česká vláda za činy české samosprávy.

Nejdřív odstranění rusofobie a potom byznys

Bruter dále řekl, že reakce Ruska musí být v oblasti obecně politické, musí jít k vedení EU, velkých zemí EU, aby rusofobii odsoudily. Řekl: „Rusko potřebuje navázat společné vztahy s Německem, Francií a dalšími velkými zeměmi EU s tím, jak utvářejí svoji roli při vylaďování normálních vztahů s Ruskem. Musí rusofobii odsoudit ve všech jejích projevech, tedy i u tohoto případu. Ale Rusko to dávno nedělá a je to chyba.“

Socha maršála Koněva byla odstraněna 3. dubna. Má být umístěna v Muzeu 20. století, ale dosud je v nějaké úschovně. Kolář komentoval demontáž trapným způsobem, že Koněv neměl roušku a pravidla platí pro všechny. Dokument objasňující rozhodnutí o demontáži pomníku připravila americká společnost Squire Patton Boogs.

Ve věci demontáže památníku zahájilo Rusko trestní řízení podle ustanovení „vandalismus“. Podle ruského zákonodárství mohou být viníci odsouzeni k jednomu roku nápravných prací, pokud budou souzeni v Rusku.

Moskva požádala ČR o předání památníku do Ruska, ale odpovědí bylo nabubřelé odmítnutí Kolářem. Poté ministr zahraničí ČR řekl, že je ochoten tuto otázku posoudit. Místní úřady se odvolávají na to, že památník je vlastnictvím městského obvodu Praha 6. Avšak pozemek, na kterém socha stála, patří podle katastrálního registru hlavnímu městu Praze.

Za povšimnutí stojí, že zásluhou zkušených a rozhodných akcí na frontě, kde velel maršál Koněv, nedošlo ke zničení Prahy. Porážka milionové skupiny Němců pod velením Schörnera vešla do učebnic válečné historie jako příklad vojenského umění. Z rozkazu Koněva, aby bylo před zničením zachráněno historické město, nepoužívalo se při útoku těžké dělostřelectvo a letectvo. Během útoku bylo zabito a zraněno 40 tisíc nepřátel a 86 tisíc jich bylo zajato.