Jít tak s Horákovou znovu svrhnout mariánský sloup

Dr. Jiří Vyvadil

Jiří Vyvadil
30. 6. 2020 VašeVěc
To zas byly protikomunistické orgie. Týden jsme mohli sledovat téměř jednotné billboardy k popravě Milady Horákové, vyhotovené v jednotném šiku a přelepením přes celé budovy, kterým vévodí liberálně předsudečné vedení, ať již šlo o univerzity, Národní muzeum atd. A do toho zněly v metru či z veřejných ampliónů části ze soudního jednání Miladou Horákovou a spol. O České televizi nemluvě.


Jako bývalý brkounský předseda strany bych v zásadě měl být nadšen, kdyby nebylo jasné, že vůbec těm pravicovým liberálům, kteří začasté chválí odstranění pomníku osvoboditele Československa i části Evropy maršála Koněva a ještě více sympatizují s památníkem 1. pěší divize ROA, nazývané též Vlasovci, která na žádost říšského vedoucího SS (tedy nejvyššího šéfa této nejodpudivější složky nacistických vojsk) byla z příkazu Adolfa Hitlera přeměněna na samostatnou součást nacistických ozbrojených sil. Ano, čtete dobře, u kolébky jejího vzniku stojí nejodpudivější představitelé nacistické branné moci. Kdykoliv se naši liberálové podílejí na nějaké akci, svým rukopisem to připomíná propagandu jak Goebelse, tak i našich poúnorových ideologů a propagandistů. Normální člověk to prostě nebere.

Ale nejen to. Každý přece chápe, že těm ódésákům, topkařům a prostě celé té opozici vůbec nejde o Miladu Horákovou. Jde jim o to, že komunisté jsou platným quasi členem vládní koalice a rozhodující měrou přispívají k tomu, že současná vláda, prosta pravicových hlasů stran typu ODS, TOP 09, které nás svého času zatáhli do nejdelšího marastu po roce 2008, zatímco sousedé se rychle vzpamatovávali.

A ještě jedna poznámka. Samozřejmě že padesátá léta, kdy komunistická strana používala represi v nejsilnější podobě někdy do roku 1957 byla krutá. Ovšem za Rakouska si celý národ prožil několik století totálního útlaku, násilné rekatolizace, emigrace upalování, vyvlastňování nekatolických majetků atd. Doba temna trvala nejméně 150 let. A tak zatímco 60. léta 20. století už přináší značnou kulturní svobodu, koná se československý filmový zázrak, majálesy atd, katolická církev až do posledních dnů rakousko-uherského mocnářství střežila, aby si Češi nevyskakovali.

Proč to píši? Nuže proti Rakousku a jeho „vedoucí síle katolické církvi“ se Milada Horáková účastnila řady demonstrací, podporovala i svržení mariánského sloupu coby symbolu rakouského útlaku a především, na dnešní poměry by všechny překvapila svými vyhraněnými radikálně levicovými postoji, obsahově v podstatě totožnými s návrhu komunistů. Byla rovněž aktivní stoupenkyní spolupráce s tehdejším Sovětským svazem a místopředsedkyní Svazu přátel.

Představa, že ji dnes oslavují částečně profašističtí liberální politici a novináři, by pro ni muselo představovat neskutečně trauma.

Ano byla popravena a bylo to kruté a stejně tak komunisté popravovali i další z vlastních řad. Ale například Pražské jaro v roce 1968 bylo zřejmě nejnosnější výzvou pro celou tehdejší Evropu a bylo jen škodou, že se nerealizovalo.

Je dobré, že si připomínáme justiční vraždu Milady Horákové. A připomínejme si také zločiny katolické církve. To by zřejmě Milada Horáková ocenila… Kdyby dneska žila, určitě by nás dala dohromady, abychom ten mariánská sloup znovu svrhli…