Vyzobáno z webů za duben 2020

Jan Kadubec 

1. 5. 2020  Outsidermedia
Plicní ventilátory, které Rusko poslalo v rámci pomoci do USA, vyrobila firma, která je pod americkými sankcemi……svět je fakt bizarní.


*Ivo Šebestík si všímá toho, jak historické osudy Koperníka, Husa nebo Bruna ukazují, že o tom, co je pravda a co dezinformace rozhodovala často moc. Bez ohledu na pravdu. Když v roce 1600 upálili bdělí strážci korektních informací v Římě nositele dezinformací o nekonečně rozlehlém Vesmíru a alespoň teoreticky možném životě na jiných planetách, tedy Giordana Bruna, referoval dobový tisk o této očistě světa od zatvrzelého kacíře velmi nadšeně. Nebylo pochyb o tom, že bojovníci s dezinformacemi stáli v přední linii italského tisku „veřejné služby“ z přelomu století šestnáctého a sedmnáctého.

*Je docela možné, že šíření dezinformací dokázali zabránit už i athénští strážcové správných názorů z počátku 4. století před naším letopočtem, když zadrželi sedmdesátiletého filozofa Sokrata, jenž šířil po městě návod ke kritickému myšlení. A kazil jím mládež. Jelikož se jeho kritické myšlení neslučovalo se „správnými názory“, tehdy v obci panujícími, dostalo se filozofovi nápoje, jenž jej neměl osvěžit, ale navždy vyléčit z jakéhokoliv myšlení, nejenom kritického. A tak učitel Platónův, Alkibiadův i Xenofontův odešel ze světa jedem.

*Jiří Jírovec: Eseje nejsou samospasitelné. Jan Čulík z Britských listů se nedávno pochlubil, že svým studentům na University of Glasgow promítl jakýsi film s Oldřichem Novým a oni napsali zasvěcené studie o životě v Československu. Žádnou z těch prací nezveřejnil, takže nelze odhadnout, na které straně katedry jsou větší blbci.

*Studenty by mohl zajímat Werichův názor, že se prezident Novotný v roce 1960 uklidnil, když Československo, jako první na světě dovršilo výstavbu socialismu a do názvu republiky přibylo jedno „S“ a on přestal šťourat do kultury a opatřil si svého „Čapka“, tedy spisovatele Jana Procházku.

*Úžasné téma představují geopolitické hrátky, provozované beztrestně velmocemi. Srpen 1968 se netýkal nějakého Dubčeka, ale obavy sovětského vedení, že vývoj v Československu může pootevřít dveře, do nichž by NATO rádo vsunulo svoji botu. O padesát let později vidíme, že NATO k tomu využívá každou příležitost. Srpen 68 bude snadněji uchopitelný, bude-li studován na pozadí invaze USA v Panamě. Tam se ovšem bombardovalo naostro a obětí bylo několik tisíc. Nový panamský prezident tehdy složil přísahu věrnosti svému lidu na americké vojenské základně, což je důkaz, že srpen 68 byla zbabraná akce, protože Dubček zůstal ještě rok u kormidla.

*Kritické myšlení je absolutně vyprázdněný pojem. Z hlediska moci je ideální, aby občan přijímal propagandu s (falešným) pocitem, že ji kriticky promyslel. To je případ propagandy, kterou šíří Britské listy: Když přijmete, co říká Čulík, Dolejší, Kartous a potažmo britský The Guardian, znamená to, že umíte kriticky odrážet jakékoli jiné (škodlivé) informace.

*V Berlíně, v místě, kde byla budova, kde s německou pečlivostí bylo plánováno vyvražďování duševně nemocných, tak v tom místě byl v dobách NDR postaven koncertní sál. Víme, že Němci jsou velmi kulturní národ. V Brandenburgu, kde byla věznice, kde byli duševně nemocní vyvražďováni, tak v těchto místech stojí obchodní dům, poblíž obchodního domu stojí sovětský tank a u něj je nápis „Děkujeme sovětským osvoboditelům“. Naproti tomu tanku je zase pomník obětem komunismu, takže to mají Němci hezky všechno pohromadě, je vidět, že je to pořád ještě multikulturní společnost, ale možná není daleko doba, kdy to bude velmi monokulturní společnost. Doufám, že se toho nedožijeme.

*Jestliže se wehrmachtu a SS nepodařilo zlikvidovat maršála Koněva vojensky, otevřela radnice Prahy 6 druhou protiruskou frontu a dílo německého nacismu dokončila v mírových časech alespoň na soše. Ti, kdož si každým rokem připomínají Hitlerovy narozeniny, jistě ve svých domovech zdobených svastikou a bronzovými bustami šílence zatleskali. Případně tak učinili i jiní nešťastníci v pokojích situovaných v líbezném prostředí některého dobře zavedeného ústavu pro duševně choré.

*Sice má docela pěkný mluvený projev, ale jak je běžné u lepších lidí, prakticky nic v něm neřekne – kromě hrozby Ruska, Číny, dezinformací a pochvaly USA, NATO a EU. Gratuluji mu k hrdinnému vítězství nad sochou.

*Jírovec: Koněv zmizel na poslední chvíli před 75. výročím konce světové války. No, alespoň něco. Teď máme dalších 5 let na přejmenování Koněvovy ulice v Praze 3. 80. výročí bude nepochybně ve znamení oslav statečnosti německých vojáků, kteří byli na pokraji vítězství nad komunismem. O jejich statečnosti, zbraních i vůdcích (kromě Vůdce) se dozvídáme z medií čím dál častěji. Před několika dny byl v Seznamu.cz odkaz na krásný a dlouhý článek o generálu Heinzi Guderianovi. Musel mnohé obětovat, když předstíral, že je věrný Hitlerovým idejím, aby mohl se svými vojáky provozovat vojenské umění, jemuž se kdysi vyučil. Šťastná je země, která takové generály má. My máme nejméně dva, kteří přísahali věrnost Československu, straně, vládě a lidu tak přesvědčivě, že je nikdo neprokoukl. Mnohé přetrpěli, než mohli navléci správný plášť a ve větru změn přísahat věrnost těm, kteří by rádi táhli na Rusko. Jen Simon Bolívar, který stojí nedaleko bývalého památníku generála Koněva, to asi přežije. O tom v Praze 6 nebo na velkém pražském magistrátě dosud nic nevědí a hned tak brzy asi vědět nebudou.

*Osmdesáté výročí bude nepochybně ve znamení oslav statečnosti německých vojáků, kteří byli na pokraji vítězství nad komunismem. Akorát v tom falírovali Židé, roztok jejich elementu byl v Německu příliš silný a organismus se bránil. Tak psal Peroutka.

*Bývalý slovenský premiér Jan Čarnogurský se vyjádřil k možným geopolitickým následkům včerejší kontroverzní akce v Praze. Kriticky ohodnotil postup starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře a poznamenal, že české hranice byly obnoveny jen díky vítězství Rudé armády. V souvislosti s tím nastolil otázku, zda nyní Moskva bude chtít garantovat západní hranice České republiky. Rusko nyní může prohlásit, že již nebude garantovat české západní hranice, jak tomu bylo doposud. Podle Čarnogurského je to možné, jelikož obdobné stanovisko Moskva zaujala vůči Polsku, kde již delší dobu probíhá odstraňování sovětských pomníků.

*Václav Klaus: Je pozoruhodné, že od listopadu 1989 trvalo třicet let, než se vynořila tato skupina bojovníků s komunismem.

*Proč je obrazoborectví u nás stále tak úporné? Asi to je taková kratochvíle. Ateisti by mohli bořit pomníky sv. Jana Nepomuckého. Nebo k nim dávat cedule, že jde o podvod katolické církve, protože zpotvořila historku o jeho konci. Ve vodě se ocitl jako mrtvola přinesená z mučírny, kde s ním středověce nakládali nikoli kvůli zpovědnímu tajemství, ale kvůli piklům, které kul proti Václavu IV. s Janem z Jenštejna. Symboly se odstraňují, když nehrozí žádné nebezpečí. Werich vyprávěl, jak dav strhával z rakouských úřadů nenáviděné orlíčky a házel je v roce 1918 do Vltavy.

*Tusk dělá nacistu z Orbána, ale jeho dědeček Jozef Tusk byl nacistický komplic, reagovala maďarská média a publikovala řadu textů o Jozefu Tuskovi, který během války sloužil v německém Wehrmachtu. Původně se tyto informace objevily už v roce 2005 během polské prezidentské kampaně, Tusk tehdy řekl, že o tom, že jeho dědeček sloužil ve Wehrmachtu, nevěděl.

*Oskar Krejčí: Vojenské plýtvání. Byl to John Keynes, díky kterému v liberalismu zdomácněla představa, že kapitalismus ke svému přežití potřebuje vysokou zaměstnanost a spotřebu. Aby učinil svoji tezi srozumitelnou, mimo jiné napsal, že by vlády měly například pohřbívat peníze ve starých dolech a najímat lidi, aby je vykopali zpět. Tento absurdní návrh má reálnou podobu v militarismu: pohřbívání peněz ve stále modernějších zbraních zajišťuje pracovní místa, zvyšuje příjmy, pomáhá stabilizovat ekonomiku přesunem zdrojů. Zbrojení umožňuje financovat výzkum ze státních zdrojů, zajišťuje odbyt – výrobky kupuje především stát, který pomáhá i s vývozem. Pohřbívání peněz ve vojenské výrobě podle některých autorů pomáhá zchladit přehřátou konjunkturu. Zbraně jsou výrobek, jehož užitná hodnota či „produktivní spotřeba“ je koneckonců spojena se sebezničením – náboje se vystřílí, bomby vybuchnou… Patří k rozporuplnostem kapitalismu, že velký obhájce konzervativních hodnot, americký prezident Ronald Reagan, svými opatřeními pomohl prokázat pravdivost části keynesiánské teorie: Ač hlásal svobodu trhu, což potvrdil snížením daní, pomocí výrazného navýšení vojenských výdajů napomohl v USA ukončit recesi 80. let minulého století. Zbrojení díky jeho rozhodnutím dostalo ještě jednu funkci: nastartovalo ohromné zadlužení Spojených států. Od Reaganových dob dodnes vyrostlo zadlužení federální vlády Spojených států na 24 bilionů dolarů. A vojenské výdaje USA dále rostou. Pravda, nejen výdaje Spojených států.

*Chazin uvádí, že Velká Británie vystoupila z EU, protože se nechce nacházet na palubě potápějící se lodi liberalismu. Afrika bude v nejbližší době zónou volného lovu, předmětem toho, co si kdo vezme. Hrubý domácí produkt spadne na polovinu nejen v zemích západní Evropy, ale též v samotné Číně a v USA, a to postupně během několikaleté globální hospodářské krize, kdy se bude postupně snižovat přibližně o 10 procent ročně.

*U americké veřejnosti je součástí života sport. Kvůli viru musely být zrušeny různé hry. Co se stalo v nejvyšší basketbalové lize? Liga vypočetla, že předčasné ukončení sezóny ji může stát jednu miliardu dolarů, a to nejde. „Továrna“ musí pracovat. Sezona se musí dokončit. I v době moru.

*Kateřina Konečná: Evropská komise, která v letech 2011 až 2018 třiašedesátkrát požádala členské státy, aby snížily své výdaje na zdravotní péči nebo zdravotní péči více zprivatizovali. Současní vládci EU v posledních deseti letech kašlali na zdraví lidí a šlo jim jen o podporu zisku soukromých investorů. Německo bylo v minulém století zodpovědné za nedozírné hospodářské škody, takže bych ho rozhodně nestavěla do role nějaké oběti. V poslední době navíc vždy, když Němci „zachraňovali“, tak na tom nakonec profitovali. Podívejte, pokud EU nezačne rychle zpytovat svědomí a řešit obrovské rozdíly (například hodinová mzda se v rámci jedné EU pohybuje v průměru od šesti eur až do 45, což je více než sedminásobek!), pak je klidně možné, že v takové Unii nebudou chtít lidé být, když budou mít pocit, že jim nic nepřináší.

*Investiční expert Yusko: Podle jeho názoru se ve světě nalézá více virů, které jsou nebezpečnější než Covid-19. Fiskální a monetární stimuly na celém světě ovšem povedou k velkým problémům. „Jsme na hraně zlomu… kde jsme nyní změnili dolar na toaletní papír. Ve své podstatě jsme řekli, že nezáleží na tom, jak moc budeme tisknout. Budeme tisknout, dokud to krvácení neskončí. Kvantitativní uvolňování nebylo navrhnuto, aby vytvořilo ekonomický růst. Kvantitativní uvolňování bylo navrženo k ožebračení 99 procent lidí a pro obohacení jednoho procenta lidí. A všechno, co se odehrává během několika posledních týdnů je jen větší úroveň toho samého.“

*Jan Keller: Evropská komise s několikatýdenním zpožděním navrhuje provádět to, co jednotlivé státy už beztak dělají i bez jejích instrukcí. Je stále více vidět, že postavit do jejího čela Ursulu von der Leyenovou muselo být ďábelským dílem nějakých zapřisáhlých nepřátel Evropské unie. S jejím předchůdcem byla alespoň legrace. Už v devět hodin ráno působil mírně podroušeným dojmem, což mělo svůj šarm. Tahle paní dokáže za střízliva vykládat věci, které by Jeana-Clauda Junckera nenapadly ani u pozdně večerního rautu.

*Útvary, které se ukazují neschopnými řešit své vnitřní problémy, se odjakživa udržují pohromadě vytvářením a udržováním obrazu vnějšího nepřítele. Pokud i v této krizi Evropská unie zklame, bude ji už držet pohromadě jedině Rusko. Pokud by nás nepřítel z východu zradil a přestal nám hrozit, rozsypeme se a spousta úředníků přijde o své funkční požitky. Dovedete si vůbec představit, co by se stalo, kdyby se tisíce bruselských úředníků rozešlo do hlavních měst svých domovských zemí, kde už je i tak obrovský přetlak zájemců o místa tohoto typu? To by byl hrozný masakr. Ruská hrozba je poslední nadějí mnohých. Bylo by od Putina skutečně ošklivé, kdyby nás v tom nechal.

*Von der Leyenová se 1. prosince oficiálně stala nástupcem Jean-Clauda Junckera za 33 400 eur měsíčně. Podle CNN vydělává Christine Lagardeová ještě více – 35 948 eur měsíčně. „Tohle je facka chudobě,“ řekl Rinaldi. „Nechutné chování.“

*To ruská elita kontrolovaná americkými tajnými službami vyvezla zásoby počítané v bilionech dolarů. Ještě nebožtík Brzezinski k tomu řekl: „Vaše elita drží v našich bankách 500 miliard dolarů. Je to elita vaše nebo naše?“

*Tereza Spencerová: …takhle se to má dělat, sakra!!! … jinak dostanete dlouhou tyčí po ledvinách, sakra… aneb Indie zkouší zavádět jakýs takýs řád mezi miliardou plus lidí… :-)… při karanténě, jak je tam nastavená, mně napadá zásadní matematický problém: Pokud by Indové fakt měli začít dodržovat mezi sebou metr a půl, vejdou se pak ještě všichni do Indie???

*Jakže to bylo v tom starém vtipu? Obama po pobytu v nějakém tom posmrtném „zařízení“ dostane vycházku a zajde v New Yorku na kávičku. Tak co, jak se vám tady žije? Je to všechno verry well, pane. Všichni mají zdravotní pojištění, nízká nezaměstnanost, žádné střílení ve školách, zadlužení se snižuje…. Jé, tak to jsem rád, moc rád. Co jsem dlužen? Dvacet rublů, pane!

*Plicní ventilátory, které Rusko poslalo v rámci pomoci do USA, vyrobila firma, která je pod americkými sankcemi……svět je fakt bizarní.

*Julian Assange, který je držen ve vyšetřovací vazbě ve věznici Bellmarsh, nebude dočasně propuštěn, protože není držen v rámci nepodmíněného trestu odnětí svobody, a tak se na něj možnost propuštění nevztahuje, vysvětlilo britské ministerstvo spravedlnosti Assangeho obhájcům……čili, Assange nebude kvůli koronaviru a chatrnému zdraví ani dočasně propuštěn… protože nic nespáchal… tý vago… Orwellllllllllll…. takže kvůli koronavirové infekci budou v Británii propuštěni všichni nenásilní vězni, co nejsou Julian Assange.

*Profitovat z krize může ale vždy jen ten, kdo ji vytváří…

*S malými rozdíly je to stále stejné, ať má ANO 30 nebo 34%, vždy mají Piráti a ODS dohromady skoro stejně tolik.

*Jaroslav Šulc: Po desetiletí jsem pracoval ve špičkových firmách, kde měl stát vysoký či majoritní podíl. A musím se proto smát naprostým blábolům zastydlých neoliberálů „o státu jako nejhorším možném hospodáři“.

*Lenin: …statkáři a kapitalisté nejsou zničeni a nepovažují se za poražené: každý rozumný dělník a rolník vidí, ví a uvědomuje si, že statkáři a kapitalisté jsou jenom rozprášeni, že se poschovávali, skryli a velmi často se přelakovali „sovětskou“ „krycí“ barvou. Mnozí statkáři pronikli do sovětských hospodářství a kapitalisté do různých „hlavních správ“ a „ústředí“ i na funkce sovětských úředníků; na každém kroku číhají na chyby sovětské moci a na její slabiny, aby ji svrhli, aby dnes pomohli Čechoslovákům a zítra Děnikinovi.

*Kamerový systém ve veřejných prostorách většinou v čínských občanech budí přesvědčení, že tak budou ve větším bezpečí. Že se pak všichni ti podvodníci, zloději a násilníci už nemají kam schovat a že mě, který nedělám nic špatného, to nepoškodí. Před několika měsíci mě v Shenzhenu řidiči taxíků (tam jsou jen elektrické) v autě upozorňovali na kameru, napojenou na policejní centrálu a prohlašovali, že jsou vlastně rádi, že je někdo hlídá. Takže, když nedělají nic špatného, mají lidé pocit, že jim to nebude škodit, ba právě naopak.

*Biden: Rusko je nacionalistický a populistický stát. Kreml se rozhodl, aby uchránil svůj kleptokratický systém, zaútočit na to, co považuje za největší vnější hrozbu svého přežití, na západní demokracii.

*Ivo Šebestík: Kdyby se některý historik, filozof či sociolog rozhodli zkoumat podíl lži, iluze, přetvářky a licoměrnosti na dějinách lidstva, nejspíš by se zhrozili toho, jak vysoké procento tyto jevy zaujímají. Patrně dominují s obrovským náskokem před vším ostatním, zejména před tím tvůrčím, rozumným a pravdivým.

*Tribun: Propaganda moc nefunguje. Třicet let tlučete lidem do hlavy, že za socialismu bylo tak špatně, že líp bylo i za Protektorátu i za Třicetileté války, a teď tohle. I lidé, pro které je Sametová revoluce stejný vrchol dějin, jako druhý příchod Krista, připustili, že deziluze části populace je adekvátní reakcí a signálem, že ne každý byl vítěz a hodně lidí revoluce prostě hodila přes palubu. Étos kapitalismu leží v konkurenci a úspěchu. Kdyby uspěli všichni, nebyl by to kapitalismus, ale socialismus. Že všichni neuspěli, není důkazem neúspěchu revoluce, ale jejího úspěchu: Podařilo se vybudovat společnost, kde si lidé nejsou rovni, společnost, kde jedni vítězí na úkor druhých. Kdyby nebylo poražených, nebylo by ani vítězů. Chceme-li tedy mít vítěze – a to chceme, když chceme kapitalismu – musíme mít i poražené.

*V roce 1980 Světová banka odhadovala, že přibližně 740 milionů Číňanů žije v podmínkách absolutní chudoby. Dnes je to 60 milionů lidí. Takže během třiceti let komunistická strana dokázala vyvést skoro 700 milionů lidí z chudoby. To je obdivuhodné. A Si nyní říká, že v roce 2020 bude chudoba odstraněna definitivně.

*Jana Kunšteková: V době koronakrize Turecko možná zaútočí na řecké ostrovy, jak před časem prognózoval institut Eastmed Strategic Studies. Ze zpráv se nic nedozvíme, pokud opravdu nedojde k ostré střelbě. Obávám se, že si až poté přečteme noticku, že Řecko se po domluvě od partnerů v NATO, tedy Turecka, Německa, Velké Británie a USA rozhodlo podepsat „kompromisní dohodu“ s Tureckem, ve které se vzdává části ostrovů s tím, že Turecko a spřátelení džihádisté opravdu potřebují pro své operace větší „Lebensraum“. Neboť Turecko je pro své partnery obchodní i vojenské nepostradatelné, Řecko nikoli.

*Frankfurter Rundschau: Viktor Orbán svůj politický talent bohužel využívá k tomu, aby zničil maďarskou demokracii, kterou kdysi pomáhal vybudovat.

*Der Spiegel: Maďarsko tak k Evropě patří už jen geograficky, ale ne politicky.

*Pavel Janíčko: Česká televize, zvlášť některé její pořady (168 hodin), se doslova zalykají antizemanovskou a antibabišovskou propagandou, což ukazuje na to, že jejich redaktoři jsou si dobře vědomi, kde je skutečná moc a koho se mají bát a na koho si mohou dovolit útočit. Vědí, že existují nedotknutelné modly (Havel, církev svatá, šlechta, rakouské mocnářství, USA (vyjma Trumpa)), a pak existují terče, kde je vše dovoleno (komunisté, socialismus, Čína, Rusko, Kuba apod., dokonce už ani Masaryk není bez poskvrny). Vědí, za co se rozdávají ceny, granty, pozice, různé státní dotace, a vědí také, co by je ohrozilo. No prostě je zřejmé, kdo vlastně drží skutečnou moc, jsou to západem sponzorované a podporované globalizované elity, vyznávající predátorský kapitalismus s vůdčí rolí velkoburžoazie.

*I. David: Nepamatuji ani „komunismus“. Jde o termín užívaný americkými sovětology a byl od nich převzat. Pamatuji lidově demokratické zřízení, socialismus, pak reálný socialismus, v němž byl komunismus chimérou podobnou jako v křesťanské věrouce ráj.

*Jan Keller: Politici se dohadují o tom, která z jejich stran dokáže napáchat méně škody a způsobit méně zla ve srovnání s těmi jinými. Aby to nebylo tak jednoduché, soupeří se v porovnávání věcí neporovnatelných.

*Kusturica: Každý sportovec nebo herec, který se předváděl, byl důležitější než vědci, virologové, onkologové. Každý, kdo hřměl neslýchaným bohatstvím, se stal filosofem a ekonomem, každá populární děvka v televizi nám říká, jak uspořádat svět, jak uspořádat rodinný život. Lidská nemorálnost je předpokladem úspěchu, v době, kdy zapadá slunce civilizace, které jsme obdivovali až do včerejška. Všichni ti hosté na obrazovce jsou jen podvodníci, prostitutky, které legalizovaly tuto konstrukci, politici, kteří jediné, co pro svět udělali, je to, že zbohatli, a nakonec z tohoto světa pochází jen koronavirus.

*Západ nemá co nabídnout kromě marketingu. Jejich prázdná, rádoby morální gesta nevyžadují žádné znalosti či dovednosti, stačí mít správně nastavený morální kompas a vykročit směrem pravdy a lásky. Pokud žádný kompas nemají, mohou se nechat nasměrovat Bakalovými médii či nějakou angažovanou hvězdičkou z kulturní scény.

*Vzpomínám, jak se v r. 2011 Karel Schwarzenberg zuřivě bránil tomu, aby A. Vitásková byla jmenována předsedkyní ERÚ. Premiér Nečas trval na svém a ve vládě jsme byli přehlasováni. Už za nás byl vliv ruských švábů na českou vládu značný, upozornil Kalousek. Posléze dodal, že Schwarzenberg viděl za dosazením Vitáskové do úřadu vliv ruského gigantu Gazprom.

*Pákistánský premiér tak v polovině března nebyl ochoten přistoupit na přísný zákaz vycházení, jak to učinila sousední Indie, protože čtvrtina obyvatelstva „by zemřela hladem“.

*Dnešní situace je ale bez precedentu: ke zrušení hromadných pátečních modliteb nikdy od jejich zavedení v 7. století nedošlo.

*USA hrály i nadále roli podle zásady „jsme zvláštní národ a musíme se postarat o světový pořádek“ (za tímto eufemismem se neskrývá nic jiného, než tradiční národní zájmy USA).

*Demokracie je posledním trikem tyranie. (George Bernard Shaw)

*U Ameriky není jednoduše vše špatné, ale extrémně špatné, řekl francouzský politolog Dominic Moisy.

*Vstup do kostelů byl dříve volný a zdarma, dnes jsou tam mříže a vstupné jak na veřejné WC.

*Nás od boží lásky nemůže nikdo odříznout; ani od pomoci vyšších duchovních, nemateriálních entit. Může nás zato oddělit vlastní slepota. V šestnácti při nenadálém kolapsu jsem prožil oddělení od těla. I kdybych o věci duchovní nejevil v životě zájem, kvůli tomu zážitku bych nikdy nemohl být materialistou, vyznává se Radovan Lovčí.

*Mileniál z pražské kavárny ví samozřejmě mnohem lépe, než horník z Ostravy, jak se tomu horníkovi žije teď a jak se mu žilo před tím.

*Markéta Šichtařová si myslí, že slepý nevidí, hluchý neslyší a socialista nemyslí.

*Co by se stalo, kdyby se stal malér v Jaslovských Bohunicích? Vyměnily bychom si hymny. Slováci by zpívali „Kde domov můj?“ a Češi „Nad Tatrů sa blýská.“

*A chudého od bohatého dnes poznáte – podle chrupu. Jako koně.