Zastřel bobra, zachráníš strom!

Ivan David
7. 5. 2020

Dnes jsem přednesl svůj příspěvek v limitu 90 sekunt na zasedání Výboru pro zemdělství a rozvoj venkova, kam byl pozván místropředseda Komise, Frans Timmermans, který je odpovědný na realizaci “Zeleného údělu”. Nebral jsem si servítky a vyjádřil svůj názor.


Pane místopředsedo,
vidím velký problém v tom, že zemědělství je pro Vás největší škůdce životního prostředí, naproti tomu vlci jsou užiteční. Včera jsem narušoval biodiverzitu na zahradě, likvidoval jsem plevel. Místo rozvoje zemědělství, které živí lidstvo, budeme poslouchat řeči, které živí zaměstnance neziskovek.

Moje dosavadní zkušenost s akcemi, kterým předcházela hesla o ochraně životního prostředí a zejména obnovitelných zdrojích, jsou velmi tristní. Příklad první: povinné přimíchávání biopaliv. Na litr biosložky je třeba 2500 l vody. Spalováním vznikají skleníkové plyny, příroda se nešetří. Paliva se prodražují, bohatne miliardář, který je u nás premiérem. Řepka se pěstuje místo obilí a brambor. Cukrovka se pěstuje pro bioetanol. Kukuřice, která je náročná na vodu a působí splavování půdy z polí, se pěstuje jako surovina do bioplynových stanic. Seno se spaluje v teplárnách, ačkoli tím jeho cena jako krmiva pro zvířata roste a skleníkových plynů přibývá.

Obrovský podíl hektarů polí neslouží výživě zvířat a lidí, ale pěstování energetických plodin, které zhoršují kvalitu půdy. Naplňují se cíle perverzní ideologie a kapsy miliardářů. Nejtypičtějším příkladem jsou ale solární elektrárny, které zdražují energii pro obyvatelstvo, ale bohatnou na něm miliardáři. Nemáte žádný smysluplný projekt pro skutečnou ochranu přírody. Peníze občanů skončí na kontech miliardářů, občané zchudnou a přírodě to nepomůže.