Newspeak, verze 2020

Stanislav Blaha 

28. 6. 2020  E-republika

Přehled krátkých zpráv v novodobém newspeaku.

Osoba zrušila a narušila integritu osob

Integrita menstruující osoby, na jejímž životě nezáleží, s osobou téhož určení s růstovým potenciálem v náručí, byla zrušena kuchyňským nástrojem ovládaným mentálně limitovanou nemenstruující osobou vyznávající kult lásky a míru, na jejímž životě záleží. V menší míře byla narušena i integrita osoby s růstovým potenciálem a též zrušena integrita zasahující uniformované nemenstruující osoby, na jejímž životě nezáleží. (Inspirace ZDEZDE)

Nákup prostředků šíření pravdy a lásky mírovými prostředky: Vítězství lásky nebo triumf mírových sil?

V prostředcích prosazování míru a lásky se objevila informace, že ministerstvo šíření pravdy a lásky mírovými prostředky chce nakoupit další prostředky šíření pravdy a lásky mírovými prostředky ze spřátelené země. Nákupem těchto mírových prostředků plníme své spojenecké závazky ke spřáteleným zemím vedeným Velkým bratrem za oceánem. (ZDE)

V Haagu ocenili vysoce postavenou spřátelenou nemenstruující osobu

Vysoce postavená spřátelená nemenstruující osoba vyznávající kult lásky a míru, na jejímž životě záleží, je mezi deseti osobami, které zvláštní těleso k vymáhání mezinárodního práva ocenilo za narušování a zbavování integrity osob, na jejichž životě nezáleží, a za ohromný přínos k prosazování zdraví a krásy prostřednictvím dezintegrace osob, na jejichž životě nezáleží. (ZDE)

Osoby v bílých pláštích požadovaly zrušení integrity a prodloužení omezení volného pohybu osoby podezřelé z nekorektního chování k menstruujícím osobám

Více než 200 významných osob v bílých pláštích z celého světa zopakovalo svou výzvu v prestižním prostředku prosazování zdraví a krásy k prodloužení nemateriálního omezování toku myšlenek osoby podezřelé z nekorektního chování k menstruujícím osobám, nekorektního myšlení a zveřejňování nepovolených skutečností, prodloužení jejího zadržování v příslušném zařízení a její následné vydání do spojenecké země za účelem zbavení integrity. (ZDE)

Kontext pro méně informované

Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 350 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!

Související články: